OSL30719370120001 ESSI. Foto fra boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.

 

1937 DS ESSI (1) (OSL307193701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1057850

Flagg (flag):

PAN

Havn (port):

Panama

Byggeår (year built):

1899/12

Bnr (Sno).:

147

Bygger (yard):

Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

Essi Corporation, Panama.

Disponent (manager):

Wahl & Co., Oslo.

Klasse (Class).:

Germanischer Lloyd

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.924 tdw, 1.192 brt, 719 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 233,1’-B: 34,7’-D: 16,5’–Dypg.: 10’ 0½”.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 vinsjer
4 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HPHB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 19,0”–30,0”–49,0”, slag/stroke: 33,0”. 141 NHK. Bygget av Hall-Brown, Buttery & Co., Glasgow, Scotland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

9,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler) med heteflate 2.153 ft2. Bygget av Hall-Brown, Buttery & Co., Glasgow, Scotland.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1899 Bygget som JOSEPHINA ved Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for N. V. Holland Gulf S. M. (Jos. de Poorter), Rotterdam, Nederland. Sjøsatt 06/11, levert i desember.
1903 Overtatt av N. V. Mij. S/S Josephina, Rotterdam. Samme managers.
1915 Oppbragt 06/01 i Syd Atlanteren av HMS CARNARVON. Hun hadde en last med kull til tyske kryssere. Tatt inn til Port Stanley, Falkland Islands. Beslaglagt av priseretten. Overtatt av Admiralty. Omdøpt til GRAHAMLAND med Farrar, Groves & Co. Ltd, London, England som managers. Samme år overtatt av Farrar, Groves & Co. Ltd, London. Omdøpt til POLLCREA.
1919 Overtatt av The Shipping Controller med Mordey, Jones & Co., London, England som managers.
1922 Solgt til H. Harrison Shipping Ltd, London, England. O
mdøpt til ISABEL HARRISON.
1924 Solgt til W. Biesterfeld Rhederei und Schiffahrts GmbH, Hamburg, Tyskland. Omdøpt til AMANDA.
1925 Solgt til W. Scuchmann, Bremerhaven, Tyskland. Omdøpt til STURMSEE.
1930 Solgt til Bugsier Reed. Und Bergungs A. G., Bremerhaven.
1937 Solgt 03/04 for NOK 110.000 til Bj. Ruud-Pedersens selskap Essi Corporation (Wahl & Co., Oslo), Panama. Omdøpt til ESSI. Hun var for gammel til å registreres i Norge. Seilt til Sandefjord for reparasjon og klassifisering ved Framnæs mek. Værksted. Gode forbindelser hjalp til for å betale regningen på NOK 50.000 som måtte betales kontant.
ESSI kom i fart og seilte i omkring 2 år i den tradisjonelle Nordsjø- og Østersjøfart. Fortjenesten var ikke stor, men rederiet holdt det gående. Driftsbudsjettet for skip av denne kategori lå på et nivå som i våre dager er helt utrolig — noen få hundre kroner pr. døgn. Som et kuriosum kan nevnes at hun en gang tok en reise med koks fra England til Norge, og man hadde kalkulert med en fortjeneste på kr. 600 under den forutsetning at skipet ikke ble liggende en søndag i laste- eller lossehavn.
1939
Solgt 01/04 til et Myron M. Levitt, Panama. Overlevert i Shanghai, Kina.
1941 Wallem & Co., Shanghai overtok som managers. Samme eier. Gikk 08/12 inn til Hongay, Kina mens hun var på reise fra Port Cam Pha, Vietnam til Shanghai med kull og ble oppbragt 22/12 av japanske styrker.
1942 Beslaglagt av japanske myndigheter. Omdøpt til ETORI MARU. (Andre kilder sier EJIRI MARU.)
1945
Meldt tapt i august. Etter krigen ble hun hevet og hogget i Hong Kong.

 

 

History in English:

1899 Built as JOSEPHINA by Robert Duncan & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for N. V. Holland Gulf S. M. (Jos. de Poorter), Rotterdam, the Netherlands. Launched on 06/11, delivered in December.
1903 Taken over by N. V. Mij. S/S Josephina, Rotterdam. Same managers.
1915 Captured 06/01 in the South Atlantic by HMS CARNARVON. She had a cargo of coal for German cruisers. Taken in to Port Stanley, Falkland Islands. Confiscated by the Prize Court. Taken over by the Admiralty. Renamed GRAHAMLAND with Farrar, Groves & Co. Ltd, London, England as managers.
Same year taken over by Farrar, Groves & Co. Ltd, London. Renamed POLLCREA.
1919 Taken over by The Shipping Controller with Mordey, Jones & Co., London as managers.
1922 Sold to H. Harrison Shipping Ltd, London, England. Renamed ISABEL HARRISON.
1924 Sold to W. Biesterfeld Rhed und Schiffahrts GmbH., Hamburg, Germany. Renamed AMANDA.
1925 Sold to W. Scuchmann, Bremerhaven, Germany. Renamed STURMSEE.
1930 Sold to Bugsier Reed. und. Bergungs A.G., Bremerhaven.
1937 Sold 03/04 for NOK 110.000 to Bj. Ruud-Pedersen, Oslo for his company Essi Corporation (Wahl & Co., Oslo), Panama. Renamed ESSI. She was too old to register under Norwegian flag. Taken to Sandefjord for repair and classing at Framnæs mek. Værksted
. Good financial connections helped to pay the bill of NOK 50.000 as it was necessary to pay cash.
ESSI started the traditional trading of the North Sea and Baltic area for approx. 2 years. The income was not much money, but the company kept it going. The budget for a ship of this category was at a level we can’t imagine today, some hundred kroner a day---. As a curiosity we can mention a trip she did with a load of coke from England to Norway. It was calculated an earning of NOK 600 if the ship did not have lay time on a Sunday in the load or unload port.
1939
Sold on 01/04 to Myron M. Levitt, Panama. Delivered at Shanghai, China.
1941 Wallem & Co., Shanghai became managers. Same owner. Put in to Hongay, China 08/12 whilst on a voyage from Port Cam Pha, Vietnam to Shanghai with coal and was seized 22/12 by the Japanese forces.
1942 Seized by Japanese authorities. Renamed ETORI MARU. (other sources say EJIRI MARU).
1945
Reported missing in August. After the WWII she was refloated and broken up at Hong Kong.

 

 

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/11-2016 (SN/PS)