OSL30218910120001 BIRTHA. Bilde fra Steinar Norheim.

 

1891 Bark BIRTHA (OSL302189101)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, jernskrog
sail ship, barque, iron hull.

Off.no:

5618229

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Sandefjord

Byggeår (year built):

1891/02

Bnr (Sno).:

252

Bygger (yard):

Russel & Co., Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A. F. Klaveness m. fl., Sværdstad, Sandefjord.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness, Sværdstad, Sandefjord.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.425 brt, 1.344 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 236,0’-B: 36,1’-D: 21,7’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HMRV

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H. Halvorsen 1891-98,
Chr. Hansen 1898-99,
A. S. Sørensen 1899-1901,
Chr. Larsen 1901-15.

 

 

Historikk:

1890 Bygget som BIRTHA ved Russel & Co., Port Glasgow, Scotland for A. F. Klaveness m. fl.), Sværdstad, Sandefjord. Sjøsatt 26/12.
1891 Levert i februar.
1904 A. F. Klaveness m. fl. skiftet navn til A. F. Klaveness & Co. Overført til I/S Barkskibet
Birthas Rederi (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.
1907 A. F. Klaveness & Co. flyttet til Kristiania.
1915 Grunnstøtte 03/05 på Qiula Sueno Bank i Karibien i posisjon 14.21N-81.10V mens hun var på reise fra Portland, OR, USA til Falmouth, Cornwall med hvete.
8 av mannskapet mistet livet.

Følgende er utdrag fra Norsk Sjøulykkesstatistikk 1915:
Sted: Karibiske hav
Antal omkomne: 8
Sjøforklaringens optagelsessted: Grand Cayman og New York
Antagen årsak: Uopklaret
Anmerkning: Henlagt
Bk. Birtha (HMRV) av Kristiania, strandet og forliste den 3 mai paa Quila Sueno Banke, beliggende på 14grader 21 min N. Br og 81grader 10 minutt L.V. i det Karibiske hav, paa reise fra Portland Oregon USA til Falmouth, England.
Av sjøforklaringer avgit ved vicekonsulatet i Grand Cayman Isl. og generalkonsulatet i New York fremgaar, at skibet avgik fra Portland den 8 februar med en ladning hvete, bestemt til Falmouth via Panamakanalen.
Besætningen bestod av 18 mand. Alt gik godt paa reisen til og igjennom Panamakanalen indtil den 3 mai kl 71/2 em., da skibet stødte på revet og ble staaende og hugge.
Der var ved anledningen løi N.O.lig bris, klart veir med smul sjø, men voldsom brekning over revet.
Styrmanden og 9 mand gikk i en baat og kapteinen med 2.styrmann og 6 mand i den anden baat. Styrmandens baat holdt seg nær skipet til næste morgen, men saa intet til den anden baat. Styrmanden mente, at intet kunne gjøres for å redde skibet, der hugget voldsomt paa revet. Han seilte derfor vesterover til Mosquito Key og blev opptatt av en fiskekutter, hvori de seilte tilbake til skibet, der befantes oppbrukket, saa kun klyverbommen var synlig.
Styrmanden med de øvrige 9 mand blev bragt til Grande Cayman Isl. og derfra via Jamaica til New York.
Kapteinens baat med det resterende mandskap, 7 mand, har man siden intet hørt til, hvorfor de maa antages at være omkommet.
I henhold til de foreliggende oplysninger er det kapteinen der navigerte skibet med den følge at det grundstødte. Da dagboken, kartet og alle andre bøker er tapt, foreligger der ikke materiale nok til bedømmelse av, hvorvidt navigeringen kan antages at ha vært tilfredstillende eller ikke.
Styrmanden forklarer, at kapteinen kl 4em., ca 31/2 time før grundstøtningen, hadde vist ham paa kartet skibets antagelige position.
I henhold til de avgivne forklartinger maa det antages, at livbaatene ikke var i forskrifsmæssig orden. Der hadde ikke været nogen baatmanøvere avholdt de sidste 3 aar, og styrmandens livbåt var så læk, at 3 mann stadig maatte øse. Hvorvidt kapteinens og de i hans baat værende 7 mands forsvinden skyldes livbaatens muligvis mindre gode forfatning, foreligger der ingen officielle opplysninger om.
Saken gav ikke anledning til nogen forføining fra skibsinspektørens side, men henlagdes.

 

 

History in English:

1890 Built as BIRTHA at Russel & Co., Port Glasgow, Scotland for A. F. Klaveness m. fl.), Sværdstad, Sandefjord. Launched 26/12. 1891 Delivered in February.
1904 A. F. Klaveness, et. al. renamed A. F. Klaveness & Co. Overført til I/S Barkskibet Birthas Rederi (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord.
1907 A. F. Klaveness & Co. moved to Kristiania.
1915 Wrecked 03/05 on Qiula Sueno Bank in the Caribbean in position 14.21N-81.10W whilst on a voyage from Portland, OR, USA to Falmouth, Cornwall with wheat.
8 of the crew lost their lives.

 

 

           

Kilde: Skipet nr 2-1986, Malmsteinregistret.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/07-2014 (PS/SN)

OSL30218910120002 BIRTHA. Bilde fra Steinar Norheim.