OSL30219370120001 SEIRSTAD. Bilde fra photoship.

 

1937 MT SEIRSTAD (3) (OSL302193701)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no:

5614820

Flagg (flag):

Nor

Havn (port):

Oslo.

Byggeår (year built):

1937/11

Bnr (Sno).:

193

Bygger (yard):

Deutsche Werft A.G., Finkenwerder, Hamburg, Tyskland.

Eier (owner):

Universal Shipping Co. A/S, Oslo.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

14.800 tdw, 9.916 brt, 5.969 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 510,8’-Lbp: 492,9’-B: 66,1’-D: 33,4’-Dypg.: 28’ 4”.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJRG.

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, MAN. 2-takt/dobltv., 6-sylindret, syl. dim.: 610 x 1.100 mm. 4.100 BHK. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 hjelpekjeler (aux. boilers) med arbeidstrykk 170 psi.
1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 170 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1937 Bygget som SEIRSTAD ved Deutsche Werft A.G., Finkenwerder, Hamburg, Tyskland for Universal Shipping Co. A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo. Sjøsatt 14/10, levert i november
1940 NORTRASHIP overtok som managers i april.
1942 Skadet i et japansk bombeangrep 13/02 mens hun var på reise fra Melbourne, Australia til Palembang, Indonesia med flybensin. Gikk til Batavia, Indonesia og derfra til Colombo, Ceylon hvor hun ankom 04/03. Ble deretter sendt til Bombay, India for reparasjoner. Forlot Bombay 30/09.
1945 Tilbakelevert eierne i oktober.
1948 Overført til Skibs-A/S Sangstad (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo.
1958 Brakk i to 15/01 i tung sjø i posisjon 38.24N-05.41Ø, sørøst av Minorca, Balearene, Spania, mens hun var på reise fra Ras Tanura, Saudi Arabia til Barcelona, Spania med brenselsolje. 3 av mannskapet mistet livet. Et fransk krigsskip senket forskipet da det var en fare for skipsfarten. Akterskipet ble slept til Bona, Mallorca hvor det ankom 20/01. Etter inspeksjon ble det erklært totalt tap.
Akterskipet ble senere solgt til Empresa Nacional Elcano, Sevilla, Spania for en mulig oppbygging med navnet VAL DE LUGEROS.
Ankom Sevilla 04/05 men etter undersøkelser ble planen oppgitt og vraket lagt i opplag. Senere solgt til hugging.

 

 

History in English:

1937 Built as SEIRSTAD at Deutsche Werft A.G., Finkenwerder, Hamburg, Germany for Universal Shipping Co. A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo. Launched 14/10, delivered in November
1940 NORTRASHIP became managers in April.
1942 Damaged by bombs in a Japanese air attack 13/02 whilst on a voyage from Melbourne, Australia to Palembang, Indonesia with aviation fuel. Sailed to Batavia, Indonesia and then to Colombo, Ceylon where she arrived 04/03. Was then ordered to Bombay, India for repairs. Sailed from Bombay 30/09.
1945 Reverted to owners in October.
1948 Transferred to Skibs-A/S Sangstad (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo.
1958 Broke in two 15/01 in heavy weather in position 38.24N-05.41E, southeast of Minorca, Balearic Islands, Spain, whilst on a voyage from Ras Tanura, Saudi Arabia to Barcelona, Spain with fuel oil. 3 of her crew lost their lives. A French war ship sank the fore ship as it was a hazard for shipping. The aft ship was towed in to Bona, Mallorca where it arrived 20/01. After surveying it was declared a total loss..
The aft ship was later sold to Empresa Nacional Elcano, Sevilla, Spain for a possibly reconstruction with the name VAL DE LUGEROS.
Arrived Sevilla 04/05 but after examination the plans was abandoned and the wreck was laid up.
Later sold to breakers.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/1986.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 04/08-2014 (PS)