OSL33719150920001 DOVREFJELL. Bilde fra boka Olsen & Ugelstad 1915-1965.

 

1915 DS DOVREFJELL (1) (OSL337191509)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1097964

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1891/05

Bnr (Sno).:

44

Bygger (yard):

W. Dobson & Co., Low Walker, Newcastle, England.

Eier (owner):

A/S Dovrefjell, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.400 tdw, 1.554 brt, 949 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 251,0’-B: 36,1’-D: 16,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MNJP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylindert, syl. diam.: 19,0”–31,0”–51,0”, slag/stroke: 36,0”. 158 NHK. Bygget av Black, Hawthorn & Co., Gateshead, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med 2 fyrganger. Heteflate 2.400 ft². Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Black, Hawthorn & Co., Gateshead, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som CAIRNGLEN ved W. Dobson & Co., Low Walker, Newcastle, England for Cairnglen S. S. Co. Ltd (Cairns, Young & Noble), Newcastle. Sjøsatt 11/03, levert i mai.
1904 Cairns, Noble & Co., Newcastle ble managers.
1913 Solgt til Limhamns Rederi A/B (E. Persson), Limhamn, Sverige. Omdøpt til R. F. BERG.
1915 Solgt 22/10 for NOK 480.000 til det nystiftede A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
Omdøpt til DOVREFJELL.
1917 Sank 24/02 etter kollisjon i tett tåke med den britiske patruljebåten LOCH EYE nær Longships Lighthouse, Cornwall mens hun var i en konvoi på reise fra Nantes, Frankrike til Androssan, Scotland med jernmalm.

 


Fra sjøforklaringen
D/S «Dovrefjell« (H.N.J.P.) av Kristiania, kaptein Emil Larsen, kolliderte den 24. februar d. a. paa reise fra Nantes til Ardrosisan med en britisk patruljebaat no. A 693 »Lock Eye«.
        Av sjøforklaringen avgit ved generalkonsulatet i London fremgaar, at »Dovrefjell« avgik fra Nantes den 19. februar og ankret paa forskjellige steder langs kysten, og gik endelig under britisk konvoi tvers over kanalen. Der var omtrent 20 dampiskibe ifølge. Fik taake under den engelske kyst. Hørte taakesignalet ved Longships fyrstation. Man hørte mange fløitesignaler fra andre skibe rundt omkring kl. 11½ fm. den 24. s. m. hørtes en fløite ca. 2 streker paa st.b. boug. »Dovrefjell« gik med moderat og ganske sagte fart. Der gaves litt venstre ror for at undgaa kollision. Pludselig hørtes et taakesignal forlig av tvers om st.bord. Der gaves nu 2 støt i fløiten, haardt venstre ror og fuld fart forover til maskinen. Strax efter kommer en damper, der viser sig at være en patruljebaat, med stor fart frem av taaken og rammer »Dovrefell« paa st.b. side i forkant av agterriggen med den følge, at plateme i skibssiden blev oprevet og vandet trængte ind, hvorfor skibet begyndte at synke. Mandskapet gik i baatene og blev optat av en britisk trawler.
Paa »Dovrefjell«s bro var foruten kapteinen ogsaa 1ste styr- mand; paa utkig paa bakken var en matros.
Vaktholdet paa bro og bak synes at ha været tilfredsstillende. Der foreligger ingen forklaring her fra den britiske patruljebaat. Hvorvidt seiladsen under konvoi og i krigsfarvand har hat nogen indflydetse paa navigeringen er ikke git synderlig oplysning om. Imidlertid gir saken ikke anledning til nogen forføining.
Henlagt.

 

 

History in English:

1891 Built as CAIRNGLEN at W. Dobson & Co., Low Walker, Newcastle, England for Cairnglen S. S. Co. Ltd (Cairns, Young & Noble), Newcastle. Launched 11/03, delivered in May.
1904 Cairns, Noble & Co., Newcastle became managers.
1913 Sold to Limhamns Rederi A/B (E. Persson), Limhamn, Sweden. Renamed R. F. BERG.
1915 Sold 22/10 for NOK 480.000 to the newly founded A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
Renamed DOVREFJELL.
1917 Sank 24/02 after a collision in heavy fog with the British patrol boat LOCH EYE near Longships Lighthouse, Cornwall whilst on a voyage in convoy from Nantes, France to Androssan, Scotland with a cargo of iron ore.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Skipet 4/89, Olsen & Ugelstad 1915-1965, Norsk sjøulykkestatistik 1917.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/03-2018 (PS/SN)