OSL34219460120001 LOFJORD som BLACK PRINCE. Bilde via Per Sundfær.

 

1946 MS LOFJORD (OSL342194601)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Motorskip, vrak
motor ship, wreck
.

Off.no:

5614875

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1938/05

Bnr (Sno).:

473

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Oslo.

Eier (owner):

Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.

Disponent (manager):

Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

5.500 tdw, 5.039 brt, 2.551 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 385,9’–Lbp: 365,1’–B: 53,4’–D: 33,0’–Dypg.: 18’ 06”.

Lasthåndtering
(cargo handling):

3 luker.
9 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJWG

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain. Hver 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 485 x 890 mm. Samlet 5.7000 BHK. 2 propeller. Bygget av Akers mek. Verksted, Oslo.

Fart/forbr. (speed/cons.):

18,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1937 Bygget som passasjerskip BLACK PRINCE av Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Sjøsatt 22/12.
1938 Levert i mai. I Englandsfart.
1940 I opplag i Trondheim.
Beslaglagt av tyskerne 24/08. Brukt som losjiskip for Die Deutsche Luftwaffe i Oslo.
1941 Overtatt 31/03 av Die Kriegsmarine. Brukt som depotskip for ubåter og mannskap i Danzig, Tyskland.
Omdøpt til LOFJORD 11/09.
Kom i brann 14/12 i Danzig-Neufarwasser etter britisk luftangrep. 28 tyskere omkom. Delvis sunket.
1942 Brakt flott 02/06. Senere ble motorer og utstyr tatt ut. Benyttet som målfartøy for Die Luftwaffe.
1943 Slept til Gilleleje, Danmark og satt på land. Senere slept til Antwerpen, Belgia og delvis reparert.
1945 Overtatt av assurandørene. Var i så god stand så Fred. Olsen & Co. vurderte å reparere skipet men planen ble oppgitt.
1946 Solgt til
Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.
Slept til Sarpsborg mek. Verksted, Greåker for ombygging til fruktskip men ikke gjennomført.
1950 Solgt ureparert til Willy Bruns & Co., Hamburg, Vest-Tyskland.
1951 Solgt som skrap. Ankom 16/11 under slep til Antwerpen for hugging ved J. de Smedt, Burght.

 

 

History in English:

1937 Built as passenger ship BLACK PRINCE at Akers mek. Verksted, Oslo for A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Oslo. Launched 22/12.
1938 Delivered in May. In trade on England.
1940 Laid up at Trondheim.
Seized by the Germans 24/08. Used as a accomodation vessel by Die Deutsche Luftwaffe in Oslo.
1941 Taken over 31/03 by Die Kriegsmarine. Used as depot vessel for submarines and crew at Danzig, Germany.
Renamed LOFJORD 11/09.
Came on fire 14/12 at Danzig-Neufarwasser in a British air attack. 28 Germans lost. Partly sunk.
1942 Refloated 02/06. Engines and equipment later taken out. Used as a target vessel for Die Luftwaffe.
1943 Towed to Gilleleje, Denmark and beached. Later towed to Antwerp, Belgium and partly repaired.
1945 Taken over by the insurers. Was in so good condition that Fred. Olsen & Co. considered using her as a platform for a new vessel, but abandoned.
1946 Sold to
Sigurd Herlofson & Co. A/S, Oslo.
Towed to Sarpsborg mek. Verksted, Greåker for rebuilding to a fruit carrier but not followed through.
1950 Sold unrepaired to Willy Bruns & Co., Hamburg, West Germany.
1951 Sold as skrap. Arrived 16/11 in tow at Antwerp for demolition by J. de Smedt, Burght.

 

 

             

 

 

 

 

Kilde: Lloyd’s, Starke. Fred. Olsen & Co. fleetlist, The Fred. Olsen Line av Anthony Cooke, Forlis 1941.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 01/01-2018 (BF/PS)