Her lar sig ikke skrive en fuldstændig norsk sjøulykkestatistik for krigsårene. Den vilde ta stor plass, for der var mange ulykker på sjøen i den tiden. Endel kan sikkert tilskrives krigen med derav følgende slukkede fyr, blendede lanterner, torpedofrykt, mineangst og det på side 59 nævnte kurergods — andre utelukkende naturkræfter. Her får læseren selv gjøre sine egne reflektioner. Endel eksempler på disse sjømandsoplevelser, sørgelige dødsfald og lysende redninger, hører dog med i denne bok uanset årsaken til ulykkene.
__________________________________________________

1914

Hvalfanger Pisang av Haugesund var bygget 1913 i Oslo og kantret på baren under indseiling til Knysna, hvor skibet sank tirsdag morgen 1ste september 1914, hvorved 5 mand omkom.
__________________________________________________

1914

Skonnertskib Gamma av Fredrikstad strandet med islast til London og forliste på Hollands kyst nat til lørdag 19de september 1914. 3 mand druknet.
__________________________________________________

1914

D/s Vestlandet av Risør kom utover Østersjøen fra Hernøsand og kantret under storm tirsdag 29de september. 6 mand omkom. De øvrige reddet sig ind til Gotland i skibets båt.
__________________________________________________

1914

Bark Salem av Oslo skulde hjem med kul, men strandet onsdag 4de november i St. Andrews Bay, fordi fyret var slukket. Mand-skapet reddet sig iland på riggen ved lavvand.
__________________________________________________

1914

D/s Valhal av Haugesund skulde hjem med kul, men støtte torsdag aften 5te november ved Longstone, fordi fyrene var slukket. Alle mand gik i båten og blev optat av Bergenskes «Venus».

Mine tilføyelser om skipene.

PISANG: A/S Hvalfangerselskabet Harald Haarfagre (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 116 brt. Bygget 1913 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
GAMMA: A/S Skonnertskib Gamma (Brødrene Jacobsen), Fredrikstad. 595 brt. Bygget 1865 av Cox, Bideford, England.
VESTLANDET: D/S A/S Vestlandet (Jacob Prebensen jr.), Risør.
2.024 brt. Bygget 1884 av North of England Shipbuilding Co. Ltd., Pallion, Sunderland, England.
SALEM: P. A. Stoesen m. fl., Brevik. 438 brt. Bygget 1873 av S. Tellefsen, Tvedestrand.
VALHAL: A/S Valhal (J. Amundsen), Haugesund. 478 brt. Bygget 1890 av Brunchorst & Dekke, Georgernes Verft, Bergen.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1914, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 26/05-2012 (PS)