OSL34719880320001 BAROCK. Foto via maritime-connector.com.

 

1988 MS BAROCK (OSL347198803)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, bulker
motor ship, bulk carrier.

Off.no:

7326403

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1973/09

Bnr (Sno).:

233

Bygger (yard):

Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Hiroshima, Japan.

Eier (owner):

P/R Barock, Oslo.

Disponent (manager):

Torvald Klaveness & Co. A/S, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Bulk Carrier HC/E E0

 

 

Tonnasje (Tonnage):

127.283 tdw, 58.464 brt, 44.223 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 261,0m-Lbp: 247,0m-B: 40,6m-D: 24,0m-Dypg.: 17,616m.

Lasthåndtering
(cargo handling.):

9 lasterom med 9 luker.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LAMD2

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Sulzer 8RND90. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 23.000 BHK. Bygget av Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe, Japan.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop ved et forbruk på 78 t/døgn.
Bunkerskapasitet 5.585 t (hvf), 470 t (do).

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 680 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

2.040kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1973 Bygget som NAESS PATRIOT av Mitsubishi Heavy Industries, Hiroshima, Japan for Zapata Naess Shipping Co. Ltd, Hamilton, Bermuda. Sjøsatt 20/06. Levert 09/09 til Norness (Bulkcarriers) Ltd, Hamilton.
1981 Solgt til Anglo-Eastern Bulkships Ltd, Hamilton.
1982 Solgt til
Norbulk Shipping Co. Ltd, Hamilton.
1983 Solgt til Norpoint Shipping Co. Ltd, Monrovia, Liberia.
1984 Solgt til Iliki Nav. Corp, Piraeus, Hellas. Omdøpt til THEOKEETOR.
1988 Solgt til P/R Barock (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. Omdøpt til BAROCK.
1990 Solgt til Kam Ltd, Limassol, Kypros. Omdøpt til KAMARI.
1994 Fikk store skrogskader med lekkasjer 25/02 i Sør-Atlanteren mens hun var på reise fra Boca Grandes omlastingsterminal, Venezuela til Beilun, China med 120.000 t jernmalm. Søkte nødhavn og ankret ved Punta del Este, Uruguay for reparasjoner. Hun ble liggende flere uker uten reparasjoner fordi myndighetene i Uruguay mente skipet var i for dårlig stand og at 2.500 t olje ombord var en trussel for strendene.
Tidlig i april ble det rapportert at skipet var synkende med forskipet lavt i vannet. Vannet ble pumpet ut før skipet lettet anker og gikk til ca. 30 nm utenfor Rio Grande, Brasil og ankret 12/04. Det var da kun 8 mann igjen ombord. Myndighetene i Brasil slepte skipet til ca. 52 nm sørøst av Rio Grande Bar siden skipets tilstand var forverret.
Brasil marinefartøyer flyttet skipet 04/06 til ca. 75 nm sørøst av Rio Grande Bar og ankret skipet utenfor skipsleden. Kapteinen og maskinsjefen som var alene ombord ble tatt i land.
Skipet sank 06/06. Skrog- og maskineriverdien var anslått til USD 12.500.000.

 

 

History in English:

1973 Built as NAESS PATRIOT at Mitsubishi Heavy Industries, Hiroshima, Japan for Zapata Naess Shipping Co. Ltd, Hamilton, Bermuda. Launched 20/06. Delivered 09/09 to Norness (Bulkcarriers) Ltd, Hamilton.
1981 Sold to Anglo-Eastern Bulkships Ltd, Hamilton.
1982 Sold to
Norbulk Shipping Co. Ltd, Hamilton.
1983 Sold to Norpoint Shipping Co. Ltd, Monrovia, Liberia.
1984 Sold to Iliki Nav. Corp, Piraeus, Greece. Renamed THEOKEETOR.
1988 Sold to P/R Barock (Torvald Klaveness & Co. A/S), Oslo. Renamed BAROCK.
1990 Sold to Kam Ltd, Limassol, Cyprus. Renamed KAMARI.
1994 Sustained heavy hull damages and leakages 25/02 in the South Atlantic whilst on a voyage from Boca Grande transferring terminal, Venezuela to Beilun, China with 120.000 t iron ore. Anchored at port of refuge at Punta del Este, Uruguay for repairs. She remained at anchor for many weeks without any repairs done because the authorities felt the vessel was in poor conditions and that the 2.500 t oil on board was a possible pollution hazard for the beaches.
Early in April it was reported the vessel was sinking with the foreship low in water. The water was pumped out and she raised anchors and proceeded to a point of abt. 30 nm off Rio Grande, Brazil and anchored 12/04. It was then only 8 crew left aboard. The authorities towed the vessel to a point of 52 nm south east of Rio Grande Bar since the conditions of the ship had deteriorated further.
Brazil Navy moved her 04/06 to a position 75 nm south east of Rio Grande Bar and anchored outside the shipping routes. The Captain and the chief engineer who were alone on the ship were taken ashore. The vessel sank 06/06. Hull and machinery value USD 12.500.000.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke,
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 03/02-2016 (PS/SN)