OSL34219360120001 BRITISH COLUMBIA EXPRESS. Foto utlånt av fam.Herlofson.

 

1936 MS BRITISH COLUMBIA EXPRESS (OSL342193601)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, kjøle
motor ship, reefer.

Off.no:

5069996

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1936/11

Bnr (Sno).:

500

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige..

Eier (owner):

Skibs-A/S Express, Oslo.

Disponent (manager):

Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

4.000 tdw, 3.999 brt., 1.869 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 381,6’-Lbp: 364,4’-B: 50,3’-D: 25,6’-Dypg.: 23’ 6”.

Lasthåndtering
(cargo handling):

4 lasterom. Lastekapasitet 210.000 ft³.
8 bommer.
2 kraner.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 Sabroe kompressorer. Kjølemedium CO2. Indirekte ekspansjon. Kapasitet 101.000 kcal/time og +0,5 °C i lasterom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJHC

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain VF500/900-9. Hver 2-takt/enkeltv., 9-sylinder, syl. dim.:500 x 900 mm. Totalt
6.100 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr. (speed/cons.):

16,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Bygget som BRITISH COLUMBIA EXPRESS ved A/B
Götaverken, Göteborg, Sverige for Skips-A/S Express (Sigurd
Herlofson & Co. A/S), Oslo.
Sjøsatt 29/08, levert i november.
Satt inn i Fruit Express Line A/S som var dannet med Sigurd
Herlofson & Co., Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo og Chr.
Gundersen & Co., Oslo som partnere.
1940 Nortraship ble managers i april.
BRITISH COLUMBIA EXPRESS kom i første linje under
Stillehavskrigen.
Kapteinen var i alle år Alf Paulsen, maskinmester Werner
Olsen, førstestyrmann den senere kaptein Kaare Langballe alle
sammen kjente navn fra rederiet. Efter at Norge var kommet
med i krigen, fortsatte skipet en tid på Stillehavskysten, men
ble så bygget om til troppetransportskip med plass til 875
mann. Det førte tropper og utstyr til frontlinjene, og bragte
sårede med seg tilbake dessuten soldater som skulle hjem på
permisjon. Det utførte sitt oppdrag på en slik måte at det vakte
general MacArthurs oppmerksomhet, og han gjorde BRITISH
COLUMBIA EXPRESS
til sitt personlige skip, det vil si at han
valgte det til å bringe en generalstab til Leyte under
invasjonen, og det tok en gang hans hustru og sønn fra
Brisbane til Manila sammen med tropper og høyere offiserer.
Da Bataan Island ble gjenerobret, kom BRITISH COLUMBIA
EXPRESS
med 17-18 knops fart inn på havnen under fullt
bomberegn, som det første ikke-amerikanske skip.
Kaptein Paulsen fikk general MacArthurs fotografi med hans
egenhendige hilsen «Den eneste krigsdekorasjon han fikk»,
La oss ta med en liten episode som illustrerer krigens mange
merkverdige trekk: Da krigen i Europa, men ikke i Østen , var
slutt, var kaptein Paulsen i et selskap i Sydney, og der traff
han en australsk flyver som hadde deltatt i Europa, som var
blitt skutt ned under et tokt over Norge, og som hadde reddet
seg ned med fallskjerm og var blitt tatt hånd om av nordmenn
som skjulte ham så han unngikk fangenskap. Hvor hadde han
landet? Det viste seg å være ved siden av kaptein Paulsens hus
på Hisøy.
1950 Solgt til Parteenreederei ”Quadriga” (Willy Bruns
G.m.b.H.), Hamburg, Vest-Tyskland.
Omdøpt til QUADRIGA.
1961 Solgt til Shanghai Developement Co. (Taiwan) Ltd,
Keelung, Taiwan.
Omdøpt til CHIAU KUO.
1969 Solgt til Tung Ho Steel Enterprise Corp., Kaohsiung,
Taiwan for hugging som begynte 15/06.

 

 

History in English:

1936 Built as BRITISH COLUMBIA EXPRESS by A/B
Götaverken, Göteborg, Sweden for Skibs-A/S Express (
Sigurd
Herlofson & Co
), Oslo. Launched 29/08, delivered in November.
In service for Fruit Express Line A/S that was founded with
Sigurd Herlofson & Co., Oslo, Biørn Biørnstad & Co., Oslo and
Chr. Gundersen & Co., Oslo as partners.
1940 Nortraship became managers in April.
BRITISH COLUMBIA EXPRESS
came in the front line during
the Pacific-war. The Captain was in all years Alf Paulsen, Chief
Engineer Werner Olsen, 1st. Mate and later Captain Kaare
Langballe, all wellknown names in the company. After Norway
was dragged in to the war, the ship continued a while on the
Pacific-coast of US, but was converted to a troop transporter
with a capacity of 875 persons. She transported troops and
equipment to the front line, and brought back wounded and
personnel going home on leave. She served the task in a way
that she had general MacArthurs attention, and he pointed out
BRITISH COLUMBIA EXPRESS was his personal ship, to say
he pointed out the ship to bring the general staff to Leyte
during the invasion. She also brought his wife and son from
Brisbane to Manila together with troops and high rank officers.
As Bataan Island was taken back,
BRITISH COLUMBIA
EXPRESS
came with a speed of 17-18 knots in to the port
under heavy bombardment as the first non-American ship.
Captain Paulsen had general MacArthurs signed portrait as a
personal honour. (
The only honour he ever got).
Let us take a little episode, illustrating a wars many peculiar
feature: As the war in Europe, but not in the Far-East, had
ended, Captain Paulsen joined a party in Sydney, and came
across an Australian pilot who had participated in the war in
Europe. He had been shot down during a raid over Norway. He
survived in his parachute and was taken care of by the
Norwegians hiding him so he did not get caught. Where did he
land? Close to the house of Captain Paulsen on Hisøy.

1950 Sold to P/R m.s. ”Quadriga” (Willy Bruns G.m.b.H.)
Hamburg, West Germany. Renamed QUADRIGA.
1961
Sold to Shainghai Development Co., (Taiwan) Ltd.
Keelung, Taiwan. Renamed CHIAU KUO.
1962
Sold to Chiau Kuo Steamship Co.
Ltd, Keelung.
1969 Sold to Tung Ho Steel Enterprise Corp., Kaohsiung,
Taiwan for demolition that began 15/06.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken Gøtaverken 125 År 1841 – 1966, Boken Slekten Herlofson Gjennom 400 år
av E. Diesen, Sverre Johansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/12-2017 (SN/PS)

OSL34219360120001 BRITISH COLUMBIA EXPRESS. Foto via Sverre Johansen.