OSL30719720120001 ESSI SILJE. Foto via SIU.

 

1972 MS ESSI SILJE (OSL307197201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorship, bulker
motor ship, bulk carrier.

Off.no:

6819025

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1968/08

Bnr (Sno).:

189

Bygger (yard):

C. N. de La Ciotat, Le Trait, Frankrike.

Eier (owner):

I/S Essi Silje, Oslo.

Disponent (manager):

Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas

 

 

Tonnasje (Tonnage):

17.826 tdw, 11.566 brt, 7.549 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 506,9’-Lbp: 468,3’-B: 67,7’-D: 41,8’-Dypg.: 31’ 05’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

6 lasterom med 6 luker.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JXJL

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dieselmotorer, Pielstick 10PC2V. Hver 4 takt/enkltv., 10–sylinder, syl. dim.: 400 x 460 mm. 9.040 BHK ved 428 o. min. overført via reduksjonsgir til 140 o. min på en propellaksel. Bygget av At. & Ch. De Bretagne, Nantes, Frankrike.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,4 knop med et forbruk på 31,5t/døgn.
Bunkers kapasitet 967 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x dieselgen., hver 310kW.
1 x turbogen. 380kW.
1 x dieselgen. (nød) 60kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1000kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

1 x vannrørs hjelpekjele (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 7,8 bar.
1 x vannrørs exhaustkjele (water tube economizer) med arbeidstrykk 7,8 bar.

 

 

Bemanning (crew):

33 pers.

 

 

Historikk:

1968 Bygget som MS SABINIA av C. N. de La Ciotat, Le Trait, Frankrike for Union Navale & Soc. Navale Caennaise, Caen, Frankrike. Sjøsatt 15/05, ferdigstilt 15/08.
1970 Solgt til Arne Presthus R/A (Arne Presthus), Bergen. Omdøpt til HELENE PRESTHUS.
1972 Solgt 04/09 til Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. Omdøpt til ESSI SILJE.
1973 Overført til I/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersens), Oslo. Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo til kjemikalietanker for Anti knock Compound (Tetra Ethyl Lead / Tetra Methyl Lead) og kaustisk soda. Ombyggingen ferdig 22/09.
Ny tonnasje: 16.677 tdw, 11.370 brt, 6.649 nrt.
Nye mål: Loa: 154,5m-Lbp: 142,7m-Dypg.: 9,576m.
Skipet gikk inn i et certeparti til The Associcated Octel Company Ltd, Manchester, England.
1974 Managers endret navn 16/05 til Bjarne Ruud-Pedersen Shipping A/S, Oslo.
1977 Managers endret navn 22/04 til Bjarne Ruud-Pedersen A/S, Oslo.
1982 Forlatt av mannskapet 12/06 i posisjon 44.40N-20.40V, nordvest av Azorene, etter brann brøt ut i maskinrommet mens hun var på reise fra Stanlow, England til Curacao, NA. Hun var lastet med 9.000 t anti-knock compound og 2.300 t kaustisk soda. Mannskapet på 33 gikk i livbåtene og ble tatt om bord i den kanadiske marinens tanker PROTECTEUR. Hele innredningen brant opp og maskinrommet ble fylt med vann. Bergingsmannskapene pumpet tomt maskinrommet og tok henne på slep til Barry, England hvor hun ankom 05/07 for lossing. Mange andre havner nektet henne ankomst da lasten ble ansett å være meget farlig. Lossingen gikk uten problemer. Hun ble erklært et konstruktivt totalt tap og kondemnert.
Ankom 02/12 under slep til Seebeckwerft i Bremerhaven, Vest-Tyskland for reparasjoner. Akterskipet ble fjernet og senere hugget av Hansa Rohstoffe G.m.b.H., Bremen, Vest-Tyskland.
1983 Skips-A/S Ruped & Co. (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo kjøpte 31/01 UNIVERSE GLORY (ex BELBLUE og DIMITRIS E) som lå i Bremerhaven for reparasjoner og omdøpte henne til ESCAPE. Forparten og lastedelen av ble fjernet og solgt mens akterdelen ble satt sammen med forparten og lastedelen av ESSI SILJE.
Ny tonnasje: 16.700 tdw, 11.023 brt, 3.395 nrt.
Nye dim.: Loa 153,0m-Lbp: 143,2m-B: 20,6m-D: 12,2m-Dypg.: 9,781m.
Framdrift:
1 x dieselmotor, MAN, 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 700 x 1.200 mm. 8.400 BHK. Bygget av Bremer Vulcan, Vegesack, Vest-Tyskland.
Hjelpemaskineri:
1 x dieselgen.370kW.
2 x dieselgen. hver 299kW.
968kW/440-220VAC/60Hz.
Reparasjonene var ferdige 27/06 og hun ble satt i fart igjen.
Overført 25/07 til K/S Skips-A/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo.
1990 Wilh. Wilhelmsen, Oslo kjøpte 01/01 firmaet Bjarne Ruud-Pedersen.
1992 Solgt 14/01 til Endeavour Navigation S.A., Panama. Omdøpt til AEGEAN MARINER.
1995
Solgt til Star Trans Invest Inc., Belize. Omdøpt til ANCHEN. Videresolgt til California Shipping Co., Panama.
1996 Ankom 26/08 til Alang, India for hogging ved Sanjay States Steel.

 

 

History in English:

1968 Built as MV SABINIA at C. N. de La Ciotat, Le Trait, France for Union Navale & Soc. Navale Caennaise, Caen, France. Launched 15/05, completed 15/08.
1970 Sold to Arne Presthus R/A, (Arne Presthus), Bergen. Renamed HELENE PRESTHUS.
1972 Sold 04/09 to Bjarne Ruud-Pedersen, Oslo. Renamed ESSI SILJE.
1973 Transferred to I/S Essi Silje (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo. Converted at Akers Mekaniske Verksted A/S, Oslo to a chemical tanker for Anti Knock Compound (Tetra Ethyl Lead / Tetra Methyl Lead) and caustic soda. Conversion completed 22/09. New tonnage: 16.677 tdw, 11.370 brt, 6.649 nrt. New meas.: Loa: 154,5m-Lbp: 142,7m-Draugth.: 9,576m.
She began a time charter to The Associcated Octel Company Ltd, Manchester, England.
1974 Managers changed name 16/05 to Bjarne Ruud-Pedersen Shipping A/S, Oslo.
1977 Managers changed name 22/04 to Bjarne Ruud-Pedersen A/S, Oslo.
1982 Abandoned 12/06 in position 44.40N-20.40W, north west off the Azores, after fire broke out in the engine room whilst on a voyage from Stanlow, England to Curacao, NA. She was loaded with 9.000 t anti-knock compound and 2.300 t caustic soda. The crew of 33 took to the lifeboats and was picked up by the Canadian Navy’s tanker PROTECTEUR. The accommodation was totally burned out and the engine room filled with water. Crew from the salvage company emptied the engine room for water and took her in tow for Barry, England where she arrived 05/07 for discharging of the cargo. Other ports refused her entry as they believed the cargo too dangerous. The discharging went without any problems. She was declared a constructive total loss and condemned. Arrived 02/12 in tow at Seebeckwerft, Bremerhaven, West Germany for repairs. The aft part was cut away and later broken up at Hansa Rohstoffe G.m.b.H., Bremen, Germany.
1983 Skips-A/S Ruped & Co. (Bjarne Ruud-Pedersen), Oslo bought 31/01 UNIVERSE GLORY (ex BELBLUE and DIMITRIS E) who was in Bremerhaven for repairs and renamed her ESCAPE. The forepart and cargo section was cut off and sold. The aft part was joined to the fore part and cargo section of ESSI SILJE.
New tonnage: 16.700 tdw, 11.023 grt, 3.395 nrt.
New dim.: Loa 153,0m-Lbp: 143,2m-B: 20,6m-D: 12,2m-Draught: 9,781m.

Propulsion:
1 x diesel engine, MAN, 2-cycle/singleact., 6-cylinder, cyl. dim.: 700 x 1.200 mm. 8.400 BHK. Built by Bremer Vulcan, Vegesack, West Germany.
Aux. machinery:
1 x dieselgen. 370kW.
2 x dieselgen. hver 333NHK.
968kW/440VAC/220VAC/60Hz.
Repairs was completed 27/06 and she was put in service again.
Transferred 25/07 to K/S Skips-A/S Essi Silje (Bjarne
Ruud-Pedersen), Oslo.
1990 Wilh. Wilhelmsen, Oslo bough 01/01 the company Bjarne Ruud-Pedersen.
1992 Sold 14/01 to Endeavour Navigation S.A., Panama. Renamed AEGEAN MARINER.
1995
Sold to Star Trans Invest Inc., Belize. Renamed ANCHEN. Re-sold to California Shipping Co, Panama.
1996 Arrived 26/08 at Alang, India for demolition by Sanjay States Steel.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Lloyds, boka Fra Jungmann til Skipsreder av Knut Berg, Wilh. Wilhelmsen
History and fleet list 1861-1994
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 04/11-2016 (SN/PS)

OSL30719720120002 ESSI SILJE. Foto via SIU.