1915

Fred. Olsens d/s Balduin var bygget ved Nyland og skulde, 16 år gammel, gå til London med papir fra Drammen, men blev lørdag morgen Iste mai sænket med kanonild. Mandskapet fik først lov til at forlate skibet i sine egne båter, blev en time senere optat i d/s «Fredrik» av Drammen og indbragt til Leith.
_________________________________________________

1915

Galeas Oscar av Arendal skulde med props fra hjemstedet til Granton, men kom ikke langt forbi Lindesnes, da mandskapet fik ordre at forlate galeasen på ti minutter og ro hen til d/s «Roxane» av Gøteborg, som bragte det til Hamburg. «Oscar» blev stukket i brand og fik 3 granatskud, mandag middag 3dje mai.
_________________________________________________

1915

Wilhelmsens d/s Cubano var på vei til India med stykgods fra Oslo, men blev torsdag 3dje juni stanset av en ubåt, hvis vedkommende bestemte at skibet skulde sænkes fordi det nylig var indkjøpt fra Skotland, skjønt der intet var at indvende mot lasten. Dommen blev eksekvert med 17 kanonskud efter at mandskapet var gåt i båtene, som efter 20 timers hård roing kom ind til Hebriderne. Krigsforsikringen var 1,35 million for skibet.
_________________________________________________

1915

Bark Superb av Kristiansand skulde til Falmouth for ordre med 2200 ton hvete fra Buenos Aires, men blev mandag 7de juni sænket utenfor Irland av folk fra en ubåt, som lot mandskapet ro sig ombord med bomber, førend det fik seile østover i livbåtene, som næste morgen landet velholdne i Irland med alle mand.
_______________________________________________

1915

Samme dag blev d/s Trudvang av Bergen sænket med 12 kanonskud i Atlanten på vei til Dublin med jernmalm fra Pomaron. Mandskapet fik tid til at gå i båtene og blev berget av en britisk tråler. «Trudvang» var bygget hjemme 1897.

Mine tilføyelser om skipene.

BALDUIN: A/S Bonheur (Fred. Olsen), Hvitsten. 1.059 brt. Bygget 1899 av Nylands Verksted, Kristiania.
OSCAR
: A. Beruldsen, Arendal. 107 brt. Bygget 1875 på Fjeldberg, Sunnhordland.
CUBANO: Wilh.
Wilhelmsen, Tønsberg. 4.337 brt. Bygget 1912 av Greenock & Grangemouth Dockyard, Co. Ltd., Greenock, Scotland.
SUPERB: C. L. Endresen, Kristiansand. 1.515 brt. Bygget 1875 av Alex. Stephen & Sons, Glasgow, Scotland.
TRUDVANG: Schelderup & Schøtt, Bergen. 1.040 brt. Bygget 1897 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/02-2012 (PS)