OSL30519620120001 SKODVIK som FJORDOIL. Foto via Einar Onsøien.

 

1962 MT SKODVIK (OSL305196201)

 

 

 

 

 

 

Type

Motorskip, tanker
motor ship, tanker.

Off.no (IMO):

5331399

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1943/04

Bnr (Sno):

112

Bygger (yard):

Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn.

Eier (owner):

A/S Lemkuhl (Shipping), Oslo.

Disponent (manager):

A/S Lemkuhl, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tankskip for oljelast.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.280 tdw, 906 brt, 524 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 216,7’-Lbp: 207,5’-B: 33,3’-D: 15’ 09’’-Dypg.: 14’ 04’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

10 lastetanker; 5 sb- 5 bb.
3 lossepumper med samlet kapasitet 200 m³/time.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LKKK/JXTJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, MWM. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 320 x 480 mm.. 1.050 BHK ved 375 o. min. Bygget av Motoren-Werke-Mannheim A.G., Mannheim, Vest-Tyskland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop. Bunkerskapasitet 90 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 35 kW.
1 dieselgen. nød 23 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

70kW/110VDC.

Kjele(r) (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Historikk:

1940 Kontrahert av Tankrederei C. W. Hanson, Hamburg-Blankenese, Tyskland.
Bygget som DT UTVAER av Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn for Die Deutsche Kriegsmarine (Admiral Norwegen).
1943 Levert i april. Dampmaskin, compound. 2-sylinder, syl. diam.: 13,8’’-27,5’’, slag: 27,6’’. 140 NHK. 1 vannrørs dampkjele med overheter. Heteflate 2.120 ft². Arbeidstrykk 235 psi. Bygget av A/S Kværner Brug, Oslo.
1945 Overtatt i mai av Den Norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo. Omdøpt til SLOTTERØY.
Sverre Ditlev-Simonsen, Oslo ble managers.
1946 A. O. Andersen Eftf. Shipping, Oslo ble managers i januar.
1951 Kongelige Norske Marine ble managers.
1955 Solgt i mai til D/S A/S Slotterøy (Chr. Bartz-Johannesen & Ferdinand Meyer), Bergen.
1956 Johan O. Odfjell, Bergen ble managers i oktober.
1957 Ombygget til motorskip. Dampmaskineri fjernet. 1 ny dampkjel installert med arbeidstrykk 150 psi.
Installert dieselmotor, MWM. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 320 x 480 mm. 1.050 BHK ved 375 o. min. Bygget av Motoren-Werke-Mannheim A.G., Mannheim, Vest-Tyskland. Satt i fart som MT SELJE for Skips-A/S Selje (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.
1960 Solgt i august til P/R Thuntank VI (Helge Källsson), Lidköping, Sverige. Omdøpt til THUNTANK VI.
1962 Solgt i august til A/S Lemkuhl, Oslo. Omdøpt til SKODVIK.
1964 Forlenget med 39,2’ i desember ved Kristiansand mek. Verksted, Kristiansand. Ny tonnasje: 1.610 tdw, 1.134 brt, 587 nrt. Nye dim.: Loa: 256,4’-Lbp: 239,2’-D: 15,9’-Dypg.: 14’ 3¼’’.
1965 Solgt i april til Rederi-I/S Nordtank I (N. B. Terkildsen), Århus, Danmark. Omdøpt til LAURA TERKOL.
1970
Overtatt i april av I/S Nordtank & Terkildsen A/S (N. B. Terkildsen), Århus.
1972 Solgt i desember til
Sameiet Fjordoil (Johan A. Scheele A/S), Fredrikstad. Omdøpt til FJORDOIL.
1974 Nedrigget til tanklekter. Omdøpt til FJORDTANK.
1983 Hugget i Landskrona, Sverige.

 

 

History in English:

1940 Ordered by Tankrederei C. W. Hanson, Hamburg-Blankenese, Germany.
Built as ST UTVAER at Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn for Die Deutsche Kriegsmarine (Admiral Norwegen).
1943 Delivered in April. Steam reciprocating, compound. 2-cylinder, cyl. diam.: 13,8’’-27,5’’, stroke: 27,6’’. 140 NHP. 1 water tube steam boiler with superheater. Heating area 2.120 ft². Work pressure 235 psi. Built by A/S Kværner Brug, Oslo.
1945 Taken over in May by Den Norske Stat (Direktoratet for fiendtlig eiendom), Oslo. Renamed SLOTTERØY.
Sverre Ditlev-Simonsen, Oslo became managers.
1946 A. O. Andersen Eftf. Shipping, Oslo became managers in January.
1951 Kongelige Norske Marine became managers.
1955 Sold in May to D/S A/S Slotterøy (Chr. Bartz-Johannesen & Ferdinand Meyer), Bergen.
1956 Johan O. Odfjell, Bergen became managers in October.
1957 Converted to a motor vessel. Steam machinery removed. 1 new boiler with work pressure 150 psi installed.
Installed diesel engine, MWM. 4-cy/sa., 8-cylinder, cyl. dim.: 320 x 480 mm. 1.050 BHP at 375 rpm. Built by Motoren-Werke-Mannheim A.G., Mannheim, West Germany. In service again as MT SELJE for Skips-A/S Selje (A/S Rederiet Odfjell), Bergen.
1960 Sold in August to P/R Thuntank VI (Helge Källsson), Lidköping, Sweden. Renamed THUNTANK VI.
1962 Sold in August to A/S Lemkuhl, Oslo. Renamed SKODVIK.
1964 Lengthened with 39,2’ in December at Kristiansand mek. Verksted, Kristiansand. New tonnage: 1.610 tdw, 1.134 grt, 587 nrt. New dim.: Loa: 256,4’-Lbp: 239,2’-D: 15,9’-Draught: 14’ 3¼’’.
1965 Sold in April to Rederi-I/S Nordtank I (N. B. Terkildsen), Århus, Denmark. Renamed LAURA TERKOL.
1970
Taken over in April by I/S Nordtank & Terkildsen A/S (N. B. Terkildsen), Århus.
1972 Sold in December to
Sameiet Fjordoil (Johan A. Scheele A/S), Fredrikstad. Renamed FJORDOIL.
1974 Converted to a barge. Renamed FJORDTANK.
1983 Broken up at Landskrona, Sweden.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyds, Starke, Skipet 2/80 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/09-2016 (SN/PS)