1917

Samme tirsdag 2den januar blev tre norske dampskib sænket andetsteds. Odda av Arendal var bygget 1912 i Bergen og sank ved Ouessant med pyrit fra Huelva. Mandskapet blev efter et døgn i båtene berget av norsk d/s «Edith Fischer». Ellik av Bergen kom med props fra Villa Garcia og blev sænket i Kanalen. Tyskerne nøiet sig ikke med hvad de fandt ombord, men tok også, trods mandskapets protest, al den hermetiske provianten fra den ene livbåten, som samme kveld blev optat av belgisk d/s «Elisabeth», mens den anden landet på Scilly. Bestik av Oslo stod i Krigsforsikringen for 1½ million på vei til Algier med 3650 ton kul og sank vest for Lizard. Mandskapet blev berget av engelskmænd.
________________________________________________

1917

D/s Fama av Oslo stod i Krigsforsikringen for 1,46 million på reise til Marseille med hvete fra Portland. Onsdag middag 3dje januar 1917 blev skibet stanset, plyndret og mandskapet jaget fraborde utenfor Lagos, hvor det kom ind i båtene uten at ha set «Fama» synke. Gjestene hadde dog bomber med sig.
________________________________________________

1917

Fredag 5te januar sank d/s Markland av Bergen og d/s Asta av Holmestrand. «Markland» var bygget hjemme 1915 og assurert for 1,2 million på vei fra Bayonne med props, men blev sænket i Spanskebukten. Mandskapet blev optat av en fransk fisker. «Asta» var ballastet, men blev desuaktet sænket ved Casquet. Mandskapet blev berget av et fransk patruljeskib.

Mine tilføyelser om skipene.

ODDA: D/S Narsdal A/S (Ole Dahl), Arendal. 1.101 brt. Bygget 1912 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ELLIK
: Rasmus F. Olsen et. al., Bergen. 602 brt. Bygget 1899 av Helsingborgs Warfs A/B, Hälsingborg, Sverige.
BESTIK: D/S A/S Bestum (K. Th. Einarsen), Kristiania. 2.184 brt. Bygget 1890 av R. Dixon & Co., Middlesbrough, England.
FAMA: A/S Fama (C. Archer Arentz), Kristiania.
2.427 brt. Bygget 1889 av Russell & Co., Greenock, Scotland.
MARKLAND: A/S D/S Markland (O. & A. Irgens), Bergen. 1.627 brt. Bygget 1915 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ASTA: Rafens Rederi A/S (L. B. Rafen), Holmestrand. 573 brt. Bygget 1891 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 25/03-2012 (PS)