1918

Til gjengjæld for de skib som England satte i fart på Norge, rekvirertes norske skib. De fik britisk flag og kanon ombord. De norske mandskaper som vilde, kunde få beholde sine plasser. Da krigen var over, gik skibene tilbake til norsk flag, undtagen 34 som imens var blit sænket. Det var følgende dampskib:
__________________________________________________

1918

Azira av Bergen, forsikret for 1,272 million, bygget i Trondhjcm 1907 og sænket i Nordsjøen 4de august 1917. Urd av Bergen sank utenfor Cartagena, assurert for 2,812 millioner 13de september. Sten av Bergen blev sænket 18de oktober, og Gefion av Bergen den 25de. 13de november sank Atlas av Langesund, men 17de var det atter en bergenser, Victoria, bygget hjemme 1896. l december 1917 sank Bergenskes Hercules, bygget hjemme og forsikret for 1,471 million. St. Olaf av Sarpsborg blev sænket ved Scilly Islands. Juleaften sank Hilda Lea av Bergen, assurert for 1,682 million.
__________________________________________________

1918

3dje februar 1918 sank Vesteraalskes Lofoten i Kanalen, for­sikret for 1,163 million. Skibet var bygget 1913 i Oslo. 14de gik Saga av Oslo på mine utenfor Sunderland og sank, assurert for 1,139 million. Og 20de taptes Djerv av Trondhjem, forsikret for
2 millioner kroner.
__________________________________________________

1918

1ste mars 1918 sank Fred. Olsens Borga, bygget hjemme 1907 og assurert for 1,16 million. 5te var det Bergenskes Estrella til 2,095 og Tyrhaug av Trondhjem til 1,67 millioner. 1lte mars sank Stolt Nielsen av Haugesund, forsikret for 7,195 millioner. Og 12te gik Gaupen av Bergen, bygget hjemme 1909, på driv-mine ved Englands østkyst.
__________________________________________________

1918

17de april taptes Fred. Olsens Bamse og 22de Dronning Maud av Oslo, assurert for 3,373 millioner. Skibet var bygget 1907 i Ber­gen. Dux av Oslo var bygget i Fredrikstad 1904 og blev torpe­dert på vestkysten av England, forsikret for 1,425 million, 6te mai. Skaraas av Bergen stod i 1,44 million og sank i Middelhavet den 23de. Diana av Bergen var bygget hjemme 1899 og sank 7de juni assurert for 1,074 million. Næste dag gik Saima av Bergen som stod i 1,413 million. I juni taptes endvidere de 3 bergensbåter Stryn, Borg og Kul, forsikret for 3, 1,908 og 1,072 millioner, desuten Herdis av Trondhjem til 1,535 million. 23de juli sank Anna Sofie av Haugesund som stod i 2,425 millioner.
17de august taptes Eros av Bergen forsikret for 1,097 million og Idaho av Haugesund for 2,9 millioner dagen efter. I august sank videre vesle Prunelle av Bergen. 6te september sank Audax av Fredrikstad på Englands østkyst, og 18de Primo av Haugesund, forsikret for 1,172 million. Endelig taptes Bamse av Bergen under britisk f lag oktober 1918.

Der døde folk med disse skib også, men ikke under norsk flag. For Norge var det en utmerket ordning. Som en kan se av de nævnte eksempler var det ikke små assurancebeløp som kom hjem fra England. Landets tilførsler blev sikret, og som det fremgår av tidligere kapitler, blev færre norske skib torpedert eller skutt isænk efter at engelskmændene hadde overtat de farligste farvand selv.

Bark Stifinder av Kristiansand skulde til Freemantle med olje fra New York, men blev søndag middag 13de oktober 1918 stanset med varselskud fra en tysk ubåt, som sendte 12 væbnede mænd ombord. Mandskapet blev jaget i sine båter og så ikke barken synke. Skipperen med 8 mand i den ene båt blev to døgn senere optat av et amerikansk krigsskib. Men styrmanden med 10 mand i den anden båt kom først efter tre ukers lidelser iland på Turk Islands i Vestindia. De var da alle meget forkomne.
Og med en siste tanke på disse 11 mand som fik tre uker i båt på Atlanten sluttes her kapitlet om de 88 norske skib som måtte stryke flag under krigen.

Mine tilføyelser om skipene.

Samtlige skip nevnt over er omtalt tidligere.
Dette er de siste sidene i boka: Med Norsk Skib I Verdenskrigen av Diderik Brochmann.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 16/07-2012 (PS)