1916

D/s Finn av Oslo stod i Krigsforsikringen for kr. 3.120.000 og skulde til Genova med 1000 ton kul og 3000 ton koks fra Newcastle, men blev sænket i Kanalen søndag 19de november. Det ene båtmandskap blev optat av et belgisk og det andet av et svensk dampskib den næste morgen.
________________________________________________

1916

D/s Trym av Tønsberg var assurert for 1,4 million og blev sænket i Spanskebukten ved Ar Men Rock den 22de november, på vei til La Rochelle med kul. Efter to timer i båtene blev mandskapet optat av norsk d/s «Asturias».
________________________________________________

1916

D/s Øifjeld av Oslo var assurert for kr. 2.204.000 på vei til Boulogne med malm fra Bilbao og blev sænket i Kanalen 24de november ved Ailly. Begge båtmandskaper blev reddet av franskmænd.
________________________________________________

1916

Lekter Romance av Porsgrund skulde tauges til West Hartlepool med props fra Holmestrand og blev sænket i Nordsjøen 26de november. Mandskapet fik reise hjem igjen med taugbåten.
________________________________________________

1916

Mandag 27de november blev 3 dampskib fra Oslo sænket i Kanalen. Perra var forsikret for 1,25 million, og Fearnley & Egers Belle Ile for 1,6. Begge kom de nordover med malm, og begge mandskaper blev berget av engelskmænd. Borø kom med kul fra Port Talbot. Mandskapet rodde tillands. Samme dag gik det likedan med d/s Visborg av Haugesund, underveis med kul fra Barry. Mandskapet fik lov til at gå ombord i norsk d/s «Quernstad», som ikke blev sænket, da det var underveis for den belgiske hjelpekomité.

Mine tilføyelser om skipene.

FINN: A/S Ivar An. Christensens Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania. 3.806 tdw. Bygget 1906 av Joseph L. Thompson & Sons Ltd., North Sands, Sunderland, England.
TRYM
: A/S Trym (Hjalmar Røed & Co.), Tønsberg. 1.801 brt. Bygget 1906 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
ØIFJELD: Klaveness D/S A/S (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. 1.998 brt. Bygget 1914 av W. Dobson & Co., Newcastle, England.
ROMANCE: A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. 628 brt. Bygget 1873 i Horton, NS, Canada.
PERRA: D/S A/S Perra (Sten Giebelhausen, København, Danmark), Kristiania.
1.644 tdw. Bygget 1913 av J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England
BELLE I(S)LE:
D/S A/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.883 brt. Bygget 1908 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
BORØ: A/S Jacob Rabe D/S (Jacob Rabe), Tønsberg. 819 brt. Bygget 1912 av R. Williamson & Son, Workington, England.
VISBORG: A/S D/S Visborg (Brummenæs & Torgersen), Haugesund. 1.311 brt. Bygget 1885 av C. S. Swan & Hunter, Newcastle, England


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 13/03-20