OSL30219120320001 SILJESTAD. Bilde fra skipssiden.

 

1912 DS SILJESTAD (1) (OSL302191203)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no (IMO):

5603427

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1912/08

Bnr (Sno):

271

Bygger (yard):

Sunderland Shipbuilding Co. Ltd, South Dock, Sunderland, England.

Eier (owner):

D/S A/S Siljestad, Kristiania.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co., Lysaker, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.298 brt, 2.680 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 364,0’-B: 50,8’-D: 26,01’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Refr. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MHQB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. dim.: 25,0”–42,0”–68,0”, slag/stroke 45,0”. 339 NHK. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,5’ x 11,0’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av North Eastern Marine Engineering Co. Ltd, Sunderland, England.

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1912 Bygget som SILJESTAD ved Sunderland Shipbuilding Co. Ltd, South Dock, Sunderland, England for D/S A/S Siljestad (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. Sjøsatt 15/07, levert i august.
1916 A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker Kristiania ble managers.

1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

1918 Kapret og senket med eksplosiver 25/02 av den tyske ubåten U 152 (Kapitänleutnant Constantin Kolbe) i posisjon 23.36N-16.16V mens hun var på reise fra Gibraltar til Montevideo, Uruguay i ballast. Ubåten begynte å skyte med kanonen aktenfra. Mannskapet gikk i båtene og var så vidt klar før de første granatene traff. Etter en og en halv time måtte mannskapet hjelpe til å bære om bord eksplosiver før de fikk lov til å forlate området. De møtte samme kveld en spansk fiskebåt som slepte de inn til Rio de Oro, Spansk Sahara og derifra ble de sendt til Las Palmas, Spania.
Forsikringssummen var NOK 4.300.000.

 

 

History in English:

1912 Built as SILJESTAD at Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., South Dock, Sunderland, England for D/S A/S Siljestad (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. Launched 15/07, delivered in August.
1916 A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Kristiania became managers.

1917 In January the Germans began a hostile U-boat war against Great Britain. The 9th of January the Emperor and the Imperial Chancellor approved plans of beginning a new unlimited U-boat war. The 31st of January the German government sent a note to neutral nations, telling that all ships within a given area round the British Isles, France, Italy and the Eastern part of the Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

1918 Seized and sunk with explosives 25/02 by the German submarine
U 152 (Kapitänleutnant Constantin Kolbe) in position 23.36N-16.16W whilst on a voyage from Gibraltar to Montevideo, Uruguay in ballast. The submarine began firing from astern. The crew took to the lifeboats and the first grenades hit. After one and one half hour the crew had to help bring explosives aboard before they were allowed to leave the area. The same evening they met a Spanish fishing vessel who towed the boats to Rio de Oro, Spanish Sahara and from there sent to Las Palmas, Spain.
The insurance was NOK 4.300.000.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 2/86, Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen, Starke.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/07-2014 (PS/SN)