SFJ00819120220001 DS/Hvb DOMINION I ved overlevering i 1912

1912 DS/Hvb DOMINION I (SFJ008191202)

 

HISTORIE

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvålbåt / steam ship, whale catcher

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1912/06

Bnr (Sno).:

67

Bygger (yard):

Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn

Eier (owner):

A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord

Disponent (manager):

T. Dannevig & Co, Sandefjord

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Hvalfanger

 

 

Tonnasje (Tonnage):

157 brt., 50 nrt

Dimensjoner (size):

L: 104,1’ B: 20,1’ D: 11,8’

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MHNT (som BR: ZSJG)

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam 12”-20”-30”, slag/stroke: 24”, 416 IHK (76 NHK). Bygget ved Bergens mek. Verksted, Bergen.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 12' x 10,6', kullfyrt m/2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.393 ft², 200 PSI arbeidstrykk. Bygget ved Bergens mek. Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

14 mann

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1912 Bygget som hvalbåt DOMINION I ved Porsgrunds mek. Verksted for A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Overlevert i juni.
1914
Innleid av marinen 11/12-1914 som bevoktningsfartøy. Ble tatt til Kaldnes mek. Verksted for utrustning. Hvalkanon ble erstattet med en 65 mm Hotchkiss kanon. Benyttet til nøytralitetsvakt (1. verdenskrig), i Ytre Oslofjord som B/F DOMINION I. Var bemannet med 13 mann. Leien av fartøyet ble satt til kr. 1.500 pr.mnd.
1915 Som første innleide bevoktningsfartøy fikk den radiostasjon 10/05-1915.
1916 Leien omgjort til kr. 90 pr dag.
I juni dette året plukket DOMINION I, sammen med DOMINION II, som også var innleid som bevoktningsfartøy, mange lik i ytre Oslofjord etter et slag som hadde foregått utenfor Jylland 31/05-1916.
19/10 grunnstøter DOMINION I ved Skorvesæter, men kommer av grunnen etter assistanse fra bevoktningsfartøyene KOLBIØRN og THORSBERG.
1918 T. Dannevig går ut av A/S Dominion Whaling Ltd, og Chr. Christensen overtar som disponent.
1919 Kommandoen ble strøket 22/09-1919 kl. 14.45 i Horten.
1920 Solgt til utlandet.
1921 Innkjøpt av A/S Odd. Omdøpes ODD.
1923 Ingvald Bryde og Lars Thorsen overtar som disponenter for A/S Odd.
1924 I mai ble ODD solgt til Union
Whaling Company, Sør-Afrika. Fanger fra hvalstasjonen i Durban.
1949 Grunnstøtte i innløpet til Durban havn 22/03-1949 i et forsøk på å komme inn på havnen i ly av bølgebryteren da styremaskinen havarerte. Sank på 5-6 meters dyp i kort avstand fra bølgebryteren med bare litt av skorsteinen og masten synlig etter et mislykket bergingsforsøk i full storm. Erklært total forlist.

 

 

History in English:

1912 Built as whale catcher DOMINION I by Porsgrunds mek. Verksted for A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Delivered to her owner in June.
1914 Hired by the Royal Norwegian on
11/12-1914 as patrol vessel. She was taken to Kaldnes mek. Verksted for conversion. Whale gun was replaced by a 65 mm Hotchkiss gun. Taken in to use as patrol vessel in the outer part of the Oslofiord as B/F DOMINION I. She was manned by 13 men. The hire of the vessel had a monthly cost of NOK 1.500 for the navy.
1915 As first in a row of hired vessels a wireless radio station was installed on 10/05-1915.
1916 The rent was changed to daily basis and was paid by NOK 90 a day.
In June same year, together with DOMINION II, she was involved in picking up dead bodies in the outer part of the Oslofjord. The dead bodies were from a battle off the coast of Jylland, Denmark on 31/05-1916, between allied and German forces.
On 19/10 she gets stuck on ground at Skorvesæter. She came off ground assisted by the patrol vessels KOLBIØRN and THORSBERG.
1918 T. Dannevig leave the company A/S Dominion Whaling Ltd, and Chr. Christensen take over as manager.
1919 Her navy command ended on 22/09-1919 at 14.45 hrs in Horten.
1920 Sold to a foreign country.
1921 Purchased by A/S Odd. Renamed ODD.
1923 Ingvald Bryde and Lars Thorsen take over as managers for A/S Odd.
1924 In May ODD was sold to Union
Whaling Company, South-Africa. Catching from the shore station in Durban, with base on the Bluff.
1949 Run aground at Durban inlet on 22/03-1949, as the steering gear failed. Sank on 15 feet of water closely to the jetty after a failed salvage attempt in the strong gale. Declared as a total loss.

 

 

           

Kilde: DnV reg.1935, Allan Jackson, boken “Bevoktningsfartøyer under første verdenskrig” av
Atle Wilmar.
Samlet og oppdatert av Ragnar Iversen og Ulf W. Gustavsen

Sist oppdatert: 12/06-2011 (UWG/RI/PS)

 

SFJ00819120220001 DS/Hvb DOMINION I. Bilde viser Tønsberg havn i 1917. Fartøyets er utstyrt som nøytralitetsvakt. Bilde via Anders Christiansen