1917

Kl. 5 mandag morgen blev d/s Leka av Oslo torpedert på samme sted, underveis til Sunderland med jernmalm fra Bilbao. Skibet sank straks med 17 mand. De 2 eneste overlevende var rormanden og utkikken som blev reddet av en britisk minerensker. «Leka» var forsikret for kr. 1.220.000.
_________________________________________________

1917

Wilhelmsens d/s Themis stod i Krigsforsikringen for kr. 2.670.000 på reise til Marseille med 11 tusen ton hvete, 260 ton «johannesbrød» og andet sækkegods. Fredag morgen 12te oktober 1917 kom torpedoen og skibet sank i Middelhavet med maten. Man så ubåten, men den dukket ikke op, for der var britisk eskorte med, en tråler som tok alle 26 skibbrudne med til Bizerte.
________________________________________________

1917

D/s Barbro av Oslo var assurert for 2,2 millioner på vei til Italia med 2734 ton kul fra Newcastle og blev torpedert uten varsel søndag aften 14de oktober. Skibet sank med to vakthavende fyrbøtere i Kanalen. Det øvrige mandskap kom næste morgen i båtene ind til Frankrike.

Mine tilføyelser om skipene.

LEKA: D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Kristiania. 1.845 brt. Bygget 1892 av Richardson, Duck & Co., Thornaby-on-Tees, England.
THEMIS: A/S Wabana (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. 7.402 brt. Bygget 1911 av William Doxford & Sons Ltd., Pallion, England.
BARBRO: D/S A/S Segelfoss (Ragnvald Øvergaard), Kristiania. 2.356 brt.
Bygget 1891 av E. Withy & Co., West Hartlepool, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/11-2011 (PS)