OSL30219400120001 HOPEVILLE som FINNLAND. Bilde fra boka Hansa Line.

 

1940 MS HOPEVILLE (1) (OSL302194001)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

5615118

Flagg (flag):

Nor

Havn (port):

Oslo.

Byggeår (year built):

1942/05

Bnr (Sno).:

656

Bygger (yard):

A/S Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark.

Eier (owner):

A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Oslo.

Disponent (manager):

A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Oslo.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

10.300 tdw, 5.281 brt.

Dimensjoner (size):

Loa: 129,4m-B: 17,1m.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain. 2-takt/enkltv., 9-sylindret, syl. dim.: 620 x 1.150 mm. 4.500 BHK ved 122 o. min. Bygget av Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1940 Bygget som HOPEVILLE ved A/S Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, København, Danmark for A. F. Klaveness & Co. A/S, Oslo.
1941 Overtatt av tyske myndigheter på beddingen. Sjøsatt 21/03 som JOHANNISBERGER. 09/10 ble det bestemt at hun skulle bygges om til transportfartøy for marinen.
1942 Omdøpt 21/04 til FINNLAND. Etter prøveturen 13/05 ble hun overtatt 19/05 av Die Deutsche Kriegsmarine (D/D DG Hansa, Bremen), Tyskland.
Torpedert og satt i brann 15/09 av den sovjetiske ubåten LEMBIT ved Utö, Finland. Slept inn til Åbo, Finland for nødreparasjoner og derfra til Tyskland hvor hun ankom 10/11 for videre reparasjoner.
1943 Ferdig reparert 01/07.
1944 Kom i brann 16/05 under sveising mens hun lå i Helsingfors, Finland. Dokksatt 23/05 og ferdigreparert 31/05.
Bombet 30/08 av sovjetiske fly mens hun lå i Stettin, Tyskland. Bombene antente ammunisjon om bord og førte til store skader. Det ble besluttet å vente med reparasjoner til krigen var over. Hun ble så gjort klar for slep til Dünamünde, Latvia for å senkes som blokadeskip. Gikk på grunn 18/10 ved Libau, Latvia mens hun var under slep.
1945 Vraket ble undersøkt i januar, trukket av og senket som blokadeskip i Libau i april.

 

 

History in English:

1940 Built as HOPEVILLE at A/S Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri, København, Denmark for A. F. Klaveness & Co. A/S, Oslo.
1941 Seized by the Germans whilst on the stocks. Launched 21/03 as JOHANNISBERGER. On 09/10 it was decided to convert her to a supplyship for the navy.
1942 Renamed FINNLAND 21/04. After trials 13/05 she was taken over 19/05 by the Die Deutsche Kriegsmarine (D/D DG Hansa, Bremen), Germany.
Torpedoed and set on fire 15/09 by the Sovjet submarine LEMBIT near Utö, Finland. Towed in to Åbo, Finland for emergency repairs and then to Germany where she arrived 10/11 for final repairs.
1943 Repairs finished 01/07.
1944 Came on fire 16/05 during welding whilst at Helsinki, Finland. Dry docked 23/05 and repairs completed by 31/05.
Bombed 30/08 by Sovjet aircrafts whilst at Stettin, Germany. The bombs ignited the ammunition onboard and caused severe damages. It was decided to await repairs until the war was over. She was made ready for tow to Dünamünde, Latvia to be used as a blockade ship. Grounded 18/10 at Libau, Latvia whilst in tow.
1945 The wreck was examined in January, floated off and then sunk as a blockade ship at Libau in April.

 

 

           

Kilde:  Starke, Skipet 2/1986.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/08-2014 (PS/SN)