OSL30219080220001 SJØSTAD. Bilde fra Stein Auno.

 

1908 DS SJØSTAD (OSL302190802)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5603189

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1908/06

Bnr (Sno):

150

Bygger (yard):

Bergen Mekaniske Verksteder A/S, Solheimsviken, Bergen.

Eier (owner):

A/S D/S International, Kristiania.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co., Lysaker, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.750 tdw, 1.115 brt, 655 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 228,3’-B: 36,2’-D: 15,9’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MFCS

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5”–26,0”–44,0”, slag/stroke: 30,0”. 135 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjeler (boiler), med dim.: 12,3' x 11,3' og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1908 Bygget som SJØSTAD ved Bergen Mekaniske Verksteder A/S, Solheimsviken, Bergen for D/S A/S International (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. Levert i juni.

1912 Grunnstøtte 08/05 på Gedser Rev, Danmark.
Grunnstøtte 14/11 i Hollenderdypet i Øresund.
1916 Overført til A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Kristiania.

1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

Torpedert og senket 28/02 ca. kl 1200 av den tyske ubåten UC 65 (Oberleutnant zur See Otto Steinbrinck) ca. 3,5 nm fra Cap la Héve, Frankrike mens hun var på reise fra Newport Mon, Wales til Fécamp, Frankrike med kull.
Mannskapet fikk ut en av livbåtene men maskinen gikk for fullt og de som var i båten havnet i sjøen. Hun begynte å synke med baugen først og de som var igjen om bord hoppet i båten og kuttet fanglinen men måtte hoppe i sjøen da livbåten ble knust av propellen. Franske torpedobåter reddet 8 mens 9 mann mistet livet.

 


Fra sjøforklaringen 1912:
D/s. „Sjøstad" (M.F.C.S.) av Kristiania grundstøtte den 8. mai kl. 8 fm. paa Gjedser Rev paa reise Antwerpen—Neufahrwasser med en ladning rujern. Fartøiet, der var læk, blev tat av grunden av bjergningsdamper og indbragt til Kjøbenhavn.
        Sjøforklaring ved generalkonsulatet i Kjøbenhavn den 13. mai. Paa skibsinspektørens foranledning blev forhør optat den 19 juni ved Tvedestrands forhørsret.
Styrmanden blev av politimesteren i Kristiania forelagt en bot av kr. 100 for forseelse mot strfl.s § 422l, jfr. § 27 ved at ha gjort sig skyldig i grov uagtsomhet i tjenesten ombord, idet han som vagthavende officer under skibets fart mellem Fehmernbelt fyrskib og Gjedser Rev undlot ved peilinger og ved undersøkelse av fyrboken at kontrollere skibets plass og saaledes styret feil kurs, hvorhos han samtidig flere gange uten nødvendighet forlot sin post paa broen. Boten vedtokes.

Samme skib grundstøtte den 14. november i Hollænderdypet, Øresund, paa reise fra Hull til Pernau. Ved assistance av bjergningsdamper og ved losning av en del av ladningen kom fartøiet flot den 15. s. m. og indbragtes til Kjøbenhavn. Den ved grundstøtningen forvoldte skade androg til ca. kr. 30000,oo.

        Sjøforklaring 21. november 1912 paa vicekonsulatet i Pernau. Paa skibsinspektørens foranledning blev der endvidere optat forhør i sakens anledning ved generalkonsulatet i Antwerpen den 3. mai 1913.
Kapteinen blev av politimesteren i Kristiania forelagt en bot av kr. 150 for forseelse mot strfl.s § 422 \ jfr. § 27 (grov uagtsomhet i tjenesten) ved at undlate at ta lods i Hollænderdypet i Øresund tiltrods for sit manglende kjendskap til farvandet, samt ved at ha undlatt at kontrollere strømmen og dens indflydelse paa kurs og fart. Boten vedtoges
.

 

 

History in English:

1908 Built as SJØSTAD at Bergen Mekaniske Verksteder A/S, Solheimsviken, Bergen for D/S A/S International (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. Delivered in June.
1912 Dtranded 08/05 on Gedser Rev, Denmark.
Stranded 14/11 at Hollenderdypet in Øresund.
1916 Transferred to A. F. Klaveness & Co.
A/S, Lysaker, Kristiania.

1917 In January the Germans began a hostile U-boat war against Great Britain. The 9th of January the Emperor and the Imperial Chancellor approved plans of beginning a new unlimited U-boat war. The 31st of January the German government sent a note to neutral nations, telling that all ships within a given area round the British Isles, France, Italy and the Eastern part of the Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

Torpedoed and sunk 28/02 abt. 12 noon by the German submarine UC 65 (Oberleutnant zur See Otto Steinbrinck) about 3,5 nm off Cap la Héve, France whilst on a voyage from Newport Mon, Wales to Fécamp, France with coal.
The crew launched one of the lifeboats but the engine was running ahead and those in the boat fell into the sea. The ship began sinking by the bow and those aboard went into the lifeboat and cut the painter but had to jump into the sea as the boat was smashed by the propeller. French torpedo boats saved 8 of her crew but 9 lost their lives.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 2/86, Starke, uboat.net, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 24/02-2018 (PS/SN)