1917

Skonnertskib Gazelle av Kristiansand blev sænket langt ute i Atlanten med logwood fra Hayti, torsdag 10de mai. Skipperen gjorde ærbødigst opmerksom på, at hans livbåt var blit meget læk under utsætingen, men fik det svar, at det var hans egen skyld. Efter 1½ døgns roing og øsing møtte han dog briter og blev reddet.
__________________________________________________

1917

Søndag 13de mai sank sælfangeren Roald på fangstfeltet efter eksplosjon. Søsterskibet «Vesterisen» tok mandskapet med sig hjem til Tromsø, endskjønt man ingen fangst hadde, og derfor uhindret fik fortsætte forbi en ubåt. Men senere røbet en av mandskapet, at skipperen selv hadde sænket skibet med dynamit for at profitere på assurancen. Han og to hjelpere blev dømt til fængsel.
__________________________________________________

1917

D/s Nordmand av Oslo var forsikret for 1,3 million på vei til Dakar med kul fra Cardiff. Søndag morgen 20de mai hørtes skud, hvorefter man stanset og gik i båtene. Disse måtte snart efter transportere gjester fra en ubåt ombord i skibet, som sank i Kanalen. Mandskapet blev berget av franskmænd.
__________________________________________________

1917

Bergenskes d/s Hector skulde til Hull med saltet sild, men blev onsdag aften 23de mai beskutt i Nordsjøen. Folkene gik i båtene, og ubåten sendte en torpedo som ramte «Hector» midtskibs, så bunkerkullene føk over mastetoppene. Derved våknet en mand som var glemt igjen ombord, lårte den tredje båt og kom velbeholden hen til sine kamerater, mens skibet sank. 2½ døgn senere blev styr-mandens båt berget av en britisk jager, netop som skipperens båt landet ved Craster Castle.
__________________________________________________

1917

Torsdag em. 24de mai blev bark Gudrun av Kristiansand sænket i Kanalen underveis med logwood fra Jamaica. Mandskapet blev kort efter reddet av engelskmænd. Næste morgen blev bark Whinlatter av Oslo stanset og brændt ved Shetland underveis til Kjøbenhavn med trælast fra New Orleans. Mandskapet blev av en britisk tråler bragt til Muckle Plugga. Dit kom også mandskapet fra d/s Glyg av Haugesund som blev sænket på vei til Island med salt og tomtønder fredag aften 25de mai.

Mine tilføyelser om skipene.

GAZELLE: Rederi A/S Gazelle (K. F. Langfeldt), Kristiansand. 288 brt. Bygget 1884 av J. Nielsen, Kragerø.
ROALD
: Arne Lund & Kristian Aarnæs, Kristiansund. 158 brt. Bygget 1883 av E. Jansson, Gaddvik.
NORMAND: D/S A/S Normand (Jens Pay), Kristiania. 2.096 brt. Bygget 1902 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.
HECTOR: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 1.146 brt. Bygget 1910 av William Dobson & Co., Newcastle, England.
GUDRUN: A/S Gudrun (K. F. Langfeldt), Kristiansand. 1.472 brt. Bygget 1886 av Rostocker AG für Schiff- & Maschinenbau, Rostock, Tyskland.
WHINLATTER: Skibs-A/S Oslo (Heyerdahl & Løvik), Kristiania. 1.378 brt. Bygget 1887 av W. Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.
GLYG: Gjerdsjø & Bakkevig m. fl., Haugesund. 358 brt. Bygget 1889 av Motala mek. Verkstads A/B, Oskarshamn, Sverige.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 21/04-2012 (PS)