1918

D/s Hermod av Drammen skulde til Philadelphia med sukker fra Cuba, men støtte og forliste torsdag 11te april på Winter Quarter Shoal. 2 mand omkom, de øvrige blev reddet fra land.
__________________________________________________

1918

Bark Sardhana av Porsgrund skulde til New York med linfrø fra Buenos Aires, men blev forlatt synkende i Atlanten fredag morgen 5te juli. 7 mand druknet da styrbords livbåt kantret i det oprørte hav. Av 9 mand i babords livbåt druknet 3 under båtens tre kantringer, og 2 døde i båten av overanstrengelse og utmattelse. De 4 overlevende blev mandag 15de juli optat av engelskmænd.
__________________________________________________

1918

D/s Gyller av Holmestrand skulde til Hennebout med kul og forsøkte på grund av krigsfaren det kunststykke at gå indenfor Ouessant. Det mislykkedes, idet skibet støtte ved Porspoder og blev vrak. 2 mand ikorn levende tillands, men 12 omkom, mandag aften 9de september.
__________________________________________________

1918

Fredag aften 1ste november 1918 sank d/s Glena av Tønsberg i Atlanten, på vei nordover til Glasgow med malm. 2 mand blev næste dag optat av en amerikansk krysser, men 24 omkom.
__________________________________________________

 

Disse 309 dødsfald som her er medtat må være tilstrækkelige beviser på, at mange viste det samme mot og led den samme død, selv om denne ikke bestandig direkte skyldtes amunition eller de beviste tilfælder av inhuman krigsførsel.

Mine tilføyelser om skipene.

HERMOD: A/S Fiskeri & Fangst, Bergen. 88 brt. Bygget 1882 i Grimsby, England.
SARDHANA: D/S A/S Corona (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund. 733 brt. Bygget 1900 av Erik K. Lindstøl, Risør.
GYLLER: Den Skandinaviske Øst-Afrika-linje A/S (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 668 brt. Bygget 1915 av Akers mek. Verksted, Kristiania.
GLENA: D/S A/S GLENA (Fridtjof Siegwarth), Tønsberg. 2.301 brt. Bygget 1891 av Furness, Whithy & Co. Ltd, West Hartlepool, England.

                                                         
Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1918, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/05-2012 (PS)