SFJ00819110220001 ROALD AMUNDSEN ved Porsgund Mekaniske verksted. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1911 DS/Flk ROALD AMUNDSEN (2) (SFJ008191102)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri / steam ship, whale processing vessel.

Off.no:

1097844

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1891/02

Bnr (Sno).:

650

Bygger (yard):

Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Tyne, England.

Eier (owner):

A/S Laboremus, Sandefjord

Disponent (manager):

T. Dannevig & Co., Sandefjord

Klasse (Class).:

LR 100A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.500 tdw, 4.503 brt.

Dimensjoner (size):

L: 374,0'–B: 46,5'–D: 28,2'.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJC

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 25”-45”-73”, slagl./stroke: 48”. 385 NHK. Bygget ved Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Tyne, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (steam boilers) hver med dim.: 14,0’ x 16,7’ og 6 fyrganger. Heteflate 6.311 ft². Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Tyne, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1890 Bygget som SAINT ENOCH av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Tyne, England til British & Foreign SS Co. Ltd. (Rankin, Gilmour & Co.), Liverpool, England. Sjøsatt 29/10.
1891 Ferdigstilt i februar.
1903 Solgt til Toronto Trading Co. Ltd. (W. Petersen Ltd.), Newcastle, England. Omdøpt til TORONTO.
1904 Solgt til Britain SS Co. Ltd. (Watts, Watts & Co.), London, England.
Omdøpt til SANDHURST.
1911 Solgt for NOK 295.579 til A/S Laboremus (T.Dannevig & Co), Sandefjord. Ombygget til hvalkokeri ved Porsgrunn Mekaniske Verksted for NOK 288.280. Omdøpt til ROALD AMUNDSEN. Under første verdenskrig gikk hun i fraktfart.
1917 Minesprengt 17/06 ca. 3 kabellengder vest av Tonque Fyrskip i Themsen mens hun var på reise fra London til Philadelphia, PA, USA i ballast. Losen var fremdeles ombord. Skipet ble tauet inn til Owen Flats av to minesveipere. Senere samme dag ble det satt på grunn ved Mucklings Flat. Minen var lagt ut av tysk UC-6.
1918 Reparert og satt i fart igjen.
1919 Kom 16/01 i brann mens hun lå ved oljeraffineriets kai i Schuylkiil River, Philadelphia. 11 mann omkom. Kondemnert. Vraket solgt av assurandørene til A/S Fandango (Chr. Christensen, jr.), Sandefjord. Reparert.
1921 Solgt for NOK 5.500.000 til A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Omdøpt til FALK.
1933 A/S Thor Dahl, Sandefjord ble managers.
1936 Solgt 14/03 for NOK 144.772,50 til N. Stern A. G., Essen, Tyskland for hugging. Forlot Sandefjord 15/03 for hugging ved Köhlbrandwerft (Paul Berendsohn), Hamburg, Tyskland.
I de 10 sesongene det hadde vært i drift for A/S Ørnens regning ble det produsert 292.515 fat av 4.095 hval. Etter 1930/31 hadde det, bortsett fra en liten sommertur i 1934, ligget opplagt og tjent som lagerskip.

 

 

History in English:

1890 Built as SAINT ENOCH at Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Tyne, England to British & Foreign SS Co. Ltd. (Rankin, Gilmour & Co.), Liverpool, England. Launched 29/10.
1891 Completed in February.
1903 Sold to Toronto Trading Co. Ltd. (W. Petersen Ltd.), Newcastle, England. Renamed TORONTO.
1904 Sold to Britain SS Co. Ltd. (Watts, Watts & Co.), London, England. Renamed SANDHURST.
1911 Sold for NOK 295.579 to A/S Laboremus (T.Dannevig & Co.), Sandefjord.
Converted to a whale processing vessel at Porsgrunn Mekaniske Verksted, Porsgrunn for NOK 288.280. Renamed ROALD AMUNDSEN. During WWI she sailed in regular trade.
1917 Mined 17/06 about 3 cable lengths West of Tonque Lightvessel in the Thames while on a voyage from London to Philadelphia, PA, USA in ballast. The pilot was still onboard. She was towed to Owen Flats by two mine sweepers and later the same day grounded at Mucklings Flat. The mine was laid out by the German submarine UC-6.
1918 Repaired and put in service again.
1919 Came on fire 16/01 while she was berthed at the oil refinery in Schuylkiil River, Philadelphia. 11 crew died. Condemned. The insurers sold the wreck to A/S Fandango (Chr. Christensen, jr.), Sandefjord. Repaired.
1921 Sold for NOK 5.500.000 to A/S Ørnen (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed FALK.
1933 A/S Thor Dahl, Sandefjord became managers.
1936 Sold 14/03 for NOK 144.772,50 to N. Stern A. G., Essen, Germany for breaking. Left Sandefjord 15/03 for demolition by Köhlbrandwerft (Paul Berendsohn), Hamburg, Germany.
During the ten years of service for the account of A/S Ørnens she had produced 292.515 bbls whale oil from 4.095 whales. After 1930/31 she had, except from a little trip at the summer of 1934, been laid up and used as storage ship.

 

 

             

Kilde: Boken ”La Oss Arbeide A/S Laboremus 1910 – 1990”, Starke, DnV, Sjøforklaringer over Krigsforliste norske skibe i 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 30/05-2011 (SN/RI/PS)