OSL41419470300000 MT WILSTAR (1) Kilde: Leif Höegh Fleetlist.

1947 MT WILSTAR (1) (OSL414194703)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker, /motor ship, tanker.

ID no:

5607584

Flagg (flag):

NOR

Reg. havn:

Oslo

Byggeår (year built):

1931/10

Bygg nr.:

343

Bygger (yard):

Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Göteborg, Sverige

Eier (owner):

Skibs-A/S Awilco, Oslo

Disponent (manager):

Anders Wilhelmsen, Oslo

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

9.300 tdw, 6.405 brt, 3.840 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 128,81 m – Lbp: 124,48 m – B: 16,86 m - D: 9,78 m – Dypg.: 8,199 m.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

16 tanker (4SB – 4BB – 8C). 1 pumperom, 4 lossepumper med samlet kapasitet 600 m3/time.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKCH (LCUG fra 1934).

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotorer, type Burmeister & Wain, 4-takt/enkeltv., hver 6-sylindret, syl. dim.: 550 x 1.000mm. Totalt 2.125BHK / 1.564kW. Bygget av Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Göteborg, Sverige.
Fra 1948: 2 x dieselmotorer, type FIAT, 2-takt/enkeltv., hver 6-sylindret, syl. dim.: 520 x 960mm. Totalt 3.600BHK / 2.650kW ved 145 o. min. Bygget av SA FIAT Stabilimento Grandi Motori, Torino, Italia.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,5 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hjelpekjeler med arbeidtrykk 9,7 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1931 Bygget som FANNY HÖEGH ved Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Göteborg, Sverige, bygg nr. 243, for Skibs A/S Atlantica (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo. Sjøsatt 30/07, ferdigstilt 12/10. Byggekostnader NOK 2.445.000.
1936 Solgt i mai til A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand for GBP 86.250. Omdøpt til POLYKARP.
1941 Kapret 15/03 av den tyske slagkrysseren GNEISENAU ca. 1.200 km NV (pos. 39N-43W) fra Azorene, mens hun var på reise fra Milford Haven, UK til Curacao, NA i ballast. Ble tatt med til norsk havn og erklært prise. Senere tatt inn i Kriegsmarine, omdøpt til TAIFUN og gjorde tjeneste som bunkringsskip.
1944 Omdøpt til PASSAT.
1945 Sterkt skadet under alliert flyangrep 03/05 ved Kjelnør i Storebælt, ble liggende i grunt vann. Berget av Svitzers i august og tatt inn i Kalundborgfjorden for midlertidige reparasjoner. Gikk derfra til Eriksberg Mekaniska Verkstad i Göteborg. Hun ble lagt opp i skadet tilstand og tatt over av Ministry of Transport i London.
1946 Solgt i august “as is” til A/S Awilco (Anders Wilhelmsen), Oslo for NOK 2.000.000 inklusive nye motorer fra FIAT. Slept i oktober til Antwerpen for reparasjoner ved Guthrie, Murdoch & Co. Reparasjonene var beregnet til NOK 1.500.000 men endelig regning ble NOK 4.000.000. Omdøpt til WILSTAR.
1947 Slept i desember til Genova, Italia for installering av nye hovedmotorer ved Ansaldoverftet. Det ble store forsinkelser da FIAT ikke greide å overholde avtalt leveringstid.
1948 Tilbakelevert rederiet 25/08.
1960 I opplag i Vrengen.
1963 Solgt i mars til Norsk Skipsopphuggings Co. A/S i Grimstad for GBP 33.000 etter 3 år i opplag. Huggingen begynte 01/11.

 

 

History in english:

1931 Built as FANNY HÖEGH at Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Gothenburg, Sweden, yard no. 243, for Skibs A/S Atlantica (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo. Launched 30/07ompleted 12/10. Building costs NOK 2.445.000.
1936 Sold in May to A/S Kristiansands Tankrederi (Einar Rasmussen), Kristiansand for GBP 86.250.
Renamed POLYKARP.
1941 Captured 15/03 by German battlecruiser GNEISENAU about 1200 km NW (pos. 39N, 43W) from the Azores, while on a voyage from Milford Haven, UK to Curacao, NA in ballast. She was taken to a Norwegian port and declared a prize. Later impressed in Kriegsmarine for service as a naval oiler. Renamed TAIFUN.
1944 Renamed PASSAT.
1945 Heavily damaged by Allied air strike 03/05 at Kjelnør in Storebælt, settled in shallow waters. Raised by Svitzers in August, taken to Kalundborg Fjord for temporary repairs. From there to Eriksberg Mekaniska Verkstad in Göteborg. Laid up in damaged condition and taken over by the Ministry of Transport in London.
1946 Sold in August “as is” to A/S Awilco (Anders Wilhelmsen), Oslo for NOK 2.000.000 including new main engines. Towed in October to Antwerpen for repairs at Guthrie & Murdoch Co. Repaircosts was calculated at NOK 1.500.000 but final costs came to NOK 4.000.000. Renamed WILSTAR.
1947 Towed in Desember to Genova for installing new main engines at the Ansaldo Shipyard. It came to long delays when FIAT did not deliver as per agreement.
1948 Re-delivered owners 25/08.
1960 Laid up at Vrengen.
1963 Sold in March to Norsk Skipsopphuggings Co. A/S in Grimstad for GBP 33.000 after 3 years in lay-up.
Demolition commenced 01/11.

 

 

             

Kilde: Bård Kolltveits: Fra Verdens Ende mot de syv hav, Leif Høegh Fleetlist, Starke, DnV, Lloyd’s.
Samlet og tilrettelagt av Per Sundfær
Sist oppdatert: 02/02-2011 (PS)