OSL43519540120001 GUDVEIG. Bilde via Sverre Johansen.

 

1954 MS GUDVEIG (2) (OSL435195401)

 

WARSAILORS

 

 

 

 

Type:

Motorskip, stykkgods
motor ship, general cargo.

Off.no:

3007848

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Oslo

Byggeår (year built):

1932/12

Bnr (Sno).:

470

Bygger (yard):

A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Eier (owner):

D/S A/S Gudvin, Oslo.

Disponent (manager):

H. Gjerpen, Oslo.

Klasse (Class).:

LR +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

8.230 tdw, 4.059 brt, 2.268 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 390,0’-Lbp: 382,2’-B: 55,2’-Dypg.: 27,6’-Dypg.: 24’
10½’’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

3 lasterom med 5 luker.
12 bommer.
13 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kjenningssignal:

LJDO

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dieselmotor, type Burmeister & Wain. 6-sylindret, syl.
dim.: 630 x 1.700 mm. 2.200 BHK. Bygget av
A/S Götaverken,
Göteborg, Sverige
.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

pers.

 

 

Historikk:

1932 Bygget som AURORA av A/B Götaverken, Göteborg,
Sverige for Rederi-A/B Zenith (Torsten Pettersson), Göteborg.
Sjøsatt 11/10, levert i desember.
1936 Solgt i juni til Skips-A/S Norden (H. Kuhnle), Bergen.
Omdøpt til NORDNES.
1937 Overført i juli til H. Kuhnles Rederi A/S (H. Kuhnle),
Bergen.
1940 Nortraship ble managers i april.
1945 Tilbakelevert eierne i oktober.
1954 Solgt i juni til D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
Omdøpt til GUDVEIG.
1955 Managers omdøpt til H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1961 Fikk store skader etter eksplosjon og brann i
maskinrommet 24/02 nordøst for Cross Sand bøyen utenfor
Great Yarmouth, England mens hun var på reise fra
Casablanca, Marokko til Immingham, England med fosfat.
28 av mannskapet gikk i båtene og ble berget av DS TENNYSON av London. Kaptein B. Solum og tre av offiserene ble ombord for å prøve og begrense brannen.
Slept inn til Immingham og losset. Kondemnert.
Ankom 08/03 til Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland for hugging
ved N. V. Scheepswerf & Machinehandel Holland.

 

 

History in English:

1932 Built as AURORA at A/B Götaverken, Göteborg, Sweden
for Rederi-A/B Zenith (Torsten Pettersson), Göteborg.
Launched 11/10, delivered in December.
1936 Sold in June to Skips-A/S Norden (H. Kuhnle), Bergen.
Renamed NORDNES.
1937 Transferred in July to H. Kuhnles Rederi A/S (H. Kuhnle),
Bergen.
1940 Nortraship became managers in April.
1945 Returned to owners in October.
1954 Sold in June to D/S A/S Gudvin (H. Gjerpen), Oslo.
Renamed GUDVEIG.
1955 Managers renamed H. Gjerpen & Sønner, Oslo.
1961 Heavily damaged after explosion and fire in the engine
room 24/02 north east of Cross Sand buoy off Great Yarmouth,
England whilst on a voyage from Casablanca, Marocco to
Immingham, England with phosphates. 28 of the crew abandoned and were taken aboard SS TENNYSON of London.
Captain B. Solum and three of his officers remainded aboard in attempt to prevent the fire spreading to the cargo.
Towed to Immingham and discharged. Condemned.
Arrived 08/03 at Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands for
demolition by N. V. Scheepswerf & Machinehandel Holland.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 3/1979 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 01/06-2013 (PS)

OSL43519540120002 GUDVEIG. Foto: Walter E. Frost.

OSL43519540120003 GUDVEIG i brann. Bilde via AP Wirephoto 24/02-1961.