1915

D/s Aud av Bergen grundstøtte 20de mai ved Whitby Rock fordi fyrene var slukket. Samme dag brændte motorslup Nordvik av Haugesund op på fiskefeltet ved Island. Mandskapet blev reddet av landsmænd. Branden, er uopklaret. Fredag 22de mai grundstøtte Fred. Olsens d/s Bør ved Orkenøerne, fordi fyrene var slukket.
__________________________________________________

1915

Fredag 5te juni kolliderte d/s Vale av Bergen i Kanalen med et ubåtnet. Den slags havarier blev ret almindelige. Men aldrig gik hverken skib eller folk tapt av den årsak, og forsikringen betalte skaden, så disse tilfælder kunde man ta med godt humør.
__________________________________________________

1915

Men den røde hane gol over norske skib. D/s Marie av Stavanger på vei til London med stykgods fra Genova, måtte torsdag 2den september forlates i Kanalen på grund av en uforklarlig brand, som opstod i akterkant av storrummet, hvor der ikke fandtes ildsfarlige varer — blandt de ting som skulde være der. Mandskapet åpnet bundventilene og blev optat av græsk d/s «Massalio».
__________________________________________________

1915

Tirsdag 27de september optok Nova Scotia-skonnerten «General Laurie» mandskapet fra fregat Forth av Sandefjord som på reise til Texas i ballast hadde måttet kutte riggen og var sprunget læk. Samme dag optok fransk fisker «Ave Maria» av Isle de Croix alle mand fra bark Queen av Grimstad som blev forlatt synkende på vei til Halifax med salt.

Mine tilføyelser om skipene.

AUD: Jacob Kuhnle jr. m. fl., Bergen. 1.102 brt. Bygget 1907 av Bergens Mekaniske verksted, Bergen.
NORDVIK: Sivert J. Helgesen m. fl., Utsira/Haugesund. 43 brt. Bygget 1900 på Varaldsø i Hardanger.
BØR: A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania. 1.150 brt. Bygget 1914 av Nylands Verksted, Kristiania.
VALE: Johan C. Gjertsen, Bergen. 735 brt. Bygget 1891 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
MARIE: A/S Marie (Georg T. Monsen), Stavanger. 880 brt. Bygget 1883 av A. G. Weser, Bremen, Tyskland.
FORTH: A/S Forth (Lars Christensen), Sandefjord. 1.813 brt. Bygget 1894 av Charles Connell & Co., Port Glasgow, Scotland.
QUEEN: O. R. Føreid m. fl., Grimstad. 847 brt. Bygget 1891 i Fjære, Grimstad.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 28/05-2012 (PS)