1915

Her kommer historien om norske skib som blev sænket under krigen, efterat mandskapet hadde fåt anledning til at komme sig fraborde. Det samme kan jo ha været tilfældet med flere av de forsvundne, man vet det bare ikke når vidnerne mangler. Og som det fremgår, kom ikke altid alle levende tillands.
_________________________________________________

1915

Firemastet bark Semantha av Lyngør var på vei til Queenstown for ordre med 59 645 sækker hvete fra Portland Oregon og kom vel rundt Hornet, men møtte onsdag aften 3dje februar 1915 «Kronprinz Wilhelm» med tysk orlogsflag, som først forlangte skibets papirer ombord til sig, og siden hele mandskapet. Det blev lukket under dæk, mens «Semantha» og den dyre last blev sænket med 13 kanonskud. Siden kom tysk d/s «Holger» som bragte dette og flere andre mandskaper til Buenos Aires.
_________________________________________________

1915

Bark Nor var bygget 1873 i Trondhjem, men hørte hjemme i Fredrikstad og skulde til Hull med høvlede bord fra hjemstedet. Onsdag middag 31te mars 1915 møtte barken i Nordsjøen en ubåt, hvis vedkommende beordret mandskapet ombord i d/s «Unita» av Sandefjord på vei til Rotterdam og derefter står skuten i brand.
_________________________________________________

1915

Torsdag morgen 22de april møtes bark Eva av Langesund og bark Oscar av Fredrikstad i Nordsjøen, begge underveis til Granton med norsk props. Samtidig får man øie på d/s «Anna» av Kjøbenhavn på vei til Skotland, og en ubåt hvis kommandant befaler nordmændene at gå ombord i dansken, mens de to træskuter blir sat i brand og beskutt med kanoner. Officeren konverserte de to norske skippere på engelsk, men den danske på tysk.

1915

Da «Anna» fredag aften 30te april atter er på hjemvei til Danmark, får hun med sig mandskapet fra d/s Laila av Bergen, som var underveis til Newcastle med trælast fra Kragerø, men blir stanset, torpedert og bombardert.

Mine tilføyelser om skipene.

SEMANTHA: A/S Semantha (B. A. Olsen & Søn), Lyngør. 2.279 brt. Bygget 1888 av Wm. Hamilton & Co., Port Glasgow, Scotland.
NOR
: A/S Nor ((H. Jacobsen), Fredrikstad. 544 brt.
Bygget 1873 av Jensen, Trondheim.
EVA: A/S Eva (H. Skougaard), Langesund. 312 brt.
Bygget 1878 av Tay Ship Co., Dundee, Scotland.
OSCAR: A/S Oscar (Jørgen Amundsen), Fredrikstad. 766 brt. Bygget 1861 i Fairhaven, CT, USA.
LAILA: William Hansen, Bergen. 809 brt. Bygget 1902 av Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/02-2012 (PS)