OSL42319160320001 BARD. Foto via wrecksite.eu.

1916 DS BARD (OSL423191603)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5600764

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Brevik

Byggeår (year built):

1892/01

Bnr (Sno):

82

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Furulund, Brevik.

Disponent (manager):

S. Ugelstad, Brevik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 709 brt, 399 nrt.

Dimensjoner (size):

Lbp: 186,3’–B: 28,9’–D: 13,6’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MHKT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,5”–24,0”–39,0”, slag/stroke: 27,0”. 90 NHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (steam boiler), med dim.: 12,8’ x 10,0’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som JENS MEINICH  av Nylands Verksted, Kristiania for Dampskibsselskabet Jens Meinich (Jens Meinich & Co.), Kristiania.
1892 Levert 04/01.
1900 Solgt til Dampskibsselskabet Jens Meinich (Fred Olsen), Kristiania.
1903 Overført til A/S Bard (Fred Olsen), Kristiania. Omdøpt til BARD.
1910
Overført til A/S Ganger Rolf (Fred Olsen), Kristiania.
1912
Grunnstøtte 16/03 ved Småholmerne.
Solgt til A/S Bard (Chr. Christoffersen & Co.), Brevik.
1916 Solgt i juni til A/S Bard (S. Marcussen), Kristiania.
Videresolgt i desember til A/S Furulund (S. Ugelstad), Brevik.
1917
Torpedert og senket 11/12 av den tyske ubåten U 60 (Kapitänleutnant Franz Grünert) i posisjon 50.19N-05.22V, ca. 5 nm nord-nord-øst av Godrevys Head, Cornwall mens hun var på reise fra Glasgow, Scotland til Hennebont, Frankrike med 880 t kull. 7 mann omkom. Kaptein Otto Salvesen og 5 mann ble tatt opp av en patruljebåt og landsatt i St. Ives, Cornwall samme dag.

 


Fra sjøforklaringen 1912:
D/s. „Bard“ (H.D.J.L.) av Kristiania, reise Moss—Holland via Arendal, grundstøtte ved Smaaholmerne nær Arendal den 15. marts og fik betydelig skade.
        Sjøforklaring i Arendal 16. marts 1912.
Av denne fremgaar, at man hadde kjendtmand ombord, som hadde paatat sig lodsningen til Arendal. Veiret hadde været taaket og usigtbart, men man saa dog fyrene i indseilingsleden til Arendal. Idet Mærdø fyrlygte passertes, saaes Sandvigodden fyr og et andet fyr, som kjendtmanden ikke kjendte. Aarsaken til grundstøtningen var kjendtmandens mangel paa kjendskap til farvandet.

Kjendtmanden blev av overlodsen i søndenfjeldske distrikt forelagt en bot av kr. 50,00, som han vedtok.

 

 

History in English:

1891 Built as JENS MEINICH  by Nylands Verksted, Kristiania for for Dampskibsselskabet Jens Meinich (Jens Meinich & Co.), Kristiania.
1892 Delivered 04/01.
1900 Sold to Dampskibsselskabet Jens Meinich (Fred Olsen), Kristiania.
1903 Transferred to A/S Bard (Fred Olsen), Kristiania. Renamed BARD.
1910
Transferred to A/S Ganger Rolf (Fred Olsen), Kristiania.
1912
Stranded 15/03 ved Smaaholmerne.
Sold to A/S Bard (Chr. Christoffersen & Co.), Brevik.
1916 Sold in June to A/S Bard (S. Marcussen), Kristiania.
Re-sold in December to A/S Furulund (S. Ugelstad), Brevik.
1917
Torpedoed and sunk 11/12 by the German submarine U 60 (Kapitänleutnant Franz Grünert) in position 50.19N-05.22W, about 5 nm north-north-east of Godrevys Head, Cornwall whilst on a voyage from Glasgow, Scotland to Hennebont, France with 880 t coal. 7 men lost. Captain Otto Salvesen and 5 men were taken up by a patrol boat and landed the same day in St. Ives, Cornwall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Starke, Lloyd’s, Diderik Brochmann. Skipets forlislister, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 22/02-2018 (PS)