OSL30119370220001 FARO på land i Taracliff Bay. Bilde via uboat.net.

 

1937 DS FARO (1) (OSL301193702)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods / steam ship, general cargo

Off. no.:

5604439

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1919/05

Bnr (Sno):

136

Bygger (yard):

Schiffbau-Ges. “Unterweser” m.b.H. Lehe-Wesermunde, Tyskland.

Eier (owner):

E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo.

Disponent (manager):

E. B. Aaby, Oslo.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.400 tdw, 844 brt, 493 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 212,9’-B: 31,4'.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp.

Fart/forbr.(speed/cons.):

8,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1918 Bygget som RAGNA ved Schiffbau-Ges. “Unterweser” m.b.H. Lehe-Wesermunde, Tyskland for A/S D/S Vesterhavet (J. Lauritzen), Esbjerg, Danmark. Sjøsatt 23/10.
1919 Ferdigstilt 15/05. Overleveringen ble stoppet av tyske myndigheter.
1920 Frigitt og overlevert eierne som RANDI.
1937 Solgt 12/11 for NOK 298.000 til E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Omdøpt til FARO.
1940 Torpedert 27/01 av den tyske ubåten U-20 (Kapitänleutnant Harro von Klot-Heydenfeldt) ca. 15 nm sørøst av Copinsay, Orkenøyene. Mannskapet gikk i livbåtene. Den ene med 8 mann ombord drev av og ble kastet på land på Copinsay neste dag med bare en mann i live og 3 døde.
Kapteinen og 6 mann i den andre livbåten gikk om bord igjen nest dag og prøvde å berge skipet, men baugen var sunket så mye at propellen var over vannflaten. Ankerkjettingen brakk og hun drev på land i Taracliff Bay, Deerness, Orkenøyene og ble totalvraket. 8 mann omkom. Krigsforsikring på NOK 550.000 og forsikring fra Viking på NOK 100.000 utbetalt 01/03.

 

 

History in English:

1918 Built as RAGNA at Schiffbau-Ges. “Unterweser” m.b.H. Lehe-Wesermunde, Germany for A/S D/S Vesterhavet (J. Lauritzen), Esbjerg, Denmark. Launched 23/10.
1919 Completed 15/05. Delivery embargoed by the German Government.
1920 Released and delivered owners as RANDI.
1937 Sold 12/11 for NOK 298.000 to E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo. Renamed FARO.
1940 Torpedoed 27/01 by the German submarine U-20 (Kapitänleutnant Harro von Klot-Heydenfeldt) about 15 nm South East of Copinsay, Orkney. The crew abandoned to the lifeboats. One of them with 8 men onboard drifted off and was washed ashore on Copinsay with only one man alive and 3 bodies.
The master and 6 men in the other boat reboarded the next day and tried to save the ship. But she was very low foreward and the propeller was above water. The anchor chain broke and she drifted ashore in Taracliff Bay, Deerness, Orkney and was wrecked. 8 men died.
Warinsurance, NOK 550.000 and NOK 100.000 insurance from Viking paid out 01/03.

 

 

             

Kilde: Starke, Lloyd’s, Einar Onsøien, DnV, Bjørn Fretheim.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 14/06-2011 (PS)