OSL32619050120001 DAGRUN. Bilde via Ragnar Iversen.

1905 DS DAGRUN (1) (OSL326190501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo

Off.no.:

5602395

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1905/09

Bnr (Sno):

100

Bygger (yard):

Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.

Eier (owner):

A/S Dagrun, Kristiania.

Disponent (manager):

John P. Pedersen & Søn, Lysaker.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.690 tdw, 1.085 brt, 633 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 230,2’-B: 35,1'-D: 15,9'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MCKG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3 sylinder, syl. diam.: 16,5”-27,0”-41,0”, slag/stroke: 32,0”. 130 NHK, 730 IHK. Bygget ved Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjele (boiler) med dim.: 14,7’ x 10,6’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.145 ft2. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.

 

 

Bemanning (crew):

17 mann.
Skipsførere:
Alf Lunde, Larvik 1905-1910.

 

 

Historikk:

1905 Bygget som DAGRUN ved Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for A/S Dagfin (John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania. Levert i september.
1907 Solgt i november for NOK 257.000 til A/S Ocean, Kristiania. Samme manager.
1916 Havarerte 04/01 ved innseilingen til Ardrossan, Scotland. Reparert.
1927 Solgt i juni til Helsingin Lloyd OY, Helsingfors, Finland. Omdøpt til OTSO.
1930 Solgt til A/S Rederiet Bom (A. Jørgensen), Thurø, Danmark. Omdøpt til C. BOM.
1937 Solgt i januar for DKK 140.000 til Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Danmark. Omdøpt til HANNE.
1939
Minesprengt og senket 28/12 ca. 1 nm øst av moloen til Blyth, England mens hun var på reise fra København, Danmark til Blyth i ballast. 15 mann omkom. Minen var lagt ut 22/12 av den tyske ubåten U 27 (Kapitänleutnant Karl-Heinrich Jenisch).

 


Fra sjøforklaringen 1916:
D/S »Dagrun« (M.C.K.G.) av Kristiania, grundstøtte den 4. januar ved indseilingen til Ardrossan.
        Av sjøforklaring og flere »Examination on Oath« fremgaar, at dampskibet var under midlertidig kommando av styrmanden, da det avgik i ballast fra Greenock kl. 8,45 em. den 3. s. m. bestemt til Ardrossan. Kommet utenfor indløpet til havnen kl. 11,45 signalertes efter lods. Da ingen lods kom ut og vind samt sjø frisket op fra S.Y., og da der ikke var mere kul igjen ombord end til ca. 1 à 2 timers gang, besluttet kapteinen at gaa ind. Der styrtes da mot indløpet mellem moloerne med sagte fart. Kommen henimot dette saaes en damper om st.b. komme ut og visende rød lanterne. Der blev git fuld fart agterover. Dampskibet svinget bredsiden til vinden og støtte mot moloen, kom klar denne og drev siden ned paa klippene paa den anden side av moloen. Lot falde ankerne. Skibet blev læk og randt fuld av vand. Ut paa dagen blev mandskapet tat iland av redningsbaat.
Dampskibet er siden tat av grund og reparert. Det oplyses i sjøforklaringen, at kapteinen ikke forstod, at der var opheist signaler i Ardrossan, der ikke tillot indseiling, og likeledes at der blev avfyret et skud foran skibets baug.
Det spørsmaal kan her opstaa, hvorvidt skibet kunde ansees for sjødygtig ved avgang fra Greenock med en kulbeholdning for kun 5 timer. Distansen er ca. 25'. Naar alle omstændigheter tages i betragtning nemlig krigsfare, vintermaaned med dens storme og sidst, men ikke mindst den omstændighet, at kapteinen eller hans agent ikke hadde sørget for lods eller forvisset sig om, at skibet naarsomhelst kunde komme ind, maa det medgives, at kulbeholdningen var saare liten, og at skibet maa siges at ha været om ikke netop aldeles sjøudygtig, saa nær ind paa grænsen herav som mulig. Imidlertid kan der være mange undskyldninger for den midlertidige fører, saasom manglende instruktioner fra hans agenter eller den egentlige fører, hvorfor saken ikke gir anledning til anden forføining end en advarsel.

 

 

History in English:

1905 Built as DAGRUN at Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad for A/S Dagfin (John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania. Delivered in September.
1907 Sold in November for NOK 257.000 to A/S Ocean, Kristiania. Same manager.
1916 Wrecked 04/01 at entrance to Ardrossan, Scotland. Repaired.
1927 Sold in June to Helsingin Lloyd OY, Helsingford, Finland. Renamed OTSO.
1930 Sold to A/S Rederiet Bom (A. Jørgensen), Thurø, Danmark.
Renamed C. BOM.
1937 Sold in January for DKK 140.000 to Dampskibsselskabet af 1937 (Ove Skou), København, Denmark.
Renamed HANNE.
1939 Mined and sunk 28/12 about 1 nm East of Blyth pier, England whilst on a voyage from København, Denmark to Blyth in ballast. 15 men lost their lives. Mine was laid 22/12 by the German submarine U 27 (Kapitänleutnant Karl-Heinrich Jenisch).

 

 

           

Kilde: Starke, Lloyd’s, Dag Bakka jr.: Hav Som Levevei, uboat.net, Norsk sjøulykkestatistik 1916.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 07/03-2018 (PS/SN)