OSL30219110120001 STORSTAD. Bilde fra Ragnar Iversen.

 

1911 DS STORSTAD (1) (OSL302191101)

 

Kollisjonen

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5608095

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1911/01

Bnr (Sno):

824

Bygger (yard):

W. G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England.

Eier (owner):

D/S A/S Maritim, Kristiania.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co., Lysaker, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

11.000 tdw, 6.028 brt, 3.591 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 440,0’-B: 58,1’-D: 24,6’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGJD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 28,5”–45,0”–78,0”, slag/stroke: 54,0”. 565 NHK. Bygget av North East Marine Engineering Co. Ltd, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

3 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 15,3' x 12,0' og 4 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av North East Marine Engineering Co. Ltd, Newcastle, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1910 Bygget som STORSTAD ved W. G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for D/S A/S Maritim (A. F. Klaveness & Co.), Kristiania. Sjøsatt 04/10.
1911 Levert i januar.
1914 Kolliderte 29/04 med britiske EMPRESS OF IRELAND, eier Canadian Pacific Steamship Company, som var på reise fra Quebec til England. 1.011 passasjerer og mannskap omkom.
STORSTAD var på reise fra Sydney, NS, Canada til Quebec, Canada med kull. Hun ble tatt i arrest og etter et erstatningskrav på USD 2 millioner som A. F. Klaveness ikke kunne betale, ble hun solgt tilbake til rederiet for USD 175.000.
1915 Overført til Klaveness D/S A/S (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania.
1916 A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Kristiania overtok som managers.

1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

Beskutt, torpedert og senket 08/03 av den tyske ubåten U 62 (Kapitänleutnant Ernst Hashagen) i posisjon 51.20N-11.50V mens hun var på reise fra Buenos Aires, Argentina til Rotterdam, Nederland med mais til den belgiske hjelpekomité. Hun ble beskutt om morgenen og kaptein Andersen slo stopp og fikk rullet ut 30 meter lange bannere hvor det sto BELGIAN RELIEF. Ubåten dykket og fyrte av en torpedo som traff midtskips. Alle 38 om bord gikk i båtene men holdt seg nær skipet. En stund senere kom ubåten opp og fortsatte skytingen. Kapteinen rodde bort til den og ba om å bli slept nærmere land. Han fikk ikke et ord til svar men ubåten fortsatte skytingen til skipet sank og tyskerne dro sin vei. Mannskapet ble et par døgn senere tatt opp av et engelsk skip men da var 3 mann døde. Forsikringssummen var NOK 3.000.000.

 

 

History in English:

1910 Built as STORSTAD at W. G. Armstrong Whitworth & Co. Ltd, Low Walker, Newcastle, England for D/S A/S Maritim (A. F. Klaveness & Co.), Kristiania. Launched 04/10.
1911 Delivered in January.
1914 Collided 29/04 with the British EMPRESS OF IRELAND, owners Canadian Pacific Steamship Company, who was on a voyage from Quebec to England. 1.011 passengers and crew lost their lives.
STORSTAD was on a voyage from Sydney, NS, Canada to Quebec, Canada with coal. She was detained and with a claim of USD 2 million that A. F. Klaveness could not pay, sold back to the owners for USD 175.000.
1915 Transferred to Klaveness D/S A/S (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania.
1916 A. F. Klaveness & Co.
A/S, Kristiania became managers.

1917 In January the Germans began a hostile U-boat war against Great Britain. The 9th of January the Emperor and the Imperial Chancellor approved plans of beginning a new unlimited U-boat war. The 31st of January the German government sent a note to neutral nations, telling that all ships within a given area round the British Isles, France, Italy and the Eastern part of the Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

Seized and sunk 08/03 by the German submarine
U 62 (Kapitänleutnant Ernst Hashagen) in position 51.20N-11.50W whilst on a voyage from Buenos Aires, Argentina to Rotterdam, the Netherlands with maize to the Belgian relief committee. She was shot at in the morning and Captain Andersen signalled stop and rolled out 30 meter long banners with BELGIAN RELIEF written. The submarine dived and fired a torpedo that hit midship. All 38 aboard took to the lifeboats but stayed close to the ship. A while later the submarine came up and started firing again. The Captain rowed over to her and asked to be towed closer to shore. He got no answer and the sub continued firing until the ship sank and they left. The crew were 2 days later taken aboard an English ship but by then 3 men had died. The insurance was NOK 3.000.000.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 2/86, Starke, uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/08-2014 (PS/SN)

OSL30219110120002 STORSTAD etter kollisjonen. Bilde fra www.collectionscanada.gc.ca.