OSL35919690220001 NOPAL VEGA. Foto via SUI.

 

1969 MS NOPAL VEGA (OSL359196902)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship,
general cargo.

Off.no:

5152212

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Oslo

Byggeår (year built):

1958/08

Bnr (Sno).:

1060

Bygger (yard):

Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, Vest-Tyskland.

Eier (owner):

K/S Øivind Lorentzen & Co., Oslo.

Disponent (manager):

Øivind Lorentzen, Oslo.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 ICE-C F

 

 

Tonnasje (Tonnage):

13.145 tdw, 9.915 brt, 5.539 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 514,5’-Lbp: 487,4’-B: 64,7’-D: 38’ 6½’’-Dypg.: 29’ 4¾’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

5 lasterom med 5 luker.
Lastekapasitet 669.000 ft³ inkludert 7.860 ft³ fordelt på 2
kjølerom på mellomdekk.
19 bommer; 1 x 30 t, 4 x 10 t, 14 x 5 t.
18 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

2 x 6-sylindret Atlas kompressorer. Kuldemedium R-12.
Direkte fordamping. Samlet kapasitet 110.000 kcal/time og -20 °C i kjølerom.

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JWYA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, Burmeister & Wain 74-VTBF-160. 2-takt/enkltv., 6-sylindret, syl. dim.: 740 x 1.600 mm. 7.500 BHK ved 115 o. min. Bygget av Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København, Danmark.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,0 knop. Bunkerskapasitet 1.665 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 x dieselgen., hver 240 kW.
1 x dieselgen. (nød) 75 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

720kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

1 hjelpekjel (aux. boiler) med arbeidstrykk 142 psi.
1 x exh. kjel (economiser) med arbeidstrykk 142 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1955 Kontrahert i juli.
1958
Bygget som HÖEGH DRAKE av Kieler Howaldtswerke
A.G., Kiel, Vest-Tyskland for Skibs-A/S Arizona (Leif Høegh &
Co. A/S), Oslo. Sjøsatt 12/05, levert i august. Byggesum NOK
22.800.000.
1969 Solgt 03/05 for NOK 14.000.000 til K/S Øivind Lorentzen
& Co. (Øivind Lorentzen), Oslo. Omdøpt til NOPAL VEGA.
Omdøpt 2 dager senere til CONCORDIA VEGA.
Omdøpt i desember til NOPAL VEGA.
1978 Solgt i november til Claymore Bay Shipping Co. Ltd,
Singapore. Omdøpt til EASTERN HUNTER.
1983 Truffet av en irakisk rakett i overbygget 02/01 mens hun
var i Khor Musa kanalen på reise til Bandar Khomeini, Iran med
kunstgjødsel. Det brøt ut brann i midtskipet og skipet gikk på grunn. 7 av mannskapet ble drept og 18 såret. Brakt flott og slept til Bandar Khomeini for lossing. Lagt opp. Kondemnert.
1985 Ankom 15/12 under slep til Gadani Beach, Pakistan for hugging ved Euroatlantic Shipbreakers.

 

 

History in English:

1955 Ordered in July.
1958
Built as HÖEGH DRAKE at Kieler Howaldtswerke A.G.,
Kiel, West Germany for Skibs-A/S Arizona (Leif Høegh & Co.
A/S), Oslo. Launched 12/05, delivered in August. Building costs
NOK 22.800.000.
1969 Sold 03/05 for NOK 14.000.000 to K/S Øivind Lorentzen
& Co. (Øivind Lorentzen), Oslo. Renamed NOPAL VEGA.
Renamed CONCORDIA VEGA 2 days later.
Renamed NOPAL VEGA in December.
1978 Sold in November to Claymore Bay Shipping Co. Ltd,
Singapore. Renamed EASTERN HUNTER.
1983 Hit by an Iraqi rocket in the accomodation 02/01 whilst
in the Khor Musa channel on a voyage to Bandar Khomeini, Iran with fertilizer. The accomodation came on fire and the vessel went aground. 7 crew were killed and 18 injured.
Refloated and towed to Bandar Khomeini for discharging. Laid up. Condemned.
1985 Arrived 15/12 in tow to Gadani Beach, Pakistan for demolition by Euroatlantic Shipbreakers.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Fleetlist Leif Høegh & Co.
Samlet og bearbeidet av Sverre Johansen, Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/07-2015 (SJ/PS/SN)