SFJ00219230620001 DS/Hvb VARG I, her som nybygg BØK på Tønsberg havn. Bilde via Fredrik Strøm

1932 DS/Hvb VARG I (OSL301193201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher

Off.no:

7475

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1910/09

Bnr (Sno).:

13

Bygger (yard):

Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Værksted, Tønsberg

Eier (owner):

E. B. Aaby, Oslo.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Oslo

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Whaler

 

 

Tonnasje (Tonnage):

153 brt, 53 nrt

Dimensjoner (size):

L: 101,6' - B: 20,5' - D: 11,5'

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LDMZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 12"-20"-32", slag/stroke: 24", 70 NHK. Bygget av G. T. Grey, South Shields

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 11,5' x 10,5', kullfyrt m/2 fyrganger, heteflate (HF): 1.2602 ft, 180 PSI. Bygget av Bergens Mek. Verksted, Bergen..

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1910 Bygget som hvalbåt BØK ved Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Værksted (senere Kaldnes Mekaniske Verksted), Tønsberg for Hvalfangerselskapet A/S Ocean (Chr. Nielsen & Co), Larvik. Overlevert 26/09.
Fanget sammen med hvalbåten EIK for selskapets landstasjon Ocean Harbour (New Fortuna Bay) på Syd Georgia fra 1910/11-sesongen.
1920 Fangsten på New Fortuna Bay (Chr. Nielsen & Co) opphørte i 1920 da selskapet fusjonerte med Sandefjords Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen og Alex. Lange, Sandefjord) som igjen inngikk i Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord med base på Strømnes, Syd Georgia.
BØK blir overført til eiernes A/S Norge (Chr. Nielsen & Co), Larvik. Navn og hjemmehavn uendret. Satt i pelagisk antarktisk fangst for DS/Flk SOLSTREIF ved Syd Shetlands-øyene.
1923 Solgt til Hvalfanger-A/S Congo (etablert i 1921, Søren L. Christensen som disponent), Sandefjord. Omdøpt til VARG I. Salgspris NOK. 110.000 eksklusive survey. Overlevert i Montevideo, Uruguay.
Satt i fangst med kokeriet PROFESSOR GRUVEL ved Cap Lopez, Gabon. Ankommer Sandefjord 25/11. Forhales til verkstedet på Framnæs desember.
1931 Ankommer Sandefjord etter endt sesong og går i opplag. Hvalfanger-A/S Congo er konkurs.
1932
Hele flåten til Hvalfanger-A/S Congo blir solgt til E. B. Aaby, Oslo på tvangsauksjon.
1934 VARG I solgt til Pioner A/S (A.W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Selskapet Pioner A/S senere overtatt av Kr. Gjølberg, Oslo
Satt i fangst fra Hestnes hvalstasjon på Hitra i tiden 1934 – 1939.
1940 Beslaglagt av tyske styrker i begynnelsen av krigen, og tatt i bruk som Vorpostenboot. Omdøpt til FLAME.
1945
Retunert eier og omdøpt til VARG, men ikke satt i fangst.
1946 Solgt til Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Ombygget til fraktebåt i Sandnessjøen. Dampmaskinen blir erstattet med en 6-sylindret Deutz diesel, 300 BHK. Omdøpt GRÅKALLEN, og registrert i Sandnessjøen.
1954
Omdøpt HÅREK.
1965
Ny motor, Kløckner-Humboldt Deutz, 4-takt/6-sylindret, syl. dim.: 250 x 360 mm, 375 BHK.
1971 Kondemnert.

 

 

History in English:

1910 Built as whale catcher BØK at Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Værksted (later Kaldnes Mekaniske Verksted), Tønsberg for Hvalfangerselskapet A/S Ocean (Chr. Nielsen & Co), Larvik. Delivered 26/09.
Catched with whale catcher
EIK for the companys land station Ocean Harbour (New Fortuna Bay) on South Georgia from the 1910/11-season.
1920 Catching from New Fortuna Bay (Chr. Nielsen & Co.) ceased in 1920 when the company merged with Sandefjords Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen and Alex. Lange, Sandefjord) who was a part of Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord based at Strømnes, South Georgia.
BØK was transferred to A/S Norge (Chr.
Nielsen & Co.), Larvik. Began catching for DS/Flk SOLSTREIF around the South Shetland Islands.
1923 Sold for NOK 110.000  eksclusive survey to Hvalfanger-A/S Congo (established 1921, Søren L. Christensen as manager), Sandefjord. Renamed VARG I. Delivered at Montevideo, Uruguay.
Began catching with DS/Flk PROFESSOR GRUVEL from Cap Lopez, Gabon.
Arrived Sandefjord 25/11. Shifted to the dockyard on Framnæs in December.
1931 Arrived Sandefjord at end of season and laid up. Hvalfanger-A/S Congo was liquidated.
1932
All ships owned by Hvalfanger-A/S Congo sold  in a forced sale to E. B. Aaby, Oslo.
1934 VARG I sold to Pioner A/S (A.W. Nordstrøm & Kr.
Gjølberg), Oslo. Selskapet Pioner A/S later taken over by Kr. Gjølberg, Oslo
Began catching at Hestnes hvalstasjon on Hitra from 1934 – 1939.
1940 Seized by German forces and used as  Vorpostenboot (patrol boat). Renamed FLAME.
1945
Reverted to owner and renamed VARG.
Not used in whaling.
1946 Sold to Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Converted to general cargo vessel at Sandnessjøen. Steam engine removed and a diesel engine installed.
6-cylinder Deutz diesel, 300 BHK. Renamed GRÅKALLEN. Registered at Sandnessjøen.
1954
Renamed HÅREK.
1965
New motor, Kløckner-Humboldt Deutz, 4-cycles/6-cylindert, cyl. dim.: 250 x 360 mm, 375 BHK.
1971 Condemned.

 

 

             

Kilde: DnV Reg., “Vel Blåst, Hvalfangst i Trøndelag” av Fredrik Strøm, Hvalfangerregisteret 1928,
1931, 1936, Lloyd’s Reg. 1939, ”Den moderne hvalfangsts historie”, Bind 3 av J. N. Tønnes.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim, Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 19/07-2011 (UWG/SN/RI/PS)