OSL30719590120001 ESCAPE. Foto via SIU.

 

1959 TS ESCAPE (4) (OSL307195901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, bulker
steam ship, bulk carrier.

Off.no:

5106158

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1953/03

Bnr (Sno).:

1431

Bygger (yard):

Mitsubishi Zosen K.K., Nagasaki, Japan.

Eier (owner):

I/S Escape, Oslo.

Disponent (manager):

Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 T.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

29.300 tdw, 19.746 brt, 13.543 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 631.3’, B: 82.7’, D: 49.1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXCQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner med utveksling til en propell aksel. 13.750 AHK ved 115 o. min. Bygget av Mitsubishi Zosen K.K., Nagasaki, Japan.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x turbogen., hver 400kW.
1 x nødgen. 60kW.

Tot. el. kraft (el. power):

800kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

2 x vannrørskjeler (water tube boilers), hver oljefyrt med overheter. Samlet heteflate 15.764 ft2. Arbeidstrykk 910 psi. Overheter med 880 psi arbeidstrykk. Bygget av Mitsubishi Zosen K.K., Nagasaki, Japan.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1951 Kjølen strukket 20/12.
1952
Bygget som TT STANVAC JAPAN ved Mitsubishi Zosen K.K., Nagasaki, Japan for Standard-Vacuum Transportation Co. Ltd, London, England. Sjøsatt 06/09.
1953 Levert 27/03.
1958 Sterkt skadet 19/10 etter en voldsom eksplosjon midtskips ca. 160 nm sørvest av Karachi, Pakistan mens hun var på reise fra Bombay, India til Persiske Gulf i ballast. 20 mann omkom. Hun ble slept inn til Bombay og kondemnert.
1959 Assurandørene solgte vraket 08/01 til I/S Escape (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. Omdøpt til ESCAPE. Slepet begynte 10/01 og gikk via Alexandria, Egypt hvor hun ble lagt opp et par måneder, til Napoli, Italia for nærmere besiktelse og forsterkinger for videre slep. Det ble hentet inn anbud fra flere verksteder, og gunstigs ut kom Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo. Skrogarbeidene ble utført ved Tangen Verft, Kragerø og etter ca. 7 måneder her ble hun slept til Oslo hvor den store reparasjonen og ombyggingen til bulkcarrier ble fullført.
1960 Skipet ferdig reparert og satt i fart.
1964 Solgt til I/S Nidareid (Krogstads Shipping A/S), Oslo. Omdøpt til NIDAREID.
1967 Solgt til Crusader Carriers Inc. (Wah Kwong & Co., Hong Kong), Monrovia, Liberia. Omdøpt til DIAMOND VENTURE.
1975 Ankom 10/09 til Kaohsiung, Taiwan for hugging som begynte 20/12 ved Char Tai Steel Works Co.

 

 

History in English:

1951 Keel laid 20/12.
1952
Built as TT STANVAC JAPAN by Mitsubishi Zosen K.K., Nagasaki for Standard-Vacuum Transportation Co., Ltd., London.
Launched 06/09.
1953 Completed 27/03.
1958 Severely damaged 19/10 by an explosion amidships, about 160 nm SW of Karachi, Pakistan whilst on a voyage in ballast from Bombay, India to Persian Gulf. 20 men lost. Towed to Bombay and condemned.
1959 The insurers sold the wreck 08/01 to I/S Escape (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. Renamed ESCAPE. The towage began 10/01, first to Alexandria, Egypt where she was laid up a couple of months, later to Napoli, Italy for survey and reinforcing for further towing. Quotation was given by a couple of repair yards, and the winner was Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo. The hull work was carried out by Tangen Verft, Kragerø and after about 7 months she was towed to Oslo for completion of the huge repairs and conversion to a bulk carrier.
1960 Began service after completed repairs.
1964 Sold to I/S Nidareid (Krogstads Shipping A/S), Oslo. Renamed NIDAREID.
1967
Sold to Crusader Carriers Inc. (Wah Kwong & Co., Hong Kong), Monrovia, Liberia. Renamed DIAMOND VENTURE.
1975
Arrived 10/09 at Kaohsiung, Taiwan for demolition which began 20/12 at Char Tai Steel Works Co.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/11-2016 (SN/PS)