OSL30719540120001 ESCAPE som MILDRID. Bilde fra Bachke & Co. flåteliste ved Finn R. Hansen..

 

1954 DS ESCAPE (1) (OSL307195401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5414634

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1946/12

Bnr (Sno).:

351

Bygger (yard):

Nylands Verksted A/S, Oslo.

Eier (owner):

Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.

Disponent (manager):

Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.620 tdw, 2.103 brt, 1.174 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 292,0’-Lbp: 280,2’-B: 44,5’-D: 20,9’-Dypg.: 19’ 02½”.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 luker.
11 bommer.
10 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMBZ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 17,7”–35,4”, slag/stroke 35,4” & lavtrykksturbin koblet over gir og hydraulisk kobling til propellaksel. 238 NHP. Bygget av Nylands Verksted A/S, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 x dampkjeler (steam boilers), hver med dim.: 13,0’ x 11,5’ overheter og 3 fyrganger. Total heteflate 3.620 ft². Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av Nylands Verksted A/S, Oslo.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1946 Bygget som MILDRID av Nylands Verksted A/S, Oslo for A/S Turid & D/S A/S Eldrid (Bachke & Co.), Trondheim. Sjøsatt 10/07, ferdigstilt 12/12.
1948 Ombygget til åpen shelterdekker. Brønn for og akter lukket.
1949 Omdøpt NORMILDRID under chartertiden.
1951 Omdøpt MILDRID.
1954 Fikk brann i maskinrommet og overbygg 01/08 i Nordsjøen mens hun var på reise fra Trondheim til Rochester, England med tremasse. Forlatt av mannskapet. Satt på land ca. 0,5 nm utenfor Felixstove, England. Brannen slukket 04/08. Brakt flott 06/08 og slept til Harwich, England. Kondemnert. 1954 Vraket solgt for NOK 450.000 (inkludert full last av papirmasse) til Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. Slept via Emden, Tyskland til Haugesund for reparasjoner. Omdøpt til ESCAPE.
1955 Solgt under reparasjonen til Lorentzens Rederi Co., Oslo. Omdøpt til MAGNUS STOVE. Ferdig reparert i oktober.
1956 Solgt til I/S William (Pehrson & Wessel), Drammen. Omdøpt til MARIKEN.
1958 Overført til J. H. Wessels Kulforretning A/S (Pehrson & Wessel), Drammen.
1960 Peter Wessel & Peter Norløff, Drammen ble managers.
1963 Solgt til D. Xanthopoulos & H. Gaitanos, Piraeus, Hellas. Omdøpt til ALEXANDROS X.
1969 Solgt til Panagiotis Raikos & Theodora Stratigou, Piraeus. Omdøpt til CAPETAN CONSTANDIS.
1970 Hugget i Eleusis, Hellas av N. Savvas Shipyard. Huggingen begynte i mai og var ferdig i september.

 

 

History in English:

1946 Built as MILDRID av Nylands Verksted A/S, Oslo for A/S Turid & D/S A/S Eldrid (Bachke & Co.), Trondheim. Launched 10/07, completed 12/12.
1948 Converted to open shelterdecker. Well fore and aft closed.
1949 Renamed NORMILDRID during charter.
1951 Renamed MILDRID.
1954 Caught fire in engine room and superstructure 01/08 in the North Sea whilst on a voyage from Trondheim to Rochester, England with wood pulp. Abandoned by crew. Beached about 0,5 nm off Felixstove, England. Fire extinguished 04/08. Refloated 06/08 and towed to Harwich, England. Condemned.
1954 Wreck sold for NOK 450.000 (included the cargo of wood pulp) to Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. Towed via Emden, West Germany to Haugesund for repairs. Renamed ESCAPE.
1955 Sold during repairs to Lorentzens Rederi Co., Oslo. Renamed MAGNUS STOVE. Repairs completed in October.
1956 Sold to I/S William (Pehrson & Wessel), Drammen., Renamed MARIKEN.
1958 Transferred to J. H. Wessels Kulforretning A/S(Pehrson & Wessel), Drammen.
1960 Peter Wessel & Peter Norløff, Drammen became managers.
1963 Sold to D. Xanthopoulos & H. Gaitanos, Piraeus, Greece. Renamed ALEXANDROS X.
1969 Sold to Panagiotis Raikos & Theodora Stratigou, Piraeus. Renamed CAPETAN CONSTANDIS.
1970 Broken up at Eleusis, Greece by N. Savvas Shipyard. Demolition began in May and was completed in September.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg. Heftet Bachke & Co.,
Flåteliste av Finn R. Hansen
.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/11-2016 (SN/PS)