1916

Kanalen krævet stadig flere norske dampskib. 11te november sank Daphne av Tønsberg, assurert for 1,8 million, og Seierstad
av Risør, begge med kul fra Newport. 13de var det Ullvang av Haugesund med stykgods fra Liverpool, og 15de Torridal av Kristiansand med rujern fra Middlesbro, som blev sænket. Mandskapene blev berget av nordmænd og engelskmænd.
________________________________________________

1916

D/s Joachim Brinch Lund av Bergen, forsikret for 1,7 million på vei til England med 2300 ton spansk malm, blev også sænket i Kanalen, torsdag em. 16de november. 1ste styrmand som visste at babords livbåt var dårlig, fik ned en boks margarin til at tætte med, men den blev også beslaglagt av tyskerne. Der var da kun 3 mand som turde være med ham i båten, 8 mand vilde være med skipperen i den gode båt, som senere kom drivende ind til Falmouth, kun med et lik ombord. De 4 som måtte ligge på veiret og øse sin dårlige båt blev med stort heltemot og sjømandsskap frelst av fransk d/s «Pluton». Men deres 9 kamerater var og blev borte.
________________________________________________

1916

Bergenskes d/s Vega i ruten på Newcastle med passagerer og last av hermetik anløp torsdag aften 16de november Stavanger. Der kom to herrer ombord, klædt i pelser. Den ene snakket norsk, den anden dansk, og begge spurte efter forskjellige ting angående lasten. «Vega» gik ut, og møtte næste morgen en ubåt, hvis vedkommende beklaget sig over at skibet var så sen i ruten. Man hadde ventet længe. «Vega» blev derpå sænket, og mandskapet optat av dansk m/s «Columbia».
________________________________________________

1916

Bark Parnas av Oslo skulde til West Hartlepool med props fra Gravningssund og blev brændt 16de november. Mandskapet blev optat av en svenske.

Mine tilføyelser om skipene.

DAPHNE: Jacob Rabes D/S A/S II (Jacob Rabe), Tønsberg. 1.388 tdw. Bygget 1900 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Newcastle, England.
SEI(E)RSTAD
: Jacob Prebensen jr., Risør. 995 brt. Bygget 1900 av Nylands Verksted, Kristiania.
ULLVANG: A/S Ullvang (N. Røgenæs), Haugesund. 639 brt. Bygget 1912 av van Vliet & Co., Harnixveldt, Nederland.
TORRIDAL: Ingvald Bjørnebos Rederi A/S (Ingv. Bjørnebo), Kristiansand. 688 brt. Bygget 1909 av Nylands Verkstad, Kristiania.
JOACHIM BRINCH LUND: D/S A/S Johan Brinch Lund (J. Lund & Co.), Bergen, 1.603 tdw. Bygget 1913 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
VEGA: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 1.203 brt. Bygget 1895 av Joseph L. Thompson & Sons Ltd., North Sands, Sunderland, England.
PARNASS: A/S Parnass (Magnus C. Hansen), Kristiania. 646 brt. Bygget 1878 av Schau & Oltmanns, Geestemünde, Tyskland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/03-2012 (PS)