OSL34719760220001 AL SAYB som PHALCON. Foto: Friendship.

 

1976 TE AL SAYB (OSL347197602)

 

 

 

 

 

 

Type:

Turboelektrisk skip, sementlager
steam turboelectric, cement storage vessel.

Off.no:

5111995

Flagg (flag):

PAN

Havn(port):

Panama

Byggeår (year built):

1943/05

Bnr (Sno).:

284

Bygger (yard):

Sun SB. & DD. Co., Chester, PA, USA.

Eier (owner):

Duarf International Ltd, Panama.

Disponent (manager):

Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

16.613 tdw, 10.195 brt, 6.107 nrt.

Dimensjoner (size):

1943: Loa: 523,5’-Lbp: 504,0’-B: 68,2’-D: 39’ 2’’-Dypg.: 30’ 2’’.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

7 lasterom med 7 luker.
4 bommer., hver 3 t.
1 x kjørbar kran.
2 "hoppere’’ med trykktanker for lossing av sement.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner (steam turbines) som driver en elektrisk generator som driver en elektrisk motot på 6.000 AHK koblet til propellaksel. Bygget av General Electric Co., Lynn, Mass, USA.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,5 knop. Bunkerskapasitet 2.020 t.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 530 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.060kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 x oljefyrte vannrørskjeler (oil fired water tube boilers) med overhetere. Arbeidstrykk 500-450 psi. Samlet heteflate 11.354 ft². Bygget av Combustion Engineering Co. Inc., Chattanooga, Tenn, USA.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1943 Bygget som T2-SE-A1 CHAPULTEPEC av Sun SB. & DD. Co., Chester, PA, USA for U. S. War Shipping Administration, Philadelphia, PA, USA. Sjøsatt 20/05, levert i mai.
1947 Solgt til Flanigan, Loveland Shipping Co. S.A. (Flanigan, Loveland Inc., Philadelphia, Panama. Omdøpt til SAMUEL C. LOVELAND.
1951 Solgt til Baltico Cia. Naviera S.A. (C. M. Lemos & Co.), Panama. Omdøpt til LUCKYSTAR.
1960 Ombygget til bulker og forlenget ved Cockerill-Ougrée S.A., Hoboken, Belgia. Tankseksjon skrapet. Ny lasteseksjon med 7 lasterom satt inn.
Ny tonnasje: 24.126 tdw, 13.548 brt, 9.153 nrt.
Nye dim: Loa: 189,0m-Lbp: 182,9m-B: 23,0m-D: 13,1m-Dypg.: 9,551m. Omdøpt til FALCON. Levert i oktober. Registrert i Piraeus, Hellas.
1965 Omdøpt til PHALCON. Registrert i Monrovia, Liberia.
1976 Solgt til Duarf International Ltd (Torvald Klaveness & Co A/S, Oslo), Panama. Ombygget til sementlager og omlastingsskip ved gresk verft. 2 selvdrevne lektere på 140 t hver ble bygget for transport av sement.
1977 Ferdig ombygget i januar. Slept til Al Jubayl, Saudi Arabia. Omdøpt til AL SAYB.
1980 Slettet fra registrene. Uten egen framdrift.

 

 

History in English:

1943 Built as T2-SE-A1 CHAPULTEPEC at Sun SB. & DD. Co., Chester, PA, USA for U. S. War Shipping Administration, Philadelphia, PA, USA. Launched 20/05, delivered in May.
1947 Sold to Flanigan, Loveland Shipping Co. S.A. (Flanigan, Loveland Inc., Philadelphia, Panama. Renamed SAMUEL C. LOVELAND.
1951 Sold to Baltico Cia. Naviera S.A. (C. M. Lemos & Co.), Panama. Renamed LUCKYSTAR.
1960 Converted to a bulk carrier and lengthened at Cockerill-Ougrée S.A., Hoboken, Belgium. Tank section scrappet. New cargo section with 7 holds put in.
New tonnage: 24.126 tdw, 13.548 brt, 9.153 nrt.
New dim: Loa: 189,0m-Lbp: 182,9m-B: 23,0m-D: 13,1m-Draught: 9,551m. Renamed FALCON. Delivered in October. Registered at Piraeus, Greece.
1965 Renamed PHALCON. Registered at Monrovia, Liberia.
1976 Sold to Duarf International Ltd (Torvald Klaveness & Co A/S, Oslo), Panama. Converted to a cement storeage and transfer vessel at a Greek shipyard. 2 selfpropelled barges, 140 t each were built for cement transport.
1977 Conversion completed in January. Towed to Al Jubayl, Saudi Arabia. Renamed AL SAYB.
1980 Deleted from registers. No longer selfpropelled.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/02-2016 (PS/SN)