OSL36019360220001 INNERØY. Foto: med tillatelse Sjöhistoriska Museet, Stockholm (via www.uboat.net).

 

1936 MT INNERØY (OSL360193602)

 

warsailors

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker for oil

Off.no (IMO):

5608336

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1936/12

Bnr (Sno):

263

Bygger (yard):

Eriksbergs Mekaniske Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

Erling H. Samuelsens Rederi A/S, Oslo.

Disponent (manager):

Erling H. Samuelsen, Oslo.

http://exchange.dnv.com/BxWmWeb/VesselInfoRegistry/img/MalteseCross.gifKlasse (Class):

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

12.700 tdw, 8.260 brt, 4.970 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 486,0’-Lbp: 469,2’-B: 61,1’-D: 34,5’-Dypg.: 26,10’.

Lasthåndteringsyst.:
(cargo handling.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LJHS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 45-WF-120. 2-takt/ dbltv., 6-sylinderet, syl. dim.: 450 x 1.200 mm. 3.600 BHK. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1936 Bygget som motortanker INNERØY ved Eriksbergs Mekaniske Verkstads A/B, Gøteborg for Erling H. Samuelsens Rederi A/S (Erling H. Samuelsen), Oslo. Sjøsatt 01/10, levert i desember.
1940 I april dagene 1940 befinner INNERØY seg i Suez-kanalen på vei nordover fra Sourabaya på øyen Java i Indonesia, med kurs for Alexandria, Egypt. Ankommer Alexandria 12/04. 08/05 forlater hun Alexandria med kurs for Abadan via Suezkanalen. Laster i Abadan for Karachi, Pakistan og Bombay i India. Etter utlossing i Bombay 17/06 går hun tilbake til Abadan i den Persiske Gulf for en ny last. Denne gang med kurs for Melbourne i Australia. Ankommer Melbourne 24/07. Går fra Melbourne på vei til en ny last i Abadan, via Singapore og Colombo (Sri Lanka).
Ankommer oljehavnen i Abadan 01/10. Laster og går videre med kurs for Cape Town 03/10. Blir liggende i Cape Town til frem til 17/11 hvor så går tilbake til Abadan for en ny last. Ankommer lasteplass 10/12. Etter lasting går hun fra Abadan med kurs for Cape Town 17/12.
1941 Ankommer Cape Town 11/01. Blir liggende i Cape Town til 02/02 da hun går videre til Freetown, Sierra Leone. Ankommer 17/02. 01/03, ferden går videre til Clyde, Skottland med ankomst 25/03. Nå i konvoi SL 67. Forlater Clyde 17/04 med kurs for New York med konvoi OB 311.
Forlater konvoien 25/04 og ankommer New York 05/05.
Går fra New York 17/06 for å møte konvoi HX 135 i Halifax for å krysse Nord Atlanteren og frem til Methil og Oban i Skottland. Forlater Halifax 26/06 og ankommer Oban 11/07. Etter et besøk i Oban og videre til Lock Ewe for slutte seg til konvoi ON-2. Forlater Loch Ewe i konvoi ON-2 30/07 for New York.
Enda to turer i konvoi til USA blir det dette året, før hun får en tur fra England og Milford Haven til Aruba i konvoi ON 50.
1942 Forlater konvoien 03/01 og ankommer Aruba 12/01. Laster ferdig og forlater Aruba 13/01 med kurs for Halifax via Bermuda for å slutte seg til østgående konvoi. Hun var lastet med en bensinlast på ca 11.000 tonn.
22/01 skjedde det fatale. En torpedo rammer skipet, og eksplosjonen dynker skipet i brennbar veske. Bensinen tar fyr og setter hele skipet i brann. Posisjonen var 41.16 N / 60.32 V. Torpedoen kom fra tyske ubåt U-553 (Korvettenkapitän Karl Thurmann). Radiooffiseren rakk å sende SOS via nødsenderen, men på grunn av varmen måtte han forlate radioen før han greide å sende posisjonen. En matros og 1. styrmannen greide å få ut flåten på fordekket, babord side, men siden hovedmotoren fremdeles gikk, ble flåten dradd akterover og tok fyr.
1. styrmann og 4 andre greide å frigjøre motorlivbåten på brodekket og sette den på vannet. Kapteinen hadde vært i lugaren sin da torpedoen traff. Han ble sett på brodekket på babord side og de ropte at han skulle hoppe over bord, men det gjorde han ikke. De måtte så ro for harde livet for å komme klar av flammene. Etter en halv times tid ble ubåten sett da den gikk for sakte fart rundt skipet, for deretter å sette kursen i nordvestlig retning. De fikk i gang motoren og ble senere reddet av britiske DS EMPIRE AMETHYST, etter 15 timer. Dette skipet hadde passert to tomme livbåter fra INNERØY. De overlevende ble satt i land i Halifax. 5 overlevde og 36 omkom i denne hendelsen. Av de omkommene var det 2 britiske, 2 portugisere og en kanadier.

Utdrag fra boken "Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig bind 1":
M/T "INNERØY" var på reise fra Aruba, via Bermuda, til Halfax for å slutte seg til konvoi til United Kingdom. Ski-bet var lastet med 11067 ton Pool Motor Spirit.- Da skibet den 22de januar, kl. 16.45 var kommet til N 41 16' W 60 32' ble det rammet av en torpedo på styrbord side omkring Nr. 7 tank akter. En fryktelig eksplosjon fulgte like etterpå og hele skibet ble satt i flammer. Eksplosjonen hadde antagelig sprengt åpen dekket og skibsiden, idet skibet og sjøen rundt det var et eneste flammehav. Vakthavende styrmann ringte med maskin-telegrafen for å stoppe skibet, men han kunne føle at den ikke fungerte. Svalkebroen, hvortil alle ledninger og forbindelser mellom broen og maskinrommet er festet, må også ha blitt blåst istykker. Radio-telegrafisten, som var i stasjonen, forsøkte straks å sende ut SOS, men strømmen var av. Det lyktes ham å få nødsettet igang, og han klarte å få sendt ut SOS en gang, men han klarte ikke å få sendt skibets posisjon og kjenningssignal.
De overlevende fikk først satt ut en livrednings flåte som var plassert på fordekket, men da maskinen fortsatte å gå, med den følge at skibet beveget seg forover, ble flåten øieblikkelig omringet av flammer og kunne ikke benyttes. Litt senere lyktes det dem å sette på vannet en liten motorbåt, som var plassert på brodekket og det lyktes de 5 mann å komme i den. Motorbåten ble rodd 1 1/2 miles bort for å komme seg ut av flammene. Etter omtrent en halv times tid kunne de se ubåten komme opp og gå sakte rundt skibet, og snart etterpå forsvant ubåten i Nordvestlig retning.
De overlevende var omtrent 15 timer i båten, da de ble tatt opp av "Empire Amethyst", hvilket skib var på reise til Halifax. Kapteinen på "Empire Amethust" fortalte oss at de hadde passeret to livbåter, hvorav den ene var meget skadet, og den annen fløt med bunnen opp, så det befryktes at ingen av det øvrige mannskap ble reddet. Det kan ha hendt at ubåten hadde tatt opp noen av dem, men det vet vi ingenting om.
Navnene på de overlevende er som følger: førstestyrmann Rolf Bjerkøy, 3die styrmann Sigmund Hanssen, Radio telegrafist Iver Nausthaug, Matros Ragnar Nilsen, Matros Hans Tuft.
Etter ankomst til Halifax ble det gitt de overlevende den nødvendige hjelp og det ble sørget for losji, mat og klær for dem. Matros Tuft var såret, idet hans hender var stygt forbrent, og han ble tatt under dokterbehandling.

R. Bjerkøy
1ste styrmann ex M/T "Innerøy"

 

 

History in English:

1936 Built as motor tanker INNERØY by Eriksbergs Mekaniske Verkstads A/B, Gøteborg for Erling H. Samuelsens Rederi A/S (Erling H. Samuelsen), Oslo. Launched 01/10, delivered in December.
1940 In the first days of April, INNERØY is located in the Suez-Channel area, on her northbound direction, from Sourabaya at the island of Java in Indonesia, heading for Alexandria on the north coast of Egypt. Arrived Alexandria 12/04. Left Alexandria on 08/05, with course for Abadan in the Persian Gulf via the Suez Channel. Lifting a cargo of oil for Karachi, Pakistan and Bombay of India. After discharge in Bombay on 17/06, she leaves for Abadan in the Persian Gulf again, to have a new load of oil. This time for Melbourne in Australia. Arrived Melbourne on 24/07. Left Melbourne on her way back to Abadan via Singapore and Colombo (Sri Lanka).
Arrived the oil port at Abadan 01/10. Loading and set course for Cape Town 03/10. Port stay in Cape Town until 17/11, and goes back to Abadan to have a new load of oil. Arrived on 10/12. After loading 17/12 again heading for Cape Town.
1941 Arrived Cape Town 11/01. Probably awaiting order in Cape Town until 02/02. Left for Freetown, Sierra Leone. Arrived 17/02. On 01/03, she proceed to Clyde of Scotland and arrived 25/03. Next, she leaves in convoy SL 67. Left Clyde 17/04 heading for New York in convoy OB 311.
Dispersed from the convoy 25/04 and arrived New York 05/05.
Left New York 17/06 to meet with the convoy HX 135 in Halifax before crossing the North-Atlantic Ocean to Oban and Methil in Scotland. Left Halifax 26/06 and arrived Oban 11/07. After a visit to Oban she goes to Lock Ewe to join the convoy ON-2. Left the Loch Ewe in convoy ON-2 on 30/07 for New York.
Another two crossing to the USA this year before ordered to og to England and Milford Haven, and then Aruba in convoy ON 50.
1942 Left the convoy on 03/01 and arrived Aruba 12/01. Finish loading and leaving Aruba 13/01, heading for Halifax via Bermuda to join the eastbound convoy. She was loaded with abt 11.000 tons of a cargo of highly flammable gasoline..
On 22/01 her journey ended. A torpedo hit the ship and the explosion send a cascade of the flammable liquid over the ship. The gasoline caught fire and set the whole ship on fire. Her position said to be 41.16 N / 60.32 W. The torpedo set off by the German u-boat
U-553 (Korvettenkapitän Karl Thurmann). The radio officer of INNERØY managed to send SOS via the emergency transmitter, but caused by the heat he had to leave his place before he managed to send their position. An able seaman and 1. mate managed to set out the life raft at the fore deck port side, but as the main engine still running, the life raft drifted aft, against the flames and caught fire.
1. mate and 4 other, managed to clear a motor life boat at the bridge deck, and set it on water. The master had been in his cabin when the torpedo hit. He was observed at the bridge deck, port side. They shouted to him to jump in the water, but he did not. The men in the lifeboat had to row for life to escape the flames. Half an hour later, the U-boat observed for slow speed round the ship, before she set off in a northwest direction. The crew in the lifeboat managed to start the engine and was after 15 hours picked up by British SS EMPIRE AMETHYST. The ship had passed two empty lifeboats from INNERØY. Survivors landed in Halifax. 5 survived and and 36 lost their lives in this incident. Of those lost their lives was 2 British (gunners), 2 Portuguese (crew) and 1 Canadian (crew).

Extracted from the book "Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig bind 1":
M/T "INNERØY" was on route from Aruba, via Bermuda, to Halifax join the convoy to United Kingdom. The ship was loaded with 11.067 tons Pool Motor Spirit.- As the ship the 22nd of January, at. 16.45 had reached position of N 41 16' W 60 32' she was hit by a torpedo on starboard side around the tank No. 7 aft. A terrible explosion occurred immediately and the whole ship set ablaze. Explosion had probably opened the main deck and shipside, as the ship and the surrounding water put on fire. The officer at watch on the bridge called the engine room with the engine telegraph to stop the ship, but he felt that it was not functioning. The storm bridge, where all cables and connections between the bridge and engine room are fixed, must also been blown away.
Wireless operator, being at his station at the time, tried immediately to transmit a SOS, but the stream was cut. He manage to start the emergency transmitter, and to send SOS once, but did not manage to send the position of the ship and her call sign.
The survivors managed first to launch the life raft located at the fore deck, but as the engine still running, and the the ship still moving forward, the raft was immediately surrounded by flames and was not to any use. A little later, they succeeded in launching a motor driven lifeboat placed at the bridge deck and 5 of them did get onboard. The lifeboat then rowed some 1 1/2 miles away to get away from the flames. A half an hour later the U-boat was visible moving by slow speed round the ship before the U-boat disappeared in northwest direction.
The survivors was abt 15 hours in the boat before picked up by the EMPIRE AMETHYST, on her voyage to Halifax. The master of EMPIRE AMETHYST told us that they passed two lifeboats, whereas on had major damages and the other floating upside down so they feared that none of the other crewmembers had survived. It might happened that the U-boat had picked up some of them, but about we do not know.
The names of the survivors is as follows: first mate Rolf Bjerkøy, third mate Sigmund Hanssen, wireless operator Iver Nausthaug, able seaman Ragnar Nilsen, able seaman Hans Tuft.
After arrival Halifax the survivors given all necessary help for accommodation, food and clothing. Able seaman Tuft had wounds, as his hands badly burnt. He was taken under medical care.

R. Bjerkøy
1.st mate ex M/T "Innerøy".

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig bind, uboat.net
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Steinar Norheim
Sist oppdatert: 08/09-2015 (RI/SN)