Hvalfangstekspedisjonen til A/S LABOR fra Kragerø.
 

I 1937 ble det utrustet en hvalfangerkspedisjon i Kragerø. Initiativet kom fra utenbys interesser, men forettningsfolk i Kragerø stilte villig opp med aksjekapital. Det nye selskapet A/S Labor skulle ha sete i Kragerø .I styret for A/S Labor satt skipsreder Harry Borten, Oslo, kaptein Olaf Støkken, Sandefjord og konsul Finn Støren, Kragerø.
 
Representantskapet besto av direktør Anders Evensen, Oslo, konsul Th. J. Wiborg, Kragerø, disponent Harald Kristoffersen, Kragerø og kjøpmann K. M. Pedersen, Kragerø.
På generalforsamlingen 4. mars 1937 ble det bestemt å stille en aksjekapital på minimum kroner600.000, maksimum 800.000. Det ble også bestemt at en stor del av mannskapet skulle være fra Kragerø, det ville bety mye for ledigheten i kommunen Bystyret i Kragerø bidro med kroner 25.000 i det nye selskapet, det var en svimlende sum i en fattig by i 1937.

Hvalfangerselskapet trengte ikke å annonsere for å få folk til å søke hyre.
Hyrekontoret ble lagt til Central Hotel og da det åpnet 31. mars var det svart av folk i gården til hotellet og kø helt opp til torvet av folk som ville ha hyre.

Kokeriet som de skulle ombord i hadde byttet navn fra "ROALD AMUNDSEN" til
"LABOR", hvalbåtene kom fra en ekspedisjon utenfor Afrika. De var GRANAT I, KRUTT, HARPUN II og KANON I.

13. mai startet ekspedisjonen fra Sandefjord. Kokeriet var utstyrt til å ta ombord 25.000 fat olje og 175.000 kilo hvalkjøtt. Fangstfeltet var Norskehavet, nord for en linje mellom Grønland-Island-Færøyene-Shetland og langs 61 grader N til Norge.
Ekspedisjonen ble ikke den suksessen de hadde trodd.
Fangsten den sesongen ble 10.000 fat olje så det ble med den ene sesongen for det nye selskapet A/S Labor fra Kragerø.

Kilde: Kragerø og Skåtøy Historielag, Anders B. Aaby.