OSL43718780120001 ENGENE. Foto fra boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.

 

1878 DS ENGENE (1) (OSL437187801)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1878

Bnr (Sno).:

87

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Nitroglycerin Compagniet, Kristiania.

Disponent (manager):

Nitroglycerin Compagniet, Kristiania.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

37 nrt, 12 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 62,2’-B: 13,5’-D: 7,3’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

HFPB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating). Compound, 2-sylinder.
17 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1878 Bygget som ENGENE av Akers mek. Verksted, Kristiania for Nitroglycerin Compagniet, Kristiania. Byggepris NOK. 32.000
1895 Ny dampmaskin installert. Compound, 2-sylinder. 85 IHK. Bygget av Nylands Verksted, Kristiania.
1903 Ny kjele installert:
1 x dampkjele (boiler), med 1 fyrgang. Arbeidstrykk 120 psi. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.
1920 Overført til D/S A/S Partagas (J. M. G. Paaske), Kristiania.
1927 Solgt for NOK 5.000 til
Trygve Pedersen, Oslo. Omdøpt til TRYG 5.
194? Solgt til A/S Laumb & Co., Oslo.
1949 Solgt til Bernhard Funder, Oslo.
1954 Solgt til Nils Asting & Gudmund Wang, Moss/Oslo.
1958 Solgt til Georg Matre, Sandeid/Oslo.
Forlenget og ombygget til motorskip. Ny tonnasje 49 brt, 18 nrt. Nye dim.: L: 73,0’-B: 13,5’-D: 7,3’.
Motor installert: 1 Wichmann råoljemotor, 1-sylinder. 40 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1960 Registrert i Stavanger. Omdøpt til GANSA.
1965 Solgt til Johs. Brekke, Kyrping, Etne/Stavanger.
1974 Solgt til Sivert Gjerde, Kopervik/Stavanger.
1975 Solgt til eier i Haugesund.
Videresolgt til Bjørnulf Mikalsen, Båtsfjord/Stavanger.
1976 Kondemnert.
1977 Sprengt i senk i Båtsfjorden.

 

 

History in English:

1878 Built as ENGENE at Akers mek. Verksted, Kristiania for Nitroglycerin Compagniet, Kristiania. Price NOK. 32.000
1895 New steam reciprocating installed. Compound, 2-cylinder. 85 IHP. Built by Nylands Verksted, Kristiania.
1903 New boiler fitted:
1 x dampkjele (boiler), med 1 fyrgang. Arbeidstrykk 120 psi. Built by Akers mek. Verksted, Christiania.
1920 Transferred to D/S A/S Partagas(J. M. G. Paaske), Kristiania.
1927 Sold for NOK 5.000 to
Trygve Pedersen, Oslo. Renamed TRYG 5.
194? Sold to A/S Laumb & Co., Oslo.
1949 Sold to Bernhard Funder, Oslo.
1954 Sold to Nils Asting & Gudmund Wang, Moss/Oslo.
1958 Sold to Georg Matre, Sandeid/Oslo.
Lengthened and converted to a motor vessel. New tonnage 49 grt, 18 nrt. New dim.: L: 73,0’-B: 13,5’-D: 7,3’.
Engine installed: 1 Wichmann crude oil engine, 1-cylinder. 40 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1960 Registered at Stavanger. Renamed GANSA.
1965 Sold to Johs. Brekke, Kyrping, Etne/Stavanger.
1974 Sold to Sivert Gjerde, Kopervik/Stavanger.
1975 Sold to eier i Haugesund.
Re-sold to Bjørnulf Mikalsen, Båtsfjord/Stavanger.
1976 Condemned.
1977 Scuttled with explosives in Båtsfjorden.

 

 

           

Kilde: Skipet 4/1985 ved Pål Utstein. Boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2015 (SN/PS)