OSL32619060220001 DAGHILD. Bilde via Steinar Norheim.

1906 Bark DAGHILD (1) (OSL326190602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, jern-stål
sail ship, barque, iron-steel.

Off.no (IMO):

5618095

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1889/11

Bnr (Sno):

76

Bygger (yard):

W. Potter & Sons, Liverpool, England.

Eier (owner):

A/S Daghild, Kristiania.

Disponent (manager):

John P. Pedersen & Søn, Lysaker

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

3.350 tdw, 2.229 brt, 2.095 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 282,6’–B: 41,3’–D: 24,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

KCPJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
I. Staalhaue 1906-10
Bernh. Jensen 1910-11
A. Larsen 1911-12

 

 

Historikk:

1889 Bygget som ALCYONE ved W. Potter & Sons, Liverpool, England for Boyes & Ruyter, Bremen, Tyskland. Sjøsatt 26/10, levert i november.
1906 Solgt til A/S Daghild (John P. Pedersen & Søn), Kristiania. Omdøpt til DAGHILD.
1912 Grunnstøtte og vraket 05/10 NØ av Cape Orloff, Kola, Russland mens hun var på reise fra Arkhangelsk, Russland til Port Adelaide, SA, Australia med rujern og trelast. 16 mann omkom.

 


Fra sjøforklaringen:
Bk. „Daghild“ (K.C.P.J.) av Kristiania, reise Archangel — Port Adelaide med trælast og rujern, strandet den 5. oktober i Hvitehavet og blev vrak.
        Sjøforklaring 17. oktober for generalkonsulen i Archangel.
Av denne fremgaar, at fartøiet ved avseilingen den 2. oktober hadde inde en ladning av 600 tons rujern og ca. 900 std. planker. Besætning 25 mand. Den 5. fm. fik man vestlig storm. Kl. 11¾ fm. peiltes Cap Orloff fyrtaarn i S.S.V. 72 V, ca. 14‘ av efter gisning. Der regnedes 1 stregs drift. Ved 3-tiden om eftermiddagen skulde der vendes, da vinden var gaat mere N.V.-lig, men under forberedelsen hertil gik vinden mere vestlig, og man besluttet at bli liggende for samme halse, idet det antoges, at skibet vilde ha en beholden kurs av N.t.O. Kl. 10½ grundstøtte skibet, antagelig paa en av de nordligste banker beliggende i nordostlig retning fra Cap Orloff, kom flot, støtte atter og brækte i 2 dele. Av den 25 mand store besætning, der gik i baatene, reddet 9 mand sig iland i nærheten av Kia paa halvøen Kanin.
Skibsinspektøren finder:

1)                   At skibet ved avseilingen fra Archangel i henhold til de foreliggende dokumenter maa antages at ha været i sjødygtig stand, hvad skrog, rig, utrustning og belastning angaar,

2)                   At mandskapet, 25 mand, maa anses tilstrækkelig, hvad antal angaar, men naar heri ifølge bemandingslisten medregnes 6 eller 7 dæksgutter er det et spørsmaal, om skibet kan siges at ha været tilstrækkelig bemandet.

3)                   At forlisets aarsak formentlig maa tilskrives den omstændighet, at driften og strømmen har været sterkere end beregnet.

4)                   Saken gir ikke anledning til nogen forføining, men hen- lægges.

De som omkom:
A. Larsen Fører, Sagesund
Peter Simonsen 1. styrm. Horten
Andreas Johannesen Seilm. Sarpsborg
Victor Pedersen Letmtr. Vardø
Hjalmar Meldahl Dæksg. Kr.a
Alf Kinstad Dæksg. Kr.a
Halfdan Madsen Dæksg. Kr.a
Andreas Stang Dæksg. Kr.a
Sevander Tømmerm. Port Elizabeth.
Hugo Erikson Matros. Eskilstuna
Frank Deutschmand Matr. Schweiz
Karl Gundersen Letmatr. Kr.a
Rudolf Sørli Kok. Kr.a
Hjalmar Solberg Dæksg. Kr.a
Einar Opsahl Dæksg. Hamar
Victor Amundsen Dæksg. Drøbak


 

 

 

History in English:

1889 Built as ALCYONE at W. Potter & Sons, Liverpool, UK for Boyes & Ruyter, Bremen, Germany. Launched 26/10, completed in November.
1906 Sold to A/S Daghild (John P. Pedersen & Søn), Kristiania. Renamed DAGHILD.
1912 Stranded and wrecked 05/10 NE of Cape Orloff, Kola, Russia whilst on a voyage from Arkhangelsk, Russland to Port Adelaide, SA, Australia with pig iron and timber. 16 men lost their lives.

 

 

             

Kilde: Lloyd’s, Starke, Malmsteinbasen, Skipets forlislister, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim
Sist oppdatert: 01/02-2018 (PS/SN)