Mangler bilde.

 

1924 DS SAMA (OSL375192401)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier

Off.no (IMO):

5614498

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1911/03

Bnr (Sno):

211

Bygger (yard):

Nylands Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Sama, Kristiania.

Disponent (manager):

Chr. Gundersen & Co., Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 med fribord

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.048 tdw, 1.580 brt, 970 nrt

Dimensjoner (size):

L: 250,1’–B: 34,7’–B: 22,2’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

4 x lasterom.

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

 

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 21,5”-34,5”-60,0”, slag/stroke: 39,0”. 304 NHK. Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 x hoveddampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), hver med dim.: 14,0’ x 11,5’ og 3 fyrganger. Total heteflate (HF): 4.486 ft2. Bygget ved Nylands Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

pers,

 

 

Bysseutstyr
(galley equipment):

 

 

 

Historikk:

1911 Bygget som CONCETTINA DI GIORGIO ved Nylands Verksted, Kristiania for D/S A/S Concettina (Bernhard Hanssen), Flekkefjord. Ferdigstilt 15/03. Begynte et tidscerteparti til Atlantic Fruit Co., Baltimore, MD, USA. Gikk også for United Fruit Co., New Orleans, LA, USA.
1915 Solgt i november til D/S A/S Sama (C. Mathisen), Bergen. Omdøpt til SAMA.
1916 Avsluttet certepart til Atlantic Fruit Co. På charter til Soc. Anon. Di Nav. Italo-Somala, Genova, Italia. I fart mellom Somalia og Italia.
1917 Solgt i mai til Martens & Co. Skibsrederi & Assuranseforretning, Bergen.
Videresolgt i august til A/S Sama (Anth. M. Pedersen & Co.), Kristiania.
1921 Disponent firmaet omdøpt i november til Arenth M. Pedersen & Co., Kristiania.
1924 Solgt i april til A/S Sama (Chr. Gundersen & Co.), Kristiania. På tidscerteparti til United Fruit. Co.
1931 Slutt på charter til United Fruit Company.
1934 Solgt i oktober til Soc. Anon. Di Nav. Italo-Somala, Genova. Omdøpt til FIOR DI MANDROLO.
1936
Solgt til Dani & Co., Genova. Omdøpt til ARMANDO.
1942
Beskadiget 23/12 i Susa, Tunisia.
1943 Senket av egen besetning 10/04 i Susa.
1948 Hevet av fransk bergningsfirma og reparert. Solgt til Soc. Tunisienne d'Armement, de Navigation et d'Affrètements, Tunis, Tunisia. Omdøpt til VILLE DE SFAX.
1951 Satt i fart under fransk flagg.
1953 Solgt til Isoardi & Vrangos S. a. r. l., Panama. Omdøpt til MARIASIA.
1954
Overtatt av P. Vrangos, Panama
1956 Solgt til Mediterranean Shipping Co. Inc. (Casimiro Cosulich, Genova), Panama. Omdøpt til ANTARES.
1959
Forlot 11/03 Savona, Italia for Vado Ligure, Italia og hugging ved Ditta Giuseppe Riccardi.

 

 

History in English:

1911 Built as CONCETTINA DI GIORGIO at Nylands Verksted, Kristiania for D/S A/S Concettina (Bernhard Hanssen), Flekkefjord. Completed 15/03. Began a timecharter to Atlantic Fruit Co., Baltimore, MD, USA. Also sailed for United Fruit Co., New Orleans, LA, USA.
1915 Sold in November to D/S A/S Sama (C. Mathisen), Bergen. Renamed SAMA.
1916 End of charter to Atlantic Fruit Co. On charter to Soc. Anon. Di Nav. Italo-Somala, Genova, Italy. In service between Somalia and Italy.
1917 Sold in May to Martens & Co. Skibsrederi & Assuranseforretning, Bergen.
Resold in August to A/S Sama (Anth. M. Pedersen & Co.), Kristiania.
1921 Managing company renamed in November to Arenth M. Pedersen & Co., Kristiania.
1924 Sold in April to A/S Sama (Chr. Gundersen & Co.), Kristiania. On timecharter to United Fruit. Co.
1931 End of charter to United Fruit Company.
1934 Sold in October to Soc. Anon. Di Nav. Italo-Somala, Genova. Renamed FIOR DI MANDROLO.
1936
Sold to Dani & Co., Genova. Renamed ARMANDO.
1942
Damaged 23/12 at Susa, Tunisia.
1943 Scuttled by own crew 10/04 in Susa.
1948 Refloated by French salvors and repaired. Sold to Soc. Tunisienne d'Armement, de Navigation et d'Affrètements, Tunis, Tunisia. Renamed VILLE DE SFAX.
1951 In service under French flag.
1953 Sold to Isoardi & Vrangos S. a. r. l., Panama. Renamed MARIASIA.
1954
Taken over by P. Vrangos, Panama
1956 Sold to Mediterranean Shipping Co. Inc. (Casimiro Cosulich, Genova), Panama. Renamed ANTARES.
1959
Left 11/03 Savona, Italy for Vado Ligure, Italy and demolition by Ditta Giuseppe Riccardi.

 

 

             

Kilde: DnV, www.skipet.no , The Ship List, Starke, "Going Bananas" Mark H. Goldberg.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 17/111-2011 (RI/PS)