Mangler bilde.

 

1945 DS BORGØY (OSL307194501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, treskrog, stykkgods
steam ship, wooden hull, general cargo.

Off.no:

3006101

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1919/04

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Sixten Groths Eftf., Sjötorp, Sverige.

Eier (owner):

Det norske Skipsfartsdepartementet, Oslo.

Disponent (manager):

Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

213 brt, 98 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 99,8’-B: 23,3’-D: 10,4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJDZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 9,6”–21,0”, slag/stroke: 13,5”. 13 NHK. Bygget av Aktiebolaget Lundby Mek. Verkstad, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler) med dim.: 7,5’ x 7,4’ og 1 fyrgang.  Bygget av Lindholmens Verkstads A/B, Göteborg, Sverige.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1917 Kontrahert 29/10 ved Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad, Göteborg, Sverige.
1919 Skroget av furu bygget ved Sixten Groths Eftf., Sjötorp, Sverige. Maskinen produsert og montert ved A/B Lundby Mekaniska Verkstad.
Ferdigstilt 09/04 som LUNDBY for et partrederi med Karl Axel Gustav Groth, Sjötorp (60 %) og Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad (40 %) som eiere.
1924 Kolliderte 28/08 med EJVOR 5 nm sør for Tärnans grunn lysbøye i Vänern, Sverige. EJVOR ble fylt med vann men ble slept inn til Karlstad, Sverige av LUNDBY. Førerne av begge skip manglet nødvendige papirer.
1927 Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad solgte sin andel i partrederiet for SEK 10.000 til Karl Axel Gustav Groth. Omdøpt til BRYNGEL.
1936 Solgt 18/04 for SEK 18.000 til A/S D/S Borgøy (Olav Østensjø), Haugesund. Omdøpt til BORGØY.
1937 Solgt i februar til Nils Nilsen, Sæbøvik på Halsnøy. Registrert i Haugesund.
1940 Solgt i august til A. F. Bjørnstads Rederi III A/S, Oslo. Omdøpt til BJØRNSUNN.
1943
Solgt i oktober til D/S A/S Borgøy (Andreas Stoltenberg), Oslo. Omdøpt til BORGØY.
1944 Solgt til Hjalmar Handberg & Co., Oslo.
1945 Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo fikk i mai i oppdrag av norske myndigheter å være manager for BORGØY siden eiernes firma var satt under offentlig administrasjon. Hun lå ved krigens slutt i mai i Kielkanalen og hadde om bord bl. a. flere verdifulle malerier stjålet av tyskerne og nazister i norske hjem. Verdigjenstandene ble bragt tilbake til Norge og overlatt norske myndigheter. BORGØY ble deretter brukt i norsk kystfart, mest i Nord-Norge som skulle gjenoppbygges etter tyskernes herjinger.
1947 Solgt i mars til Nils Nilsen, Sæbøvik på Halsnøy. Registrert i Oslo.
Videresolgt i desember til Skips-A/S Dolly (Johan Thoresen), Oslo.
1948 Sprang lekk og sank 02/10 i hardt vær utenfor Lista mens hun var på reise fra Ålesund til Stockholm, Sverige med sild.

 

 

History in English:

1917 Ordered 29/10 at Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad, Göteborg, Sweden.
1919 The hull was built of pine by Sixten Groths Eftf., Sjötorp, Sweden. The steam engine was produced and installed by Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad, Göteborg.
Completed 09/04 as LUNDBY for a part ownership with Karl Axel Gustav Groth, Sjötorp (60%) &
Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad (40%) as owners.
1924 Collided 28/08 with EJVOR 5 nm south of Tärnans Ground light buoy in Vänern, Sweden. EJVOR was filled with water but towed by LUNDBY in to Karlstad, Sweden. The masters of both vessels were lacking the necessary papers.
1927 Aktiebolaget Lundby Mekaniska Verkstad sold their part for SEK 10.000 to Karl Axel Gustav Groth. Renamed BRYNGEL.
1936 Sold 18/04 for SEK 18.000 to A/S D/S Borgøy (Olav Østensjø), Haugesund. Renamed BORGØY.
1937 Sold in February to Nils Nilsen, Sæbøvik on Halsnøy. Registered in Haugesund.
1940 Sold in August to A. F. Bjørnstads Rederi III A/S, Oslo. Renamed BJØRNSUNN.
1943
Sold in October to D/S A/S Borgøy (Andreas Stoltenberg, managers), Oslo. R
enamed BORGØY.
1944 Sold to Hjalmar Handberg & Co., Oslo.
1945
Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo was in May given the task by the Norwegian government to be managers for BORGØY after the owners company was placed under administration by the authorities. She was at WWII end in May in the Kiel Canal and had on board valuable paintings stolen from Norwegian homes by the Germans and Nazis. The valuables was taken back to Norway and handed over to the authorities. BORGØY then sailed in coastal trade, mainly in the North of Norway that was rebuilt after the German ravages.
1947 Sold in March to Nils Nilsen, Sæbøvik on Halsnøy. Registered in Oslo.
Re-sold in December to Skips-A/S Dolly (Johan Thoresen), Oslo.
1948 Sprang a leak and sank 02/10 in heavy weather off Lista while on a voyage from Ålesund to Stockholm, Sweden with a cargo of herring.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg. Skipsforlis 1948.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/11-2016 (SN/PS)