OSL43719160120001 JØKUL. Foto fra boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.

 

1916 DS JØKUL (OSL437191601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, stykkgods
steam ship, general cargo.

Off.no:

5600258

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Kristiania

Byggeår (year built):

1891/02

Bnr (Sno).:

4

Bygger (yard):

Moss Jernstøberi & mek. Værksted, Moss.

Eier (owner):

D/S A/S Partagas, Kristiania.

Disponent (manager):

D/S A/S Partagas, Kristiania.

Klasse (Class).:

DnV +2A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

300 tdw, 324 brt, 241 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 132,0’-B: 22,1’-D: 9,9’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JNHK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x dampmaskin (steam reciprocating). Triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 11,5’’–18,0’’–29,5’’, slag/stroke: 22,0’’.
51 NHK/275 IHK. Bygget av Moss Jernstøberi & mek. Værksted, Moss.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (steam boiler) med dim.: 9,5’ x 9,2’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 150 psi. Bygget av Moss Jernstøberi & mek. Værksted, Moss.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1891 Bygget som JØKUL av Moss Jernstøberi & mek. Værksted, Moss for Brødr. Jacobsen m.fl., Haugesund. Levert i februar. Byggepris NOK 100.000
1897 Solgt til Axel Halleland, Haugesund.
1898 Solgt til Steffen Staalesen m.fl., Haugesund.
1915 Solgt til D/S A/S Jøkul (Thomas Smedsvig), Haugesund.
1916 Solgt for
NOK 210.000 til D/S A/S Portagas (H. B. Arnesen), Kristiania.
1922 Solgt for
NOK 27.500 til Bendik Mannes, Aakrehavn/Kopervik.
1924 Solgt til Asgeir Pjetursson, Akureyri, Island.
1925 Omdøpt til NONNI.
1928 Solgt 28/04 til Felix Kotoranta (Meritoimi O/Y c/o Maino E. Merimo, Turku, Finland), Rymättylä, Finland.
Omdøpt til MAININKI.
1939 Solgt 06/12 til Suomen Mootorilaiva O/Y (L. G. W. Boxberg), Helsinki, Finland.
1943 Registrert i Nagu, Finland.
1944 Bombet i senk 04/10 av tyske fly i Tornio, Finland.

 

            Haaøen Fabriker, som i 1916 etablerte rederiet Partagas, kjøpte i november samme året det 25 år gamle dampskipet JØKUL. Både alderen, prisen på 210.000 kroner og størrelsen på 400 tonn dødvekt, fikk rederiets styre til å uttale: "Kjøpet er en meningsløs anskaffelse". Men så var også bakgrunnen for kjøpet spesiell.
            Fabrikken på Håøya hadde som
tidligere nevnt sendt et prøveparti dynamitt til den russiske armeen. Russerne må ha vært spesielt fornøyd med sprengstoffet, for senere på året undertegnet Haaøen Fabriker kontrakt på en leveranse av 1.000 tonn Sikrit. 300 tonn skulle leveres som første del av kontrakten.
            PARTAGAS var for liten til å greie hele lasten
alene. Haugesunds-damperen
JØKUL ble derfor leid til å frakte det meste av lasten fram til Arkhangelsk, og etter to dagers lasting på Håøya satte damperen kursen nordover.
            Alt gikk
greit inntil skipet anløp Vardø for bunkring i første uke av oktober. Tyske ubåter hadde økt aktiviteten i nordlige farvann høsten 1916, og hadde også senket flere skip i Kvitsjøen. Partagasrederiet fikk derfor beskjed fra Thomas Smedsvig i Haugesund,
JØKUL’s reder, om at det ikke var aktuelt å la skipet seile videre til Arkangelsk. Krigsforsikringen for skip nektet å la skipet fortsette østover på grunn av ubåtfaren.
            Mannskapet på
JØKUL nektet også å fortsette. Hektisk kontakt mellom rederiet i Haugesund, Partagas og Krigsforsikringen fulgte. Ukene gikk. Partagasrederiet tilbød seg å betale ekstra forsikring, men til ingen nytte. Partagas så bare en løsning på problemet, og underskrev derfor 13. november kontrakt om kjøp av JØKUL - "en meningsløs anskaffelse".
            Men vanskene var ikke slutt med dette. Besetningen
forlot skipet og Partagas måtte ringe rundt til sjømannskontorene etter sjøfolk som var villige til å seile
JØKUL til Murmansk. Gjennom sjømannskontoret i Kristiania kom Partagas i kontakt med styrmann Jean Hugo Eugen Ringstrøm. Han hadde nylig mønstret av damperen BISCAYA, og ment nå at det var på tide å bli skipper. Han slo derfor til da Partagas rederiet ringte. Det fikk ikke hjelpe at båten var liten og at seilasen skulle forgå i krigsfarvann.
            Ringstrøm
sørget for å samle resten av den nye besetningen og sammen dro de nordover. Og endelig, etter to måneder langs kai i Vardø, kunne "Jøkul" kaste loss 5. desember 1916. Etter ett døgns seilas, med britisk marineeskorte, ankom damperen Alexandrowsk ved Murmansk - uten uhell.    Men kort tid etter at
JØKUL var utlosset, smalt det i havna i Alexandrowsk. En av sjauerne hadde vært uforsiktig med ild om bord i lekteren hvor dynamittlasten var landet. Resultatet ble en voldsom eksplosjon som tok livet av en rekke sjøfolk og senket flere skip. Men heldigvis hadde JØKUL forlatt havna da dette skjedde.

 

 

History in English:

1891 Built as JØKUL at Moss Jernstøberi & mek. Værksted, Moss for Brødr. Jacobsen et. al., Haugesund. Delivered in February. Price NOK 100.000
1897 Sold to Axel Halleland, Haugesund.
1898 Sold to Steffen Staalesen et. al., Haugesund.
1915 Sold to D/S A/S Jøkul (Thomas Smedsvig), Haugesund.
1916 Sold for
NOK 210.000 to D/S A/S Portagas (H. B. Arnesen), Kristiania.
1922 Sold or
NOK 27.500 to Bendik Mannes, Aakrehavn/ Kopervik.
1924 Sold to Asgeir Pjetursson, Akureyri, Island.
1925 Renamed NONNI.
1928 Sold 28/04 to Felix Kotoranta (Meritoimi O/Y c/o Maino E. Merimo, Turku, Finland), Rymättylä, Finland. Renamed MAININKI.
1939 Sold 06/12 to Suomen Mootorilaiva O/Y (L. G. W. Boxberg), Helsinki, Finland.
1943 Registered in Nagu, Finland.
1944 Sunk 04/10 by German dive bombers at Tornio, Finland.

 

 

           

Kilde: DnV, Starke, Skipet 4/1985 ved Pål Utstein. Boka Sigaren som ble til Rederi av Erik Jacobsen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/04-2015 (SN/PS)