1917

Tirsdag 16de januar kom to norske mandskaper roende ind til Penmarch. D/s Otto av Stavanger blev sænket underveis med bek til St. Nazaire. D/s City of Tampico var bygget 1905 i Bergen, men solgt til Tønsberg og forsikret for 1,9 million på vei til Nantes med kul. Samme dag sænkedes likeledes d/s Esparanca av Tønsberg ute i Atlanten, assurert for over 3 millioner, tiltrods for at skibet var ballastet. Mandskapet blev av ubåten sat ombord i belgisk d/s «Haelen», som bragte det til Falmouth. At man sænket et ballastet nøitralt skib og lot et belgisk fortsætte til England, hører til de mysterier som det ligger utenfor denne boks ramme at gjætte.
________________________________________________

1917

D/s Asp av Kristiansand var forsikret kr. 1.571.000 og skulde til Fayal med kul fra Barry, men blev sænket nordenfor Bishop Rock 18de januar. Mandskapet blev berget av en britisk jager. Næste dag fik d/s Gæa av Oslo, bygget 1900 i Fevig, i Spanskebukten besøk av folk som forsynte sig godt og til gjengjæld medbragte bomber. Skibet sank med sin malmlast. Og mandskapet rodde ind til Santona.

Mine tilføyelser om skipene.

OTTO: A/S ISBJØRN (Joh. T. Østbø), Stavanger. 401 brt. Bygget 1915 i Delfzijl, Nederland.
CITY OF TAMPICO
: D/S A/S Hovda (Johs.
Bruu), Tønsberg. 1.513 brt. Bygget 1905 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
ESPERANCA: A/S South Atlantic (Lorentz Bruun), Tønsberg. 4.428 brt. Bygget 1893 av A. Stephens & Sons, Glasgow, Scotland.
ASP: A/S Vesterhav (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand. 1.759 brt. Bygget 1894 av Sir James Laing, Deptford Yard, Sunderland, England.
GÆA: Poulsens D/S A/S (Louis Poulsen & Co.), Kristiania. 1.883 brt. Bygget 1900 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig.

 


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 25/03-2012 (PS)