1917

Samme dag blev tre stolte norske seilere sænket i Atlanten: Fre­gat Clan Galbraith av Tvedestrand var underveis til Havre med olje og blev så intenst beskutt, at mandskapet ikke gav sig tid til at sætte ut mere end en båt, som heldigvis næste dag møtte et britisk krigs-skib. 4/m bark Metropolis av Kristiansand kom også med olje fra Philadelphia og fik likeledes sit mandskap berget av en britisk jager. Fregat Vestdal av Tvedestrand kom med trælast fra Pensacola. På vei mot land blev man optat av britisk d/s «Hackesack» som derefter frelste et svensk mandskap og så blev torpedert selv. En britisk krysser kom nu og reddet de fleste, men 6 engelskmænd, en av svenskene og en mand fra «Vestdal» druknet.
__________________________________________________

1917

Bark Glenesk av Sandefjord skulde i ballast til New York, men blev stanset, plyndret og sænket i Atlanten, onsdag morgen 25de april. Mandskapet seilte til Irland i båtene. Næste morgen gik det likedan med bark John Lockett som skulde til Jamaica i ballast, men blev sænket av folk som endog tok skibets kronometer fra livbåten. Efter en time i båtene blev mandskapet berget av en britisk jager. Samme torsdag 26de april blev d/s Hektoria av Tønsberg, assurert for 3,9 millioner underveis med olje fra Philadelphia, torpedert og sank i Atlanten. Først kom dog tre kanonskud, så mandskapet var i båtene. Fra disse kunde det hele natten se sit brændende skib, og blev efter 40 timers roing optat. av engelskmænd.

Mine tilføyelser om skipene.

CLAN GALBRAITH: Bechs Rederi A/S (Carl Bech & Co.), Tvedestrand. 2.168 brt. Bygget 1894 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
METROPOLIS
: A/S Metropolis (Thv. B. Heistein & Sønner A/S), Kristiansand. 1.810 brt. Bygget 1887 av R. & J. Evans, Liverpool, England.
VESTDAL: Henschiens Rederi A/S (Johs. A. Henschien), Tvedestrand. 1.690 brt. Bygget 1880 av Richardson, Duck & Co., Stockton, England.
GLENESK: A/S Glenesk (Einar Noer, Sandefjord), Bergen.
1.369 brt. Bygget 1890 av Russell & Co., Port Glasgow, Scotland.
JOHN LOCKETT: Skibs-A/S John Lockett (K. F. Langfeldt), Kristiansand.
842 brt. Bygget 1882 av R. & J. Evans, Liverpool, England.
HEKTORIA: A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. 5.002 brt. Bygget 1892 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 18/04-2012 (PS)