OSL35919720220001 SEPT ILES som TOLTECA. Bilde fra fleetmon.

 

1972 TS SEPT ILES (OSL359197202)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, malmskip
steam ship, ore carrier.

Off.no:

5320522

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1955/12

Bnr (Sno).:

471

Bygger (yard):

Furness SB Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England.

Eier (owner):

Øivind Lorentzen, Oslo.

Disponent (manager):

Øivind Lorentzen, Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1 ore carrier LMC

 

 

Tonnasje (Tonnage):

31.000 tdw, 21.053 brt, 11.691 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 661,7’-Lbp: 631,0’-B: 87,4’-D: 45,6’-Dypg.: 34’ 3¼01’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling.):

4 lasterom med 4 luker.
4 bommer; 2 x 7 t-2 x 5 t.

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LIAW

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 x dampturbiner (steam turbines). 13.750 AHK. Bygget av Richardsons, Westgarth & Co. Ltd, West Hartlepool, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

15,5 knop. Bunkerskapasitet 3.180 m³.

Hjelpemaskineri (aux):

2 x turbogen., hver 500 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

1.000kW/440-220VAC/60Hz.

Kjele(r) (boiler):

2 vannrørskjeler (water tube boilers) med overhetere. Arbeidstrykk 690-675 psi. Heteflate 25.105 ft².
1 x damp/damp-generator med arbeidstrykk 150 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1954 Kjølstrukket 25/01.
Bygget som SEPT ILES av Furness SB Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England for The Iron Ore Transport Co. Ltd (The M. A. Hanna Co., Cleveland, Ohio, USA), London, England.
1955 Sjøsatt 24/06, levert i desember.
1957 Skaarup Shipping Corp., New York, NY, USA ble managers.
1968 Registrert i Monrovia, Liberia.
1971
Solgt til Cosmopolitan Tankers Inc., Monrovia.
1972 Solgt i september for USD 600.000 til Øivind Lorentzen, Oslo for ombygging til boreskip. Planen forkastet.
1973 Solgt i april for USD 1.450.000 til Panama Europe Offshore Co. (Netherlands Offshore Co. BV, Rijswijk, Nederland), Panama.
Ankom 02/06 under slep til Rotterdam, Nederland for ombygging til offshore skip. Omdøpt til BLUE WHALE.
Installert en American Hoist & Derrick model 2000 kran med kapasitet 2.000 t og en American Hoist & Derick AH-9299 hjelpekran på 150 t. Installert 8 ankre.
Lugarplass til 438 personer.
1975 Ferdig ombygget til offshore rørlegger og kranskip.
Ny tonnasje: 31.497 tdw, 16.379 brt, 7526 nrt.
1979 Solgt til Oceanic Contractors Inc., Panama. Omdøpt til TOLTECA. Samme managers.
1981 Solgt til Construcciones Maritimos Mexicanos S.A. de C.V. (McDermott Inc.), Panama. Registrert i Ciudad del Carmen, Mexico.
1986 Overtatt av Construcciones Maritimas Mexicanas S.A. de C.V., Ciudad del Carmen.
1993 Solgt til Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., Ciudad del Carmen.
1995 Solgt til Petroleos Mexicano SA, (Pemex), Ciudad del Carmen.
1996 Solgt til Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., Mexico City/Ciudad del Carmen.
2015 Fremdeles i bruk 08/07. Er i arbeid utenfor Tolteca, Mexico.

 

 

History in English:

1954 Keel laid 25/01.
Built as SEPT ILES at Furness SB Co. Ltd, Haverton Hill-on-Tees, England for The Iron Ore Transport Co. Ltd (The M. A. Hanna Co., Cleveland, Ohio, USA), London, England.
1955 Launched 24/06, delivered in December.
1957 Skaarup Shipping Corp., New York, NY, USA became managers.
1968 Registered at Monrovia, Liberia.
1971
Sold to Cosmopolitan Tankers Inc., Monrovia.
1972 Sold in September for USD 600.000 to Øivind Lorentzen, Oslo for conversion to a drilling vessel. Case abandoned.
1973 Sold in April to Panama Europe Offshore Co. (Netherlands Offshore Co. BV, Rijswijk, the Netherlands), Panama.
Arrived 02/06 in tow to Rotterdam, the Netherlands for conversion to a offshore support and construction vessel. Renamed BLUE WHALE.
Installed a American Hoist & Derrick model 2000 crane with capacity 2.000 t and a American Hoist & Derick AH-9299 aux. crane 150 t. Installed 8 anchors. Beds for 438 persons.
1975 Conversion to a pipelayer and crane vessel completed. New tonnage: 31.497 tdw, 16.379 grt, 7526 nrt.
1979 Sold to Oceanic Contractors Inc., Panama. Renamed TOLTECA. Same managers.
1981 Sold to Construcciones Maritimos Mexicanos S.A. de C.V. (McDermott Inc.), Panama. Registered at Ciudad del Carmen, Mexico.
1986 Taken over by Construcciones Maritimas Mexicanas S.A. de C.V., Ciudad del Carmen.
1993 Sold to Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., Ciudad del Carmen.
1995 Sold to Petroleos Mexicano SA, (Pemex), Ciudad del Carmen.
1996 Sold to Constructora y Arrendadora S.A. de C.V., Mexico City/Ciudad del Carmen.
2015 Still in use 08/07. At work off Tolteca, Mexico.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 4/2001 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/07-2015 (PS/SN)