OSL33719170120001 TELEFON. Foto fra boka Fredrikstadskuter på de syv hav av Knut W.
Engebretsen.

 

1917 Bark TELEFON (OSL337191701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark
sail ship, barque.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1878/07

Bnr (Sno).:

 

Bygger (yard):

Brødrene Berners Verft (H. Chr. Knudsen), Sandvika Stavanger.

Eier (owner):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Disponent (manager):

Olsen & Ugelstad, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV A2–2L

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.000 tdw, 764 brt, 697 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 167,9’-B: 34,3’-D: 19,8’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JWGH

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil, rigget som bark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H.S. Sørensen 1878 – 81.
O. Vixø 1881 – 95.
L. Edvardsen 1895 – 1902.
Arnt Olsen Reff 1903 – 08.
Rasmus Halvorsen Reff 1909 – 12.

E. Jensen 1914 –

Hans Simensen – 1917.

 

 

Historikk:

1878 Bygget som bark TELEFON ved Brødrene Berners Verft (H. Chr. Knudsen), Sandvika Stavanger for Brødrene Berner, Stavanger. Byggepris NOK 250.000
1899 Solgt for NOK 20.000 til K. S. Bertelsen m. fl., Stavanger.
1903 Solgt for NOK 27.000 til A/S Telefon (H. Jacobsen), Fredrikstad.
1912 Solgt for NOK 14.000 til A/S Telefon (Lauritz Schubeler) Fredrikstad.
1917
Solgt i januar til Olsen & Ugelstad, Kristiania.
Videresolgt i mars til A/S Telefon (Hannevig Brothers A/S), Kristiania.

I januar begynte Tyskland en mer uforsonlig ubåtkrig mot Storbritannia. 09/01 godkjente keiseren og rikskansleren planene om en uinnskrenket ubåtkrig. 31/01 sendte den tyske regjering ut en note til nøytrale nasjoner om at alle som befant seg innenfor en gitt sperregrense omkring de britiske øyer, Frankrike, Italia og det østlige Middelhav ville bli betraktet som fiendtlige skip og ville bli møtt med våpen.

Senket 26/04 av den tyske ubåten UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) i posisjon 54.57N-01.48Ø mens hun var på reise fra Fredrikshald til West Hartlepool, England med props.
Kaptein Hans Simensen og mannskapet gikk i livbåten. De ble tatt opp neste morgen  av fiskekutteren CATARINUS NR. 24 av Vlaardingen. De ble landsatt i Ymuiden, Holland 20.04.17.

 

 

History in English:

1878 Built as barque TELEFON by Brødrene Berners Verft (H. Chr. Knudsen), Sandvika Stavanger for Brødrene Berner, Stavanger. Price NOK 250.000
1899 Sold for NOK 20.000 to K. S. Bertelsen et. al., Stavanger.
1903 Sold for NOK 27.000 to A/S Telefon (H. Jacobsen), Fredrikstad.
1912 Sold for NOK 14.000 to A/S Telefon (Lauritz Schubeler) Fredrikstad.
1917 Sold in January to Olsen & Ugelstad, Kristiania.
Re-sold in March to A/S Telefon (Hannevig Brothers A/S), Kristiania.

In January the Germans started an aggressive U-boat war against Great Britain. 9th of January the Emperor and the chancellor approved plans of starting a new unlimited U-boat war. 31st of January the German government sent a note to neutral nations telling that all ships within a given area round British Isles, France, Italy and the Eastern part of Mediterranean Sea will be looked at as an enemy, and met with weapons.

Sunk 29/04 by the German submarine
UC 50 (Kapitänleutnant Rudolf Seuffer) in position 54.57N-01.48E whilst on a voyage from Fredrikshald to West Hartlepool, England with pit props.
Captain Hans Simensen and his crew abandoned in the lifeboat. They were taken up the next morning by the fishing boat  CATARINUS NR. 24 by Vlaardingen. They were landed in Ymuiden, Holland 20.04.17.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/89, Olsen & Ugelstad 1915-1965, Sjøforklaringer over krigsforliste norske skibe 1917. Boka Fredrikstadskuter på de syv hav av Knut W. Engebretsen, Malmstein registeret.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 27/06-2014 (PS/SN)