1916

D/s Egerø av Oslo skulde til Rouen med kul. Nat til torsdag 4de mars lå skibet tilankers i Downs og ventet på ordre, men blev der pårendt av en ukjendt stimer. Den ene båt blev knust, og vandet strømmet ind. 12 mand rodde i den anden båt hen til en hollandsk ankerligger, mens 7 mand blev ombord og ventet båtens tilbakekomst. Den indtraf forsent, for hollænderne som avløste de skibbrudne i båten kunde ikke vinde op mot sjø og vind, og imens sank «Egerø». 5 mand omkom, mens to reddet sig ved svømning.
__________________________________________________

1916

Samme torsdag blev bark Vanadis av Oslo, underveis til Dram­men med porselænslere, abandonert i Atlanten. Under slingring brak store stænge- og brambarduner, stormasten brak i godset, og dermed gik stortoppen ovenfor overbord, tok med sig mesanstangen og knækket fore bramrå med brasene. Store mersestang slog hul i dækket, skuten lækket og tilsist gik mandskapet ombord i en stimer.
__________________________________________________

1916

23de mars støtte motorkutter Boy Thomas av Bergen på hjemvei med fiskefangst ved Skræmmeskjærene og forliste, hvorved 4 mand omkom.
__________________________________________________

1916

D/s Marika av Oslo skulde til Aarhus med 3850 ton mais. Da 1ste styrmand kom på vakt kl. 12 nat til fredag 5te april utenfor Montevideo, lå skibet med babords række i våndet. Skipperen blev purret, skibet lagt mot vinden og åpninger på dækket tættet igjen, dog lyktes det ikke at skalke en bunkerluke om babord. Skibet kantret og forsvandt. 1ste styrmand med 8 mand i babords livbåt kunde næste morgen ikke finde spor av skibet eller de andre 17. 15 timer senere blev de overlevende reddet av spansk d/s «Leon XIII».
__________________________________________________

1916

Motorskonnert Vardvik av Arendal grundstøtte og blev vrak ved utseiling fra Quelimane, mandag 1ste mai, fordi merkebøiene i mellemtiden fra ankomst til avgang var flyttet av uvedkommende.
__________________________________________________

1916

D/s Kongsfos kom hjem med sukker og hadde torsdag 5te mai en uopklaret brand på havnen i Oslo.

Mine tilføyelser om skipene.

EGERØ: A/S Egerø (Olsen & Ugelstad), Kristiania. 1.373 brt. Bygget 1883 av C. S. Swan & Hunter, Newcastle, England.
VANADIS: A/S Vanadis (Gudbr. Kjekstad, Røyken), Kristiania. 521 brt. Bygget 1895 av Aa. Mathiesen, Grimstad.
BOY THOMAS: Ukjent eier i Blomvåg/Bergen. 35 brt. Bygget 1897 på ukjent sted.
MARIKA: Hannevig Brothers, Kristiania. 2.811 brt. Bygget 1892 av Sir Raylton Dixon & Co., Middlesbrough, England.
VARDVIK: Thamshavn Rederi A/S (Chr. Christensen), Arendal. 393 brt. Bygget 1895 av J. T. Tryde, Grimstad.
KONGSFOS: A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 3.198 brt. Bygget 1914 av R. Thompson & Sons Ltd., Southwick, Sunderland, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 29/05-2012 (PS)