OSL35919670520001 MUNDOGAS RIO. Foto via SUI.

 

1967 MT MUNDOGAS RIO (OSL359196705)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, LPG-tanker
motor ship, LPG-tanker.

Off.no:

6722349

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1967/10

Bnr (Sno).:

155

Bygger (yard):

Moss Værft & Dokk, Moss.

Eier (owner):

A/S Gasskib, Oslo.

Disponent (manager):

Øivind Lorentzen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 Tanker for kondensert gass (0,25 kp/cm², -51° C) ICE-CF

 

 

Tonnasje (Tonnage):

15.285 tdw, 13.224 brt, 7.786 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 533,3’-Lbp: 492,2’-B: 73,9’-D: 47,7’-Dypg.: 31’ 2¾’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.):

4 tanker med kapasitet 18.998 m³.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

3 x 6-sylindret Drammen Jern kompressorer. Kuldemedium LPG/NH3.
3 x 6-sylindret Drammen Jern kompressorer. Kuldemedium R-22.
Kaskade. Kapasitet -51 °C i tankene.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LLMQ/D5PT

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotorer, Sulzer 6RND-90. 2-takt/enkeltv., 6-sylinder, syl. dim.: 900 x 1.550 mm. 13.800 BHK ved 119 o. min. Bygget av Marinens Hovedverft, Horten.

Fart/forbr. (speed/cons.):

17,0 knop. Bunkerskapasitet 1.700 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 540 kW.
1 x turbogen. 248 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.868kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

1 x vannrørs hjelpekjel (water tube aux. boiler) med arbeidstrykk 142 psi.
1 x vannrørs exh. kjel (water tube economizer) med arbeidstrykk 117 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1967 Bygget som MUNDOGAS RIO av Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Gasskib (Øivind Lorentzen), Oslo. Sjøsatt 02/06, levert 14/10.
1979 Solgt i juni til Mundogas Rio Ltd (Øivind Lorentzen, Oslo), Monrovia, Liberia.
1984 Oslo Ship Management A/S, Oslo ble managers.
1988 Norwegian Ship Management A/S, Oslo ble managers.
Skutt i brann 26/05 av iranske kanonbåter ved Quoin-øya i Hormuzstredet mens hun var på reise fra Jubail, Saudi Arabia med full last av ammoniakk for India. Brann i maskinrommet som spredte seg til innredningen som ble utbrent før bergningsmannskaper fikk slukket brannen. Mannskapet forlot skipet i livbåtene og ble tatt opp av et marinefartøy fra Oman.
Slept til Fujairah, UAE med en lekk lastetank som spredte en sky av ammoniakk over skipet.
Den lekke tanken eksploderte 30/05 på Fujairah havn.
Etter sikring av lekkasjen ble lasten overført til et annet skip i slutten av juli.
Erklært totalt konstruktivt krigstap.
1989 Ankom 06/03 til Sembawang verft, Singapore for reparasjoner. 700 t stål og 500 t lavtemperaturstål ble fornyet. Hele overbygget ble gjenoppbygget. Alt i maskinrommet ble reparert og delvis fornyet. 2 av hjelpemotorene ble byttet ut med nye.
Reparasjonene var ferdige 11/10 til en kostnad av SGD 14.000.000. Ny tonnasje: 15.530 tdw, 12.880 brt, 4.357 nrt.
Satt i fart som HUDSON RIVER for Veldmorr International Ltd (Enron Abross Ship Management Co. Ltd), Monrovia.
1993 Overført til Hudson River Inc., Monrovia.
Samme managers.
1995
Solgt til Sea Trans Shipping & Trading S.A. (Interunity Management Corp. S.A.), Panama. Omdøpt til GAZ HUDSON.
2000 Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd, Panama ble managers.
2002 Forlot Fujairah 17/04 for hugging i Bhavnagar, India.

 

 

History in English:

1967 Built as MUNDOGAS RIO at Moss Værft & Dokk, Moss for A/S Gasskib (Øivind Lorentzen), Oslo. Launched 02/06, delivered 14/10.
1979 Sold in June to Mundogas Rio Ltd (Øivind Lorentzen, Oslo), Monrovia, Liberia.
1984
Oslo Ship Management A/S, Oslo became managers.
1988 Norwegian Ship Management A/S, Oslo became managers.
Came on fire 26/05 in an attack by Iranian gunboats near Quoin Island in Strait of Hormuz whilst on a voyage from Jubail, Saudi Arabia with a full cargo of ammonia for India. Fire in engineroom spread to the accomodation and superstructure wich were gutted befor salvors extinguished the fire. The crew abandoned to the lifeboats and were taken up by a Omani warship.
Towed to Fujairah, UAE with a leaking cargotank that spread a cloud of ammonia over the vessel.
The leaking tank exploded 30/05 at Fujairah port. The vessel was towed about 30 nm out in Gulf of Oman.
After securing the leak tha cargo was transferred to anoteher vessel at the end of July.
Declared a total constructive war loss.
1989 Arrived 06/03 at Sembawang Shipyard, Singapore for repairs. 700 t steel and 500 t low temperature steel was renewed. Superstructure and accomodation renewed. All machinery was overhauled. 2 of the aux. engines were renewed.
Repairs completed 11/10 at a cost of SGD 14.000.000. New tonnage: 15.530 tdw, 12.880 grt, 4.357 nrt.
Put in service as HUDSON RIVER for Veldmorr International Ltd (Enron Abross Ship Management Co. Ltd), Monrovia.
1993 Transferred to Hudson River Inc., Monrovia. Same managers.
1995
Sold to Sea Trans Shipping & Trading S.A. (Interunity Management Corp. S.A.), Panama. Renamed GAZ HUDSON.
2000 Naftomar Shipping & Trading Co. Ltd, Panama became managers.
2002 Left Fujairah 17/04 for demolition at Bhavnagar, India.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/2001 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/07-2015 (PS/SN)