OSL33719160620001 RUTENFJELL som BUCENTAUR. Bilde fra Steinar Norheim.

 

1916 DS RUTENFJELL (1) (OSL337191606)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

1070232

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1875/02

Bnr (Sno).:

313

Bygger (yard):

Palmers Shipbuilding & Iron Co., Jarrow, England.

Eier (owner):

A/S Rudolf, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV 1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.750 tdw, 1.844 brt, 1.135 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 282,5’-B: 33,3’-D: 23,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCPQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 31,0”–61,5”, slag/stroke: 36,0”. 171 NHK. Bygget av Palmers Shipbuilding & Iron Co., Jarrow, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,5’ x 10,7’ og 3
fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget i 1899 av
Palmers Shipbuilding & Iron Co., Jarrow, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1875 Bygget som BUCENTAUR ved Palmers Shipbuilding & Iron Co., Jarrow, England for Hall Brothers, London, England.
1885 Registrert i Newcastle, England.
1905 Solgt til A/S Hvalheim (Johannes H. Giæver), Tromsø.
Innredet til flytende kokeri og delvis med tanker for oppbevaring av olje. Satt inn i fangst ved Svalbard.
1907 Solgt
til A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Kjøpesum for BUCENTAUR og hvalbåtene CARL & MATHILDE kom på NOK. 234.000.-
1913
Solgt til Hvalfangst-A/S Island (Georg Ellefsen), Tønsberg.
1915 Solgt i mai til D/S A/S Forover (Harald Boe), Kristiania. Ombygget til frakteskip, omdøpt FOROVER.
1916 Solgt i april til A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad), Kristiania. Omdøpt til RUTENFJELL.

1917 I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

Minesprengt og sank 19/02 ca. 2 nm NØ av Kerdonis Point, Belle Isle, Frankrike mens hun var på reise fra Newcastle, England til Chantenay, Frankrike med 2.300 t kull. En mann omkom.
Minen var lagt ut av den tyske ubåten UC 21 (Oberleutnant zur See Reinhold Saltzwedel).

 


Fra sjøforklaringen i 1910:
Hoff, maskinist, Hans Andersen, maskinist, og Jacob Amundsen, maskinist, alle med d/s. „Bucentaur“ av Tønsberg, døde av beri-beri paa reise fra Sydgeorgia til St. Vincent i april maaned 1910.
        Sjøforklaring i Tønsberg den 2. — 5. august 1910.         Skibsinspektøren finder:

1)                  At fartøiets befalhavende inden avgangen fra Tønsberg i begyndelsen av oktober 1908 ikke foretok de i kostholdsreglementets § 6 paabudte proviantundersøkelser.

2)                  At den benyttede fiskehermetik (fiskeboller) ikke var indkjøpt fra statskontrolleret fabrik.

3)                  At utdelingen av den under reisen benyttede „Limejuice“ ikke er foretat i henhold til kostholdsreglementets § 8, punkt 17, likesom forsyningen av denne artikel maa ansees at ha været utilstrækkelig.
Skibets fører og selskabets fangstbestyrer blev til advarsel tildelt en gjenpart av skibsinspektørens betænkning, medens saken forøvrigt henlagdes.

 

 

History in English:

1875 Built as BUCENTAUR at Palmers Shipbuilding & Iron Co., Jarrow, England for Hall Brothers, London, England.
1885 Registered in Newcastle, England.
1905 Sold to A/S Hvalheim (Johannes H. Giæver), Tromsø. Converted to floating whale factory and partly with tanks for storing of oil.
1907 Sold to
A/S Tønsberg Hvalfangeri (Oscar Hytten), Tønsberg. Price for BUCENTAUR and chatchers CARL & MATHILDE was NOK. 234.000.-
1914
Sold to Hvalfangst-A/S Island (Georg Ellefsen), Tønsberg.
1915 Sold in May to D/S A/S Forover (Harald Boe), Kristiania. Converted to freighter, renamed FOROVER.
1916 Sold in April to A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad), Kristiania.
Renamed RUTENFJELL.

1917 In January the Germans started an aggressive U-boat war against Great Britain. 9th of January the Emperor and chancellor approved plans of starting a new unlimited U-boat war. 31st of January the German government sent a note to neutral nations telling that all ships within a given area round British Isles, France, Italy and the Eastern part of Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

Mined and sunk 19/02 about 2 nm NE of Kerdonis Point, Belle Isle, France whilst on a voyage from Newcastle, England to Chantenay, France with 2.300 t coal. One man lost his life.
The mine was laid out by the German submarine UC 21 (Oberleutnant zur See Reinhold Saltzwedel).

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, Olsen & Ugelstad 1915-1965, Boken Aktieselskapet Tønsbergs
Hvalfangeri
1907 – 57, Norsk sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 25/02-2018 (PS/SN)